Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteristamme löydät eOppimiskeskuksen järjestämien tapahtumien lisäksi sekä kotimaisia että kansainvälisiä konferensseja, webinaareja ja muita tapahtumia.

Tällä viikolla

Alla olevasta kalenterista näet kuluvan viikon webinaarit ja tapahtumat.

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
torstai 1.9.
perjantai 2.9.
lauantai 3.9.
sunnuntai 4.9.
maanantai 5.9.
tiistai 6.9.
keskiviikko 7.9.
torstai 8.9.
perjantai 9.9.
lauantai 10.9.
sunnuntai 11.9.
maanantai 12.9.
tiistai 13.9.
keskiviikko 14.9.
torstai 15.9.
perjantai 16.9.
lauantai 17.9.
sunnuntai 18.9.
maanantai 19.9.
tiistai 20.9.
keskiviikko 21.9.
torstai 22.9.
perjantai 23.9.
lauantai 24.9.
sunnuntai 25.9.
maanantai 26.9.
tiistai 27.9.
 • 14:00 – 15:00 ITK-webinaari 27.9.2022
  ITK-webinaari 27.9.2022
  14:00 – 15:00

  Webinaari järjestetään 27.9.2022 klo 14-15 osoitteessa https://tuni.zoom.us/my/hojavi.

  Hybridisti toimivan tiimin yhteistyön ylikuormitus ja työskentelytapojen uudelleen määrittely
  Merja Saarela, tutkijayliopettaja, Moniaistisuus ja avustava teknologia, HAMK Smart

  Vuorovaikutuksen ja yhteistyön arvoa on korostettu pitkään organisaatioiden tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden edistämisen keinoina. Viimeisen vuosikymmenen aikana yhteistyön määrä on lisääntynyt 50 % tai enemmän ja siihen kuluu 85 % tai enemmän useimpien ihmisten työviikoista (Cross 2021). Covid-19-pandemia sai luvut kipuamaan jyrkästi ylöspäin. Ajauduttiin kiihtyvällä vauhdilla ylikuormittavan yhteistyön ansaan, jossa tehokkuuden tavoittelemiseksi aikataulutettiin enemmän lyhyitä kokouksia ja niihin osallistuttiin enemmän. Kokoustaminen syrjäytti työhön aiemmin varatun muun keskittymisajan, minkä seurauksena työntekijöiden tuottavuus heikentyi. Pandemian jälkeinen työhön paluu on korostanut tarpeita kehittää työskentelykulttuuria ja pakottanut muokkaamaan mm. tiimien johtamista ja yhteistyötapoja. Webinaarissa valotetaan Crossin (2021) ja Razzettin (2022) todentamia työskentelytapoja, joilla hybridisti toimivien tiimien yhteistyötä ja työskentelytapoja on onnistuneesti uudelleen määritelty. Uudelleen määrittely edellyttää, että opitaan tunnistamaan milloin yhteistyö ei ole tarpeellista. Työskentelytapojen uudelleen määrittelyn muodostuu samanaikaisen ja eriaikaisen työskentelyn tasapainottamisesta kahdella ulottuvuudella: Itsenäisen (Me Time) vs. yhdessä (We Time) työskentelyn ulottuvuudella, ja syvätyöskentelyn (Deep Work) vs. pinnallisen työskentelyn (Shallow Work) ulottuvuudella.

  Otsikko tulossa
  Jari-Markus Peltokoski

  https://itk-konferenssi.fi/webinaarit

keskiviikko 28.9.
torstai 29.9.
 • Koko päivän Digikilta: Tiedolla johtamisen seminaari
  Digikilta: Tiedolla johtamisen seminaari

  Digikilta järjestää tiedolla johtamisen seminaarin 28.-29.9.2022 Vantaalla. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja työpajoja, joissa pääset itse rakentamaan näkymiä.

  https://www.digikilta.fi/tapahtumat/digikilta-seminaari-tiedolla-johtaminen/

 • Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference
  Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference

  FLAIEC 2022, the first Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference will be arranged in Joensuu, Finland, on the 29th and 30th of September, 2022.

  https://sites.uef.fi/flaiec/

perjantai 30.9.
 • Koko päivän Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference
  Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference

