Caset ja esimerkit palveluistamme

Tältä sivulta löydät caset ja esimerkit osasta palveluistamme. Räätälöimme palvelut aina tilaajan toiveiden mukaan. Ottakaa yhteyttä ja rakennetaan juuri teille sopiva palvelu!

Digimentorit – esimerkki räätälöitävästä koulutuskokonaisuudesta

Digimentorit on koulutuskokonaisuus, joka kehittää osallistujien työelämän digitaitojen monipuolista osaamista.

Koulutus voidaan järjestää kohderyhmälle räätälöitynä vuoden mittaisena koulutuksena (laajuus 4 op) tai lyhyempänä intensiivikurssina.

Toteutus on verkossa tai lähitoteuksena tilaajan toiveen mukaan.

Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon kohderyhmän taso ja vaatimukset. Koulutus sopii esim. opettajille tai yhdistystoimijoille.

Suomen eOppimiskeskus ry:n asiantuntijat toimivat koulutuksen vetäjinä ja kokonaisuuden fasilitoijina. Ulkopuoliset asiantuntijat tulevat kouluttamaan osan aiheista.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita voivat olla mm.:

  • digipedagogiikka
  • digitaaliset taidot yleisesti ja minäpystyvyys
  • virtuaalifasilitointi ja sen apuvälineet
  • digitaaliset oppimisympäristöt
  • oppimisanalytiikka
  • GDPR ja saavutettavuus
Grafiikka kahdesta henkilöstä keskustelemassa pöydän ääressä.

Selvitykset ja kartoitukset

Yhdistyksen olemassaolon aikana olemme tehneet selvityksiä mm. Verolle, kunnille ja kouluille. Tässä muutama case-esimerkki. 

Poikkeusvuosi 2020 kouluissa -selvityksen kansi.

Poikkeusvuosi 2020 kouluissa: Tutoropettajien ja tutortoiminnan aluekoordinaattoreiden kokemuksia ja havaintoja (pdf)  (OKM, 2021)

Selvityksessä tutkittiin, miten kevään 2020 etäopetusjaksolta saadut kokemukset ja havainnot ovat muuttaneet seuraavan lukuvuoden aikana kuntien ja koulujen strategioita, suunnitelmia ja käytäntöjä koulujen pedagogisessa toiminnassa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti tutoropettajien ja tutortoimintaa alueillaan koordinoivien henkilöiden näkökulmiin.

Kansilehti: MyData-pohjaiset palvelut lukiolaisen silmin.

MyData-pohjaiset palvelut lukiolaisen silmin (pdf) (Helsingin kaupunki, 2020)

Helsingin kaupunki tilasi selvityksen, jossa keskityttiin lukiolaisiin ja millaisia palveluita lukiolaiset tarvitsisivat opintojensa ja arkensa tueksi. Selvitettiin, mihin he olisivat valmiita antamaan omaa dataansa käytettäväksi.

Selvitys toteutetiin yhdessä Vastuu Group Oy:n kanssa.

Sähköisen kyselyn tavoitteena oli luoda yleiskäsitys: 

  • 1. Mitä opiskelijat tietävät MyDatasta, 
  • 2. mitä sähköisiä palveluja he käyttävät ja 
  • 3. miten he suhtautuvat datan käyttöön.
Kansilehti: Digikilta-selvitys: Etäopetuksen opit tutoreilta – selvitys koronakevään vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin.

Digikilta selvitys: Etäopetuksen opit tutoreilta – Selvitys koronakevään vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin (pdf) (OPH 2020)

Tämän selvityksen tarkoituksena oli selvittää opettajien tutortoiminnassa mukana olleiden tutoropettajien sekä heidän aluekoordinaattoreidensa näkemyksiä etäjakson onnistumisista ja ongelmista.

Selvityksen tavoitteena oli löytää Digikilta-verkostolle selkeät painopistealueet, joihin tulisi lähitulevaisuudessa kiinnittää huomiota sekä auttaa arvioimaan millainen kehitystarve kullakin painopistealueella omassa kunnassa on. Selvityksen tavoitteena on toimia keskustelun avaajana toimintamallien jakamiseksi sekä yhteiskehittämiseksi.

Kansilehti: Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa.

Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa (pdf) (Poluttamo, ESR, 2019)

Tämä raportti oli osa Poluttamo-hanketta (www.poluttamo.fiLinkki avautuu uuteen välilehteen.). Hankkeen ydinteemat olivat: osaamisen tunnistaminen, osaamisen näkyväksi tekeminen, oma opintopolku ja sujuvat siirtymät. Hankkeessa etsittiin hyviä käytäntöjä ja kehitetty toimintatapoja, joilla edellä mainittuja asioita edistetään.

Kansilehti: TYYNE - Työelämä oppimisympäristönä - Loppuraportti.

TYYNE – Työelämä oppimisympäristönä loppuraportti (pdf) (ESR, 2013)

Raportti kuvaa TYYNE-hankkeen (Työelämä oppimisympäristönä) työtä ja tuloksia työelämästä tulevaisuuden oppimisympäristönä.

Selvitys on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin ELY-keskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa.


Kysy lisää palveluistamme ja tartutaan töihin!