Yhdistys

e-oppimisen edistäjä ja verkottaja

Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

Yhdistyksen tavoitteena on luoda monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniä korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistys toimii verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina.

Yhdistys ei kilpaile alan muiden toimijoiden kanssa vaan pyrkii saamaan aikaan aitoa yhteistyötoimintaa, toimien samalla puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana eOsaamisen alan edistäjänä.

Tiedon tuottaminen ja välittäminen

Suomen eOppimiskeskus tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa eOppimisen kehityksestä ja uusimmista suuntauksista sekä käyttökokemuksista alan parhaiden asiantuntijoiden voimin. Suomessa yhdistys on verkostoitunut valtakunnalliseksi toimijaksi, jolla on alueellisia yhteistyökumppaneita ja kansainvälisiä kontakteja.

Suomalaisissa organisaatioissa eOppimiskeskus edistää tieto- ja viestintätekniikan monipuolista käyttöä asiakaspalvelussa, opetuksessa ja koulutuksessa, viestinnässä sekä työssä oppimisessa. Yksittäisille ihmisille eOppimiskeskus tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin eOppimisen muotoihin.

Asiantuntijuus muodostuu jäsenten osaamisesta ja tietämyksestä

 • Tietopalvelu tähtää hyvien käytäntöjen levittämiseen ja uuden tiedon luomiseen
 • Teemaryhmätoiminta yhdistää ja edistää verkottumista ja toinen toisiltaan oppimista
 • Keskustelu-, oppimis- ja koulutustilaisuudet jakavat ja verkostoivat asiantuntijuutta.

Palvelut ja toiminnot

 • Tarjoaa yhteistyöfoorumin alan toimijoille
 • Yhdistää alueellisia verkostoja ja lisää näin vuorovaikutusta
 • Lisää vuorovaikutusta toimijoiden välillä
 • Välittää asiantuntijapalveluita
 • Levittää tietämystä e-oppimisesta.

Tukiorganisaatio

 • Auttaa alan toimijoita saavuttamaan yhteisiä tavoitteita sekä tekemään näiden osaamista näkyväksi.
 • On mukana koordinoimassa alan toimintaa.
 • Kokoaa alan tietämystä jäsentensä käytettäväksi.
 • Edistää tutkimusta ja tutkimustulosten käytettävyyttä e-oppimisen ja e-opiskelun alueella.
 • Vuosittainen eEemeli-laatukilpailu erilaisille e-oppimisen tuotteille, palveluille ja toimintavoille.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteriimme keräämme e-oppimisen alan tapahtumat, seminaarit, konferenssit ja koulutukset niin Suomesta kuin muualta maailmasta.