  FLAIEC 2022, the first Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference will be arranged in Joensuu, Finland, on the 29th and 30th of September, 2022.

  https://sites.uef.fi/flaiec/

lauantai 1.10.
sunnuntai 2.10.
maanantai 3.10.
tiistai 4.10.
keskiviikko 5.10.
torstai 6.10.
 • Koko päivän ITK2022
 • 12:45 – 14:00 ITK2022: HyFlexin haasteet ja niiden ratkaisemisen mahdollisuudet UDL-näkökulmasta
  ITK2022: HyFlexin haasteet ja niiden ratkaisemisen mahdollisuudet UDL-näkökulmasta
  12:45 – 14:00

  Voit osallistua myös etänä: https://hamk.zoom.us/j/67631113444

  HyFlex opetusmalli yhdistää joustavan kurssirakenteen ja hybridi-oppimisen, jolloin opiskelijat voivat osallistua tunneille henkilökohtaisesti, verkossa tai molemmissa mieltymysten ja/tai elämäntilanteen mukaan. Parhaimmillaan HyFlex-lähestymistapa tarjoaa opiskelijoille autonomiaa, joustavuutta ja saumatonta sitoutumista riippumatta siitä, missä, miten tai milloin he osallistuvat kurssille. Luomalla joustava ympäristö ja integroimalla teknologiaa tarkoituksenmukaisesti, mahdollistetaan useissa paikoissa tapahtuva oppiminen. Moninaiset opiskelijat saavat paremmat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan, kun heillä on mahdollisuus valita milloin ja missä he oppivat sekä miten he osoittavat osaamisensa ja ymmärtämisensä. Valintojen tekeminen antaa heille myös arvokasta tietoa omista vahvuuksistaan ja oppimisstrategioistaan. Vaikka HyFlex -toteutus sisältää monia oppimisen saavutettavuutta edistäviä pedagogisia mahdollisuuksia, sisältyy siihen myös erilaisia haasteita.

  Ensinnäkin teknologia tekee oppimistilanteesta ”irtautumisesta” opiskelijalle helpompaa, ja opettajalle haasteellisempaa. HyFlex -opetuksen suunnittelun kannalta haasteena on oppia ennakoimaan, kuinka pitää opiskelijat oppimiseen sitoutuneina. Toiseksi hetkessä oppimissisällön ymmärtäminen on vaikeampaa oppimisvaikeuksista kärsiville ja heikomman kielitaidon omaaville opiskelijoille. Näytön kautta oppiminen lisää sisällön ymmärtämisen riskejä. HyFlex opetuksen suunnittelun kannalta haasteena on varmistaa UDL-viitekehyksen mukaisesti opiskelijoiden mahdollisuudet ymmärtää opittavaa ainesta ja oppimateriaalia.

  Kolmanneksi virtuaaliopiskelussa on myös riski, että opiskelijoilta jää puuttumaan oppimisesta sosiaalinen osa. Vaikka HyFlex-malli mahdollistaa lähi- ja etäoppimisen, on mahdollista etteivät opiskelijat voi sosiaalisen etäisyyden vuoksi kokea koulutuksen aikana sosiaalista vuorovaikutusta kurssikavereiden ja opettajien kanssa. HyFlex -opetuksen suunnittelun haasteena on luoda opetukseen sosiaalista etäisyyttä vähentäviä vuorovaikutuksellisia osioita.

  Neljänneksi HyFlex mallissa opettajan työmäärä on monissa tapauksissa lisääntynyt. Monet opettajat ovat huomanneet, että opiskelijoilla on vaikeuksia oppia pelkästään virtuaalisesti. Siksi opettajat ovat joutuneet luomaan opiskelijoille kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on sitouttaa opiskelijaa sisällön oppimiseen. Kotitehtävien suunnittelu ja arviointi työllistävät opettajaa. Lisäksi HyFlex-mallin mukaisesti useiden toteutusten ja saavutettavien oppimateriaalien luominen vie enemmän aikaa. HyFlex -opetuksen suunnittelun kannalta opettajan haasteena on valita tarkoituksenmukaisia oppimateriaaleja ja luoda oppimistehtäviä, joilla varmennetaan sisällön oppiminen, mutta samalla tasapainoillaan lisääntyneen työmäärän kanssa.

