Arviointia ja analytiikkaa

Arviointia ja analytiikkaa -hankkeessa kehitetään lukion arviointikulttuuria ja -osaamista sekä oppimisanalytiikan hyödyntämistä oppimisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa arviointitiimit kehittävät lukion arviointikuttuuria ja luovat lukiokoulutukseen soveltuvia arviointikäytänteitä ja -malleja. Arvioinnin monipuolistaminen ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista mm.…

Lue lisää

DigiKilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. DigiKilta-toimijat Hämeenlinna Helsinki Joensuu Jyväskylä Kaarina…

Lue lisää

eEemeli-laatukilpailu

Vuoden parasta digitaalista oppimisratkaisua etsivä eEemeli-laatukilpailu käynnistyy jälleen tammikuussa 2020. Lisätietoja kilpailun teemasta ja aikatauluista on luvassa marras-joulukuun vaihteessa.

Lue lisää

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon

KOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskus ry:n hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa. Asiantuntijana hankkeessa toimii Tarmo Toikkanen. Ajankohtaista KOTEK 6 -hankkeessa tuotetaan vuosina 2018-2019 nuorisolle suunnattu tekijänoikeusopas. Haemme…

Lue lisää

Learning Circles in Libraries

Learning Circles in Libraries on Erasmus+-rahoitteinen kolmevuotinen hanke, jota toteuttavat Suomen eOppimiskeskus ry:n lisäksi The Information Society Development Foundation, FRSI (Koordinaattori, Puola), Cologne City Library (Saksa), Progress Foundation (Romania), Braga City Library (Portugali) ja Peer…

Lue lisää

Open Päivitys

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetut konsortiot toteuttavat opetusteknologiaan ja internetin pedagogiseen hyödyntämiseen suuntautuvia koulutuksia. Näissä pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Henkilöstökoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät syksyllä 2011. Täydennyskoulutusten…

Lue lisää

Osuvat taidot

Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima Osuvat taidot -hanke kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävää open badge -osaamismerkkijärjestelmää opettajille ja opiskelijoille. Järjestelmä mahdollistaa aikuisten tiedon ja tiedonhallinnan perustaitojen sekä tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamisen. Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla…

Lue lisää

Pulssi – sykettä lukioarviointiin

Hanke kohdentuu opiskelijan rooliin arvioinnin osapuolena. Hankkeen aikaisella toiminnalla luodaan yhteistä ymmärrystä arvioinnin monipuolistamiseen. Hankkeen tuottamilla konkreettisilla työkaluilla ja toimintamalleilla autetaan opiskelijoita palautteen perusteella tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa ja aktiivisesti muuttamaan omaa toimintaansa, näin kasvamaan…

Lue lisää

Towards Inclusive eLearning – TINEL

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL) Suomen eOppimiskeskus ry on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa kolmivuotisessa, kansainvälisessä Erasmus+-hankkeessa. TINEL-hanke edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua (Universal…

Lue lisää

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2020 järjestetään omana erillisenä tapahtumana ITK-konferenssin yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla 1.4.2020. Tavoitteena on saattaa tutoropettajia, koordinaattoreita ja hallintoa yhteen jakamaan ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutortoiminnasta ja sen organisoinnista eri puolilla maata. Luvassa on innostava…

Lue lisää