#opus2015 – Oppikirja oppimisympäristönä -hanke

rsz opus2015 logo värillinen vaaka

Oppikirja oppimisympäristönä -hanke kohdistuu muutoksessa olevaan oppimisympäristöjen tulokulmaan eli muuttuvaan ja uudistuvaan oppikirjaan.

Sulautuva, kaikkiallinen, digitalisoituva, vuorovaikutteinen, aktivoiva – siinä muutamia adjektiiveja, joilla opettajat kuvailevat näkymäänsä uudistuvaan oppikirjaan.

Lue lisää

Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena

Koulutus tarjoaa opettajille monipuolisia työtapoja hyödyntää analytiikkaa taitojen opettamisen tukena nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Lue lisää

Arviointia ja analytiikkaa

Arviointia ja analytiikkaa -hankkeessa kehitetään lukion arviointikulttuuria ja -osaamista sekä oppimisanalytiikan hyödyntämistä oppimisessa ja arvioinnissa.

Lue lisää

AVO-hankkeet

Avoimuus
on tärkeä toimintatapa julkisella rahoituksella toteutettavissa hankkeissa.

AVO-toiminnassa
tämä on huomioitu jo nimessä ja etenkin toimintakulttuurissa. Näiltä sivuilta löytyvät aineistot ovat vapaasti käytettäviä ja jaettavia. 

Lue lisää

Avoin oppimateriaali -mestarikurssi

Onko sinulla työn alla oppimateriaalin tuottaminen tai päivittäminen? Mietityttääkö materiaalin avoin jakaminen tai aineiston saavutettavuus?

Järjestämme syksyllä 2023 avointen oppimateriaalien sisällöntuottajan mestarikurssin, jolla käsitellään viittä sisällöntuotantoa tukevaa teemaa:

  • oppimateriaalin tuotantoprosessi
  • tekijänoikeudet
  • Creative commons -lisenssit ja avoin julkaiseminen
  • pedagoginen saavutettavuus
  • tekninen saavutettavuus

Jokainen teema alkaa noin 1,5 tunnin mittaisella webinaarilla,

Lue lisää

BossIT

bossit vaaka

BossIT on oppilaitosjohdon TVT-kompassi

Koulun vai opiskelijoiden laitteet?
Laitteiden, hankintojen ja ylläpidon mahdollisuudet?
Organisaation osaamisen ja vertaisoppimisen johtaminen?
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet?
Verkostot ja näkyvyys?

Lue lisää

Digital Competence and Learning

Digital Competence and Learning toteutetaan tänä vuonna osana Mindtrek Openmind 2015 -konferenssia.

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenten on mahdollista osallistua tapahtumaan edulliseen jäsenhintaan.
Kysy lisää: [email protected]

MTOM tekstilogo 2015 vuosiluvulla

International three-day forum about the future of open source,

Lue lisää

DOT – data opiskelijan tukena

Hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Lue lisää

EduFinland – Finnish Education in Second Life

ef pieni
EduFinland – Finnish education in Second Life

EduFinland-toiminta on päättynyt elokuussa 2014

EduFinland on suomalaisten oppilaitosten oma virtuaalimaailma Second Lifessa.

Suomalaisten oppilaitosten keskittyminen yhdelle alueelle Second Lifessa palvelee monta tarkoitusta.

Lue lisää

eLaatu

eOppimisen laatumerkki

E-oppimisen laadulla korostetaan verkkovälineiden avulla tapahtuvan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen tuotteiden ja palvelujen laaduntuottamiskyvyn hyvää laatua. Organisaatiot voivat hakea Suomen eOppimiskeskus ry:n myöntämää eOppimisen laatumerkkiä osoittaakseen ansioitumistaan tällä koulutuksen ja oppimisen saralla.

Lue lisää

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hanke on Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima ESR-rahoitteinen hanke. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen päätavoitteet:
– Digitaalisen koulutuspalvelun muotoiluosaamisen vahvistaminen
– Saavutettavaan ja hybridisti toteuttavaan opetukseen soveltuvien käyttötapausten tunnistaminen, kehittäminen, testaaminen ja soveltaminen

Lue lisää

ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi

Tutkimushankkeessa kartoitetaan keskeiset tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot työelämän modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä.