  UDL näkökulmasta suunnitelluilla HyFlex -toteutuksilla on mahdollista ratkaista oppimiseen sitoutumisen, sisällön ymmärtämisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Joustavuus ja mahdollisuus valintojen tekemiseen ovat myös UDL:n (Universal Design for Learning) lähestymistavan taustalla. Huomioimalla kolme pääperiaatetta – Sitoutuminen (Engagement), Esittäminen (Representation) sekä Toiminta ja itsensä ilmaisu (Action and expression) – voidaan suunnitella erilaisia väyliä oppimiseen, sitoutumiseen ja opitun osoittamiseen.

   

  Toimintasessiossa tarkastellaan, millaisina HyFlex mallilla suunnitellun opetuksen haasteet näyttäytyvät opiskelijan ja opettajan näkökulmista. Alustuksessa avaamme myös sitä, millaisia mahdollisuuksia UDL-viitekehys tarjoaa haasteiden ratkaisemiseksi. Esittelemme Hybridiopetuksen ja -työskentelyn tavat ja taidot -hankkeessa koottuja hyviä käytänteitä.

  Toimintasessioon osallistujat pääsevät myös jakamaan Hybridi Learning Cafessa (HLC) omia kokemuksiaan ja hyviä vinkkejä, joilla HyFlex -opetuksen haasteita on ratkottu. Tulokset kootaan toimintasessiossa esiteltävään Hybridiopetuksen työkalupakkiin, joka on kaikkien hyödynnettävissä.

  Lisätietoja ITK-konferenssin sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-06-2022-10-07-135/track/hyflexin-haasteet-ja-niiden-ratkaisemisen-mahdollisuudet-udl-nakokulmasta-135835

 • 14:15 – 14:45 ITK2022: Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
  ITK2022: Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
  14:15 – 14:45

  Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on mahdollistanut yksilölliset polut jo vuodesta 2018. Lain mukaan jopa koko ammatillinen tutkinto on mahdollista oppia työpaikalla työtehtävien ohessa. Siitä huolimatta iso osa opetuksesta tapahtuu edelleen ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden on muutosten pyörteissä ollut helpompi säätää omissa tiloissa tapahtuvaa koulutusta kuin tutkia syvällisesti teknologian tuomia mahdollisuuksia työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseksi virtaviivaisesti.

  ESR-hankkeessamme meillä on tähän aikaa. Olemme kehittämässä mallia, jossa opettaja käy työpaikalla ainoastaan 3-4 kk välein, ja opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen tiloissa vain niissä henkilökohtaistetuissa sisällöissä, joita ei ole mahdollista viedä hänen työpaikalleen. Uutena tärkeänä osana näemme työpaikkaohjaajan kouluttamisen uuden teknologian hyödyntämiseen sekä työpaikkakohtaisen sopimisen siitä, milloin ja miten opiskelija osallistuu oppilaitoksen järjestämään hybridikoulutukseen omalta työpaikaltaan. Hybriditoteutusten aikana syntyy myös YouTube-kanavalle kirjasto tutkinnon perusteen mukaisista sisällöistä entistä itsenäisemmän osaamisen hankkimisen mahdollistamiseksi.

  Ensimmäiset pilotit ovat alkaneet keväällä 2022, joten lokakuussa meillä on jo kertoa puolivälin tulokset. ITK-foorumiesityksen aikana toteutetaan demo, jossa ITK:ssa paikalla oleva opettaja simuloi työpaikkaohjaajan roolia ja oppilaitoksessa striimaava opettaja toimii oppilaitoksen roolissa.

  Lisätietoja ITK-konferenssin sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-06-2022-10-07-135/track/opi-ammatti-hybridikoulutuksena-tyopaikalla-135734

 • 15:45 – 16:15 ITK2022: Kaikilla on oikeus oppia - opetusteknologiat saavutettavaksi
  ITK2022: Kaikilla on oikeus oppia - opetusteknologiat saavutettavaksi
  15:45 – 16:15

  Saavutettavat palvelut ovat sellaisia, että niissä on otettu mahdollisimman monet erilaiset ihmiset ja erilaiset käyttötilanteet huomioon. Saavutettavuudella siis edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta.

  Vuonna 2019 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa erityisesti julkishallintoja ja viranomaistahoja tekemään verkkosivuistaan ja -palveluistaan saavutettavia. Vaikka laki velvoittaakin vain tiettyjä tahoja edistämään saavutettavuutta, muidenkin organisaatioiden tulisi kiinnittää palveluissaan siihen huomiota. Suomessa yli miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavuuden huomioimisesta päivittäin, mutta lähes kaikille tulee elämässään tilanteita, joissa saavutettavuudesta on hyötyä. (Esimerkiksi auringon valo voi pimentää näyttöä, videon ääniä ei kuule hälyisässä tilassa tai stressi vaikeuttaa keskittymistä.)

  Nykypäivänä erilaiset digitaaliset palvelut ovat isossa roolissa opetuksessa kaikilla kouluasteilla lapsista aikuisiin. Tuottamalla saavutettavia opetusteknologiaratkaisuja edistetään oppijoiden tasavertaista mahdollisuutta osallistua oppimiseen. Oppimismahdollisuuden esteenä ei saa olla heikentynyt kuulo, värisokeus, motoriset haasteet tai muut vastaavat vaikeudet.

  Näemme, että saavutettavuuden merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina huomattavasti. Siksi oli mielenkiintoista selvittää, millä tasolla on saavutettavuuteen liittyvä osaaminen suomalaisten opetusteknologiakehittäjien keskuudessa. Halusimme selvittää, millaisia asenteita ja oletuksia kehittäjillä on saavutettavuuteen liittyen.

  Tässä esityksessä esitellään saavutettavuuskyselyn ja -haastatteluiden tuloksia. Kysely on toteutettu kevään 2022 aikana ja siihen ovat vastanneet suomalaiset opetusteknologiaa kehittävät yritykset ja muuta tahot.

  Lisätietoja ITK-konferenssin sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-06-2022-10-07-135/track/kaikilla-on-oikeus-oppia-opetusteknologiat-saavutettavaksi-135893

perjantai 7.10.
lauantai 8.10.
sunnuntai 9.10.
maanantai 10.10.
tiistai 11.10.
keskiviikko 12.10.
torstai 13.10.
 • 14:00 – 15:00 SeOppiTunti: Tutkiva toiminta varhaiskasvatuksessa: Leikin kautta oivallukseen
  SeOppiTunti: Tutkiva toiminta varhaiskasvatuksessa: Leikin kautta oivallukseen
  14:00 – 15:00

  Tiedekasvatuksen keskiössä on ihmettely ja kysymysten esittäminen.

  Jos sinulla on lähipiirissäsi pieni lapsi, olet ehkä jo huomannut että hän on mestari kehittämään leikkejä sekä kysymään kysymyksiä. Mutta oletko koskaan ajatellut, että nämä kaksi lapselle luontaista toimintaa ovat avaimia oivalluksiin myös tiedekasvatuksessa?

  Suomalainen Kide Science on kehittänyt tutkivaan oppimiseen pohjautuvan leikillisen tiedekasvatusmenetelmän, joka on palkittu useasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Tule sinäkin kuuntelemaan millaista on suomalainen lasten tiedekasvatus parhaimmillaan ja miten tästä opettajien usein hankalaksi kokemasta aiheesta on kasvanut menestystarina.

  Mukana keskustelemassa Jenni Vartiainen Kide Sciencelta, Jouni Kangasniemi Education Finland -ohjelmasta sekä Titta Mantila ja Sanja Mursu Oppiva Invest Oystä.

  Kide Science voitti vuonna 2022 ensimmäistä kertaa järjestetyn Education Finland Award -palkinnon. Education Finland Award palkinnolla nostettiin esiin suomalaisia kansainvälisille markkinoille tähtääviä sekä siellä jo menestyviä tuotteita ja konsepteja.

  Ilmoittautumiset: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYcRAIePVi3u7eXQrnjMvF3N7qQeyq0ll6vLS-eOaHX8fxLA/viewform

  Lähetämme tarkemmat osallistumisohjeet ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

  Luvassa mielenkiintoisia keskusteluita – tervetuloa mukaan!

