Jaettu data on kaksinkertainen data

SeOppi 1/2024
Teksti: Tarmo Toikkanen, puheenjohtaja, eOppimisen neuvottelukunta | Johtava asiantuntija, Sitra | Data ja kilpailukyky -vetäjä, Creative Commons Suomi

Olisitko valmis jakamaan yrityksesi tai oppilaitoksesi datavarantoja kilpailijoille, jos vastavuoroisesti saisit heidän datansa ihmeteltäväksesi? Harva sanoo “juu” empimättä, tai empimisen jälkeenkään.

Data on siitä jännä “raaka-aine”, että sen hyöty kasvaa jaettaessa. Kun oman organisaation dataa voi verrata muiden dataan, saadaan siihen kontekstia. “Ai tämä prosessi meillä menee paljon nopeammin kuin kilpailijoilla! Ja tässä taas me ollaan pahnan pohjimmaisia.”

Datan jakaminen ei tietenkään voi tapahtua ilman yhteisiä pelisääntöjä. Luottamuksellista tietoa ei voida jakaa ilman suojamekanismeja. Mutta kun turvakaiteet ovat paikallaan, yrityksen oma data voi muuttua menestystekijäksi.

Luotettavia, säänneltyjä datan jakamispalveluita on jo perustettu Eurooppaan. Kun jakamisen säännöt sovitaan Reilun datatalouden sääntökirja 2.0:n mukaisesti, voivat yritykset yhdessä muodostaa datan jakamisverkostoja eli dataekosysteemeitä, jotka hyödyttävät kaikkia. Jotkin säännöt rakennetaan koko toimialan yhteisiksi, jolloin EU-tasolla puhutaan data-avaruuksista (data spaces).

Vain mielikuvitus on rajana, kun ideoidaan hyödyntämistapoja tällaiselle datan jakamiselle luotetussa ympäristössä. Inspiraatiota voi hakea vaikkapa Datatalouden kiinnostavimmat -listalta.

Yllä kuvattu ei vielä ole mitenkään valtavirtaa. Mutta aikaa on vain syksyyn 2025 asti. Tällöin EU:n datasäädös pakottaa IoT-laitevalmistajat antamaan laitteiden keräämän datan asiakkaiden vapaaseen käyttöön. On selvää, että tällöin datan jakamisen markkinat kasvavat räjähdysmäisesti, joten ne yritykset, joilla on valmista infraa, softaa, juridista osaamista sekä datan jalostamisen ja hyödyntämisen kyvykkyyttä, ovat tuona syksynä etulyöntiasemassa.

Nyt on siis noin 1,5 vuotta aikaa harjoitella dataekosysteemien rakentelua omien kumppanien kanssa. Sitran “Datatalouden ABC”-kokonaisuus sisältää oppaita, ohjeita ja kurssiaineistoja.

Toivottavasti ammatillisen ja korkea-asteen opetuksen koulutuspäälliköt ja koulutusohjelmajohtajat ovat tästä kartalla. Datatalous muuttuu ja rikastuu tulevien parin vuoden aikana, joten liiketalouden, tietotekniikan, data-analytiikan, tekoälyn ja monen muun alan ammattilaisten tulee tuntea nämä mahdollisuudet ja rakentaa suomalaisiin yrityksiin kyvykkyyttä hyvissä ajoin.

PS. Eikä unohdeta tietosuojaa! Kaikki tämä rakennetaan eurooppalaisten ihmislähtöisten arvojen päälle. Se vanha kunnon GDPR on edelleen voimassa. Valtaosa yritysten datasta sisältää kuitenkin henkilötietoja, joten luvitukset, pseudonymisoinnit sekä yksilön kannalta reilu toiminta pysyvät keskiössä.


Neukkarissa kuultua

Tuoreimmat eOppimisen neuvottelukunnan kolumnit: