Saavutettavuusseloste

URL-osoite: www.eoppimiskeskus.fi

Suomen eOppimiskeskus ry pyrkii takaamaa digitaalisen saavutettavuuden toimintarajotteisille henkilöille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme asianmukaisia saavutettavuusstandardeja.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Suomen eOppimiskeskus ry varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.
 • Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot.
 • Parannamme käyttäjäkokemusta testaamalla säännöllisesti verkkosivustoamme sekä tuottamiamme sisältöjä saavutettavuuden näkökulmasta.

Ohjeidenmukaisuustilanne

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi:

 • WCAG 2.1, AA-taso

Nykyinen sisällön ohjeidenmukaisuustilanne

 • Osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

 • Sivuston etusivulle upotetun Instagram-sisällön ALT-tekstit tulevat suoraan Instagramista. Nämä ALT-tekstit ovat paikoin suositeltua pidempiä.
 • Sivuston etusivun sosiaalisen median upotuksissa on käytetty sosiaalisen median kanavien omia teemavärejä, joiden kontrastit ovat osin suosituksia heikommat.
 • Sivustolla käytetyn yhdistyksen vihreän teemavärin kontrasti ei ole sivuston kaikissa kohdissa suositusten mukainen.

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten selainten kanssa. Sivuston rakenteessa on käytetty useimpien avustavien tekniikoiden tukemia semanttisia elementtejä ja ARIA-attribuutteja.

Tekniikat

Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

Arviointimenetelmät

Suomen eOppimiskeskus ry arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Ota meihin yhteyttä.

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 5 työpäivää.


Tämän selosteen luomisessa on käytetty Siteimprove Accessability -selosteenluontityökalua.