  Lisätietoja: https://eoppimiskeskus.fi/seoppitunti/

perjantai 14.10.
lauantai 15.10.
sunnuntai 16.10.
maanantai 17.10.
tiistai 18.10.
keskiviikko 19.10.
torstai 20.10.
perjantai 21.10.
lauantai 22.10.
sunnuntai 23.10.
maanantai 24.10.
tiistai 25.10.
keskiviikko 26.10.
torstai 27.10.
perjantai 28.10.
lauantai 29.10.
sunnuntai 30.10.
maanantai 31.10.

Tässä kuussa

Kuluvan kuukauden tapahtumat ja webinaarit:

Lokakuu 2022

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
lauantai 1.10.
sunnuntai 2.10.
maanantai 3.10.
tiistai 4.10.
keskiviikko 5.10.
torstai 6.10.
 • Koko päivän ITK2022
 • 12:45 – 14:00 ITK2022: HyFlexin haasteet ja niiden ratkaisemisen mahdollisuudet UDL-näkökulmasta
  ITK2022: HyFlexin haasteet ja niiden ratkaisemisen mahdollisuudet UDL-näkökulmasta
  12:45 – 14:00

  Voit osallistua myös etänä: https://hamk.zoom.us/j/67631113444

  HyFlex opetusmalli yhdistää joustavan kurssirakenteen ja hybridi-oppimisen, jolloin opiskelijat voivat osallistua tunneille henkilökohtaisesti, verkossa tai molemmissa mieltymysten ja/tai elämäntilanteen mukaan. Parhaimmillaan HyFlex-lähestymistapa tarjoaa opiskelijoille autonomiaa, joustavuutta ja saumatonta sitoutumista riippumatta siitä, missä, miten tai milloin he osallistuvat kurssille. Luomalla joustava ympäristö ja integroimalla teknologiaa tarkoituksenmukaisesti, mahdollistetaan useissa paikoissa tapahtuva oppiminen. Moninaiset opiskelijat saavat paremmat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan, kun heillä on mahdollisuus valita milloin ja missä he oppivat sekä miten he osoittavat osaamisensa ja ymmärtämisensä. Valintojen tekeminen antaa heille myös arvokasta tietoa omista vahvuuksistaan ja oppimisstrategioistaan. Vaikka HyFlex -toteutus sisältää monia oppimisen saavutettavuutta edistäviä pedagogisia mahdollisuuksia, sisältyy siihen myös erilaisia haasteita.

  Ensinnäkin teknologia tekee oppimistilanteesta ”irtautumisesta” opiskelijalle helpompaa, ja opettajalle haasteellisempaa. HyFlex -opetuksen suunnittelun kannalta haasteena on oppia ennakoimaan, kuinka pitää opiskelijat oppimiseen sitoutuneina. Toiseksi hetkessä oppimissisällön ymmärtäminen on vaikeampaa oppimisvaikeuksista kärsiville ja heikomman kielitaidon omaaville opiskelijoille. Näytön kautta oppiminen lisää sisällön ymmärtämisen riskejä. HyFlex opetuksen suunnittelun kannalta haasteena on varmistaa UDL-viitekehyksen mukaisesti opiskelijoiden mahdollisuudet ymmärtää opittavaa ainesta ja oppimateriaalia.

  Kolmanneksi virtuaaliopiskelussa on myös riski, että opiskelijoilta jää puuttumaan oppimisesta sosiaalinen osa. Vaikka HyFlex-malli mahdollistaa lähi- ja etäoppimisen, on mahdollista etteivät opiskelijat voi sosiaalisen etäisyyden vuoksi kokea koulutuksen aikana sosiaalista vuorovaikutusta kurssikavereiden ja opettajien kanssa. HyFlex -opetuksen suunnittelun haasteena on luoda opetukseen sosiaalista etäisyyttä vähentäviä vuorovaikutuksellisia osioita.