Hankkeen tehtävinä on tuottaa:

  • Osaamiskartoitus
  • Tuen kohdentamisen optimointi
  • Tiedolla johtaminen ja toimenpidesuositukset
  • ICT-tuen vaikuttavuuden arviointi
  • Osaamistasojen arviointi

Suomen eOppimiskeskus ry fasilitoi hankeverkoston toimintaa ja tapahtumia yhdessä hankkeesta vastaavan Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Lue lisää

Jatkoselvitys ESR/EAKR-hankkeiden hankeportaalille

Suomessa on toteutettu tuhansia ESR- ja EAKR-hankkeita. Tämä selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-,

Lue lisää

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon

KOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskus ry:n hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa. Asiantuntijana hankkeessa toimii Tarmo Toikkanen.

KOTEK-hankkeet ovat tarjonneet julkisia webinaareja sekä räätälöityjä koulutuksia oppilaitoksille vuodesta 2011.

Lue lisää

Laadukkaalla digipedagogiikalla vastauksia ajan haasteisiin (3 op)

Tuntuuko verkko-opetus työläältä? Kadotitko opiskelijasi verkkoon? Kaipaatko sujuvuutta ja monipuolisia työvälineitä verkko-opetukseen?

Laadukas digipedagogiikka -koulutuskokonaisuus antaa lukion opettajalle digipedagogisia menetelmiä ja malleja kehittää opetusta lähi-, hybridi- ja etätilanteissa. 

Lue lisää

Learning Circles in Libraries

Hankkeen tavoitteena on parantaa, laajentaa ja tehostaa oppimismahdollisuuksia aikuisoppijoille. Hankkeen avulla tarjotaan hyödyllisiä oppimissisältöjä verkossa sekä toteutetaan opintopiirityöskentelyä verkko-oppimisen tueksi.

Lue lisää

Open Päivitys

open päivitys vaaka

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetut konsortiot toteuttavat opetusteknologiaan ja internetin pedagogiseen hyödyntämiseen suuntautuvia koulutuksia. Näissä pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Henkilöstökoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Lue lisää

Oppilaitosjohdon LUOTI-täydennyskoulutus

LUOTI – Luotsaa tietotekniikkaan

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

Lue lisää

Oppimisanalytiikka: tiedosta tukea oppimisen edistämiseen

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksessa Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen.

Lue lisää

Osuvat taidot

Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima Osuvat taidot -hanke kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävää open badge -osaamismerkkijärjestelmää opettajille ja opiskelijoille.

Lue lisää

Poluttamo

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia,

Lue lisää

Pulssi – sykettä lukioarviointiin

Hanke kohdentuu opiskelijan rooliin arvioinnin osapuolena. Hankkeen aikaisella toiminnalla luodaan yhteistä ymmärrystä arvioinnin monipuolistamiseen.

Hankkeen tuottamilla konkreettisilla työkaluilla ja toimintamalleilla autetaan opiskelijoita palautteen perusteella tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa ja aktiivisesti muuttamaan omaa toimintaansa,

Lue lisää

Samassa verkossa – laajasti oppia hybridiin

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen oli Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke, jonka tavoitteena oli lisätä opettajien pedagogista osaamista hybridiopetuksen järjestämiseen.

Koulutus oli suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Lue lisää

Towards Inclusive eLearning – TINEL

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL)

Suomen eOppimiskeskus ry on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa kolmivuotisessa, kansainvälisessä Erasmus+-hankkeessa.

Lue lisää

Työelämä oppimisympäristönä (TYYNE)

Toteutusaika1.9.2012 – 31.5.2013

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLq4V7f2fpSRAiRh_A7KDvJVKEgGAA9m4Q&v=KExwnuuK4sI&layout=gallery[/embedyt]

Suomen eOppimiskeskus ry aloitti yhteistyössä Aalto-yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Otavan Opiston kanssa lokakuussa 2012 Työelämä oppimisympäristönä (TYYNE) -selvityshankkeen. Selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-,

Lue lisää

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä järjestetään omana erillisenä tapahtumana ITK-konferenssin yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla 1.12.2021.

Tavoitteena on saattaa tutoropettajia, koordinaattoreita ja hallintoa yhteen jakamaan ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutortoiminnasta ja sen organisoinnista eri puolilla maata.

Lue lisää