Kriittisen digitaalisen lukutaidon malli opetuksen tukena

SeOppi 1/2024
Teksti & kuva: Minna Lakkala, kasvatuspsykologian dosentti, HY | Liisa Ilomäki, kasvatuksen ja teknologian dosentti, HY | Anne Burman, kehittämisen asiantuntija, HY+

Viime aikoina on paljon keskusteltu julkisuudessa digiteknologian roolista kouluopetuksessa. Keskusteluissa on keskitytty melko kapeasti yksittäisiin näkökulmiin, kuten digiteknologian määrälliseen käyttöön tai kännyköiden käyttöön oppitunneilla. Aiheen käsittelyyn tarvitaan laajempaa tarkastelua, jotta koulu voisi tarjota oppilaille monipuolisesti taitoja muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

Vastauksena haasteeseen kehitettiin EU-rahoitteisessa DETECT-hankkeessa tutkimuspohjainen Kriittisen digitaalisen lukutaidon malli. Kehittämisen taustalla oli tarve tukea opettajia ja oppilaita digiosaamisen päivittämisessä sekä digiteknologian laajempien, yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelussa.

Mallin ideana on kuvata digiteknologian hyödyntämiseen liittyvät keskeiset ja kriittiset osaamisalueet ja käyttötavat, ei niinkään yksittäisiä teknisiä taitoja. Teknologian käyttöön liittyen uusin perusopetuksen ops toi kouluopetukseen ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen. Datalukutaito on nouseva ilmiö, joka auttaa ymmärtämään, mihin meistä kerättyä dataa käytetään. Tekoäly on kehittynyt vauhdilla ja sen periaatteiden ymmärtämistä tarvitsevat sekä opettajat että nuoret. Informaatiolukutaito sisältää kaikenlaisen digitaalisen, myös tekoälyllä tuotetun tiedon tehokkaan hakemisen, soveltamisen ja kriittisen arvioinnin taidot. Digitaalisen sisällön tuottaminen on usein oppilaille tutumpaa vapaa-ajalta, kouluissa sitä voisi monipuolistaa luovilla ja yhteisöllisillä tehtävillä. Digitaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot liittyvät esim. empaattiseen kommunikointiin tai tietoisuuteen omasta digitaalisesta identiteetistä. Digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus nostetaan keskusteluissa usein esiin negatiivisesti (turvallisuus, riippuvuus), vaikka digitaalisuus voi tukea myönteisesti yhteenkuuluvuutta tai voimaantumista. Digitaalisesta ergonomiasta pitäisi kouluissa huolehtia nykyistä paremmin. Digitaaliseen kansalaisuuteen liittyy esim. tekijänoikeuksien noudattaminen, kestävän kehityksen huomiointi sekä digitaaliseen kansalaistoimintaan osallistuminen. Digitaalisen opettamisen ja oppimisen käytäntöjen hallinta on tärkeää sekä opettajan että oppijan roolissa. Oppimisanalytiikasta voi kehittyä hyvä apuväline oman oppimisen reflektointiin. Digitaaliset oppimisen ekologiat ovat resursseja, joita oppijat voivat ja osaavat käyttää opiskelunsa tukena.

Vuosina 2022-23 HY+ toteutti opettajien täydennyskoulutusta Kriittisen digitaalisen lukutaidon tukeminen opetuksessa -hankkeessa, jossa osallistujat ottivat sujuvasti kriittisen digiosaamisen taitojen harjoittelun osaksi opetustaan. Esimerkiksi alakoululaiset tekivät luetuista kirjoista kirjatrailereita multimediatuotoksina ja perehtyivät kuvien käytön tekijänoikeuksiin, yläkoululaiset arvioivat kriittisesti sosiaalisen median kirjoituksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Lukiolaiset hakivat tietoa historian teemasta ja vertasivat sitä ChatGPT:n tuottamiin vastauksiin.

Koulutushankkeen materiaaleihin ja opettajien tuottamiin opetusesimerkkeihin voit tutustua lisää Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Kriittisen digitaalisen lukutaidon malli (Gouseti ym. 2021, Ilomäki 2021).