  Neljänneksi HyFlex mallissa opettajan työmäärä on monissa tapauksissa lisääntynyt. Monet opettajat ovat huomanneet, että opiskelijoilla on vaikeuksia oppia pelkästään virtuaalisesti. Siksi opettajat ovat joutuneet luomaan opiskelijoille kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on sitouttaa opiskelijaa sisällön oppimiseen. Kotitehtävien suunnittelu ja arviointi työllistävät opettajaa. Lisäksi HyFlex-mallin mukaisesti useiden toteutusten ja saavutettavien oppimateriaalien luominen vie enemmän aikaa. HyFlex -opetuksen suunnittelun kannalta opettajan haasteena on valita tarkoituksenmukaisia oppimateriaaleja ja luoda oppimistehtäviä, joilla varmennetaan sisällön oppiminen, mutta samalla tasapainoillaan lisääntyneen työmäärän kanssa.

  UDL näkökulmasta suunnitelluilla HyFlex -toteutuksilla on mahdollista ratkaista oppimiseen sitoutumisen, sisällön ymmärtämisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Joustavuus ja mahdollisuus valintojen tekemiseen ovat myös UDL:n (Universal Design for Learning) lähestymistavan taustalla. Huomioimalla kolme pääperiaatetta – Sitoutuminen (Engagement), Esittäminen (Representation) sekä Toiminta ja itsensä ilmaisu (Action and expression) – voidaan suunnitella erilaisia väyliä oppimiseen, sitoutumiseen ja opitun osoittamiseen.

   

  Toimintasessiossa tarkastellaan, millaisina HyFlex mallilla suunnitellun opetuksen haasteet näyttäytyvät opiskelijan ja opettajan näkökulmista. Alustuksessa avaamme myös sitä, millaisia mahdollisuuksia UDL-viitekehys tarjoaa haasteiden ratkaisemiseksi. Esittelemme Hybridiopetuksen ja -työskentelyn tavat ja taidot -hankkeessa koottuja hyviä käytänteitä.

  Toimintasessioon osallistujat pääsevät myös jakamaan Hybridi Learning Cafessa (HLC) omia kokemuksiaan ja hyviä vinkkejä, joilla HyFlex -opetuksen haasteita on ratkottu. Tulokset kootaan toimintasessiossa esiteltävään Hybridiopetuksen työkalupakkiin, joka on kaikkien hyödynnettävissä.

  Lisätietoja ITK-konferenssin sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-06-2022-10-07-135/track/hyflexin-haasteet-ja-niiden-ratkaisemisen-mahdollisuudet-udl-nakokulmasta-135835

 • 14:15 – 14:45 ITK2022: Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
  ITK2022: Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
  14:15 – 14:45

  Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on mahdollistanut yksilölliset polut jo vuodesta 2018. Lain mukaan jopa koko ammatillinen tutkinto on mahdollista oppia työpaikalla työtehtävien ohessa. Siitä huolimatta iso osa opetuksesta tapahtuu edelleen ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden on muutosten pyörteissä ollut helpompi säätää omissa tiloissa tapahtuvaa koulutusta kuin tutkia syvällisesti teknologian tuomia mahdollisuuksia työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseksi virtaviivaisesti.

  ESR-hankkeessamme meillä on tähän aikaa. Olemme kehittämässä mallia, jossa opettaja käy työpaikalla ainoastaan 3-4 kk välein, ja opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen tiloissa vain niissä henkilökohtaistetuissa sisällöissä, joita ei ole mahdollista viedä hänen työpaikalleen. Uutena tärkeänä osana näemme työpaikkaohjaajan kouluttamisen uuden teknologian hyödyntämiseen sekä työpaikkakohtaisen sopimisen siitä, milloin ja miten opiskelija osallistuu oppilaitoksen järjestämään hybridikoulutukseen omalta työpaikaltaan. Hybriditoteutusten aikana syntyy myös YouTube-kanavalle kirjasto tutkinnon perusteen mukaisista sisällöistä entistä itsenäisemmän osaamisen hankkimisen mahdollistamiseksi.

  Ensimmäiset pilotit ovat alkaneet keväällä 2022, joten lokakuussa meillä on jo kertoa puolivälin tulokset. ITK-foorumiesityksen aikana toteutetaan demo, jossa ITK:ssa paikalla oleva opettaja simuloi työpaikkaohjaajan roolia ja oppilaitoksessa striimaava opettaja toimii oppilaitoksen roolissa.

