Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena

Koulutus tarjoaa opettajille monipuolisia työtapoja hyödyntää analytiikkaa taitojen opettamisen tukena nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Lue lisää

DigiKilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa.

Lue lisää

DOT – data opiskelijan tukena

Hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Lue lisää

eEemeli – paras suomalainen digitaalinen oppimisratkaisu

eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään vuosittain parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja.

Lue lisää

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat

Hankkeen päätavoitteet

  • Digitaalisen koulutuspalvelun muotoiluosaamisen vahvistaminen
  • Saavutettavaan ja hybridisti toteuttavaan opetukseen soveltuvien käyttötapausten tunnistaminen, kehittäminen, testaaminen ja soveltaminen

Toteuttajat

Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Hankeaika

1.9.2021-31.8.2023

Lue lisää

ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi

Tutkimushankkeessa kartoitetaan keskeiset tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot työelämän modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä.

Hankkeen tehtävinä on tuottaa:

  • Osaamiskartoitus
  • Tuen kohdentamisen optimointi
  • Tiedolla johtaminen ja toimenpidesuositukset
  • ICT-tuen vaikuttavuuden arviointi
  • Osaamistasojen arviointi

Suomen eOppimiskeskus ry fasilitoi hankeverkoston toimintaa ja tapahtumia yhdessä hankkeesta vastaavan Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Lue lisää

Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksessa Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen.

Lue lisää

Osuvat taidot

Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima Osuvat taidot -hanke kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävää open badge -osaamismerkkijärjestelmää opettajille ja opiskelijoille.

Lue lisää

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä opettajien pedagogista osaamista hybridiopetuksen järjestämiseen.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Lue lisää

Towards Inclusive eLearning – TINEL

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL)

Suomen eOppimiskeskus ry on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa kolmivuotisessa, kansainvälisessä Erasmus+-hankkeessa.

Lue lisää

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä järjestetään omana erillisenä tapahtumana ITK-konferenssin yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla 1.9.2021.

Tavoitteena on saattaa tutoropettajia, koordinaattoreita ja hallintoa yhteen jakamaan ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutortoiminnasta ja sen organisoinnista eri puolilla maata.

Lue lisää

Valtakunnallisen OppilasAgentti-toiminnan startup

Hankkeen tavoitteena on turvata OppilasAgentti-verkoston itsenäinen toiminta sekä valtakunnallinen kehittäminen ja levittäminen. Verkoston toiminta perustuu aktiiviseen fasilitointiin.

Lue lisää