  Lisätietoja ITK-konferenssin sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-06-2022-10-07-135/track/opi-ammatti-hybridikoulutuksena-tyopaikalla-135734

 • 15:45 – 16:15 ITK2022: Kaikilla on oikeus oppia - opetusteknologiat saavutettavaksi
  ITK2022: Kaikilla on oikeus oppia - opetusteknologiat saavutettavaksi
  15:45 – 16:15

  Saavutettavat palvelut ovat sellaisia, että niissä on otettu mahdollisimman monet erilaiset ihmiset ja erilaiset käyttötilanteet huomioon. Saavutettavuudella siis edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta.

  Vuonna 2019 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa erityisesti julkishallintoja ja viranomaistahoja tekemään verkkosivuistaan ja -palveluistaan saavutettavia. Vaikka laki velvoittaakin vain tiettyjä tahoja edistämään saavutettavuutta, muidenkin organisaatioiden tulisi kiinnittää palveluissaan siihen huomiota. Suomessa yli miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavuuden huomioimisesta päivittäin, mutta lähes kaikille tulee elämässään tilanteita, joissa saavutettavuudesta on hyötyä. (Esimerkiksi auringon valo voi pimentää näyttöä, videon ääniä ei kuule hälyisässä tilassa tai stressi vaikeuttaa keskittymistä.)

  Nykypäivänä erilaiset digitaaliset palvelut ovat isossa roolissa opetuksessa kaikilla kouluasteilla lapsista aikuisiin. Tuottamalla saavutettavia opetusteknologiaratkaisuja edistetään oppijoiden tasavertaista mahdollisuutta osallistua oppimiseen. Oppimismahdollisuuden esteenä ei saa olla heikentynyt kuulo, värisokeus, motoriset haasteet tai muut vastaavat vaikeudet.

  Näemme, että saavutettavuuden merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina huomattavasti. Siksi oli mielenkiintoista selvittää, millä tasolla on saavutettavuuteen liittyvä osaaminen suomalaisten opetusteknologiakehittäjien keskuudessa. Halusimme selvittää, millaisia asenteita ja oletuksia kehittäjillä on saavutettavuuteen liittyen.

  Tässä esityksessä esitellään saavutettavuuskyselyn ja -haastatteluiden tuloksia. Kysely on toteutettu kevään 2022 aikana ja siihen ovat vastanneet suomalaiset opetusteknologiaa kehittävät yritykset ja muuta tahot.

  Lisätietoja ITK-konferenssin sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-06-2022-10-07-135/track/kaikilla-on-oikeus-oppia-opetusteknologiat-saavutettavaksi-135893

perjantai 7.10.
lauantai 8.10.
sunnuntai 9.10.
maanantai 10.10.
tiistai 11.10.
keskiviikko 12.10.
torstai 13.10.
 • 14:00 – 15:00 SeOppiTunti: Tutkiva toiminta varhaiskasvatuksessa: Leikin kautta oivallukseen
  SeOppiTunti: Tutkiva toiminta varhaiskasvatuksessa: Leikin kautta oivallukseen
  14:00 – 15:00

  Tiedekasvatuksen keskiössä on ihmettely ja kysymysten esittäminen.

  Jos sinulla on lähipiirissäsi pieni lapsi, olet ehkä jo huomannut että hän on mestari kehittämään leikkejä sekä kysymään kysymyksiä. Mutta oletko koskaan ajatellut, että nämä kaksi lapselle luontaista toimintaa ovat avaimia oivalluksiin myös tiedekasvatuksessa?

  Suomalainen Kide Science on kehittänyt tutkivaan oppimiseen pohjautuvan leikillisen tiedekasvatusmenetelmän, joka on palkittu useasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Tule sinäkin kuuntelemaan millaista on suomalainen lasten tiedekasvatus parhaimmillaan ja miten tästä opettajien usein hankalaksi kokemasta aiheesta on kasvanut menestystarina.

  Mukana keskustelemassa Jenni Vartiainen Kide Sciencelta, Jouni Kangasniemi Education Finland -ohjelmasta sekä Titta Mantila ja Sanja Mursu Oppiva Invest Oystä.

  Kide Science voitti vuonna 2022 ensimmäistä kertaa järjestetyn Education Finland Award -palkinnon. Education Finland Award palkinnolla nostettiin esiin suomalaisia kansainvälisille markkinoille tähtääviä sekä siellä jo menestyviä tuotteita ja konsepteja.

  Ilmoittautumiset: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYcRAIePVi3u7eXQrnjMvF3N7qQeyq0ll6vLS-eOaHX8fxLA/viewform

  Lähetämme tarkemmat osallistumisohjeet ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

  Luvassa mielenkiintoisia keskusteluita – tervetuloa mukaan!

  Lisätietoja: https://eoppimiskeskus.fi/seoppitunti/

perjantai 14.10.
lauantai 15.10.
sunnuntai 16.10.
maanantai 17.10.
tiistai 18.10.
 • Koko päivän UDLHE Digicon 2022
  UDLHE Digicon 2022

  Are you passionate about collaborating, making, learning, exploring, and sharing UDL practices in Higher Education? Do you have the mindset of a maker – creating, tinkering, learning in a hands-on fashion, and thinking critically about UDL practices? If so, we want to learn about the work you’re doing. Whether you are new to UDL or whether you are an experienced practitioner, join us at the third Digicon conference in Universal Design for Learning in Higher Education (UDLHE) – A Universal Design for Learning Makerspace.

  In this virtual conference, we will create a unique learning environment that encourages boundless exploration, invention, questioning, and problem solving. Digicon 2022 is an incubator and accelerator of innovation in UDL practice, where curiosity and imagination can come to life in a playful atmosphere that encourages risk taking, imagination, and the perfect environment to experiment, where the emphasis is on making rather than consuming, and where attendees can learn from each other in collaborative, experiential fashion.

  https://udl-irn.org/udlhe-digicon/

keskiviikko 19.10.
 • Koko päivän UDLHE Digicon 2022
  UDLHE Digicon 2022

  Are you passionate about collaborating, making, learning, exploring, and sharing UDL practices in Higher Education? Do you have the mindset of a maker – creating, tinkering, learning in a hands-on fashion, and thinking critically about UDL practices? If so, we want to learn about the work you’re doing. Whether you are new to UDL or whether you are an experienced practitioner, join us at the third Digicon conference in Universal Design for Learning in Higher Education (UDLHE) – A Universal Design for Learning Makerspace.

  In this virtual conference, we will create a unique learning environment that encourages boundless exploration, invention, questioning, and problem solving. Digicon 2022 is an incubator and accelerator of innovation in UDL practice, where curiosity and imagination can come to life in a playful atmosphere that encourages risk taking, imagination, and the perfect environment to experiment, where the emphasis is on making rather than consuming, and where attendees can learn from each other in collaborative, experiential fashion.

  https://udl-irn.org/udlhe-digicon/

torstai 20.10.
 • Koko päivän UDLHE Digicon 2022
  UDLHE Digicon 2022

  Are you passionate about collaborating, making, learning, exploring, and sharing UDL practices in Higher Education? Do you have the mindset of a maker – creating, tinkering, learning in a hands-on fashion, and thinking critically about UDL practices? If so, we want to learn about the work you’re doing. Whether you are new to UDL or whether you are an experienced practitioner, join us at the third Digicon conference in Universal Design for Learning in Higher Education (UDLHE) – A Universal Design for Learning Makerspace.

  In this virtual conference, we will create a unique learning environment that encourages boundless exploration, invention, questioning, and problem solving. Digicon 2022 is an incubator and accelerator of innovation in UDL practice, where curiosity and imagination can come to life in a playful atmosphere that encourages risk taking, imagination, and the perfect environment to experiment, where the emphasis is on making rather than consuming, and where attendees can learn from each other in collaborative, experiential fashion.

  https://udl-irn.org/udlhe-digicon/

perjantai 21.10.
lauantai 22.10.
sunnuntai 23.10.
maanantai 24.10.
tiistai 25.10.
keskiviikko 26.10.
torstai 27.10.
perjantai 28.10.
lauantai 29.10.
sunnuntai 30.10.
maanantai 31.10.

Marraskuu 2022

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
tiistai 1.11.
keskiviikko 2.11.
torstai 3.11.
perjantai 4.11.
 • 09:30 – 15:30 Etäopetuksen päivä 2022
  Etäopetuksen päivä 2022
  09:30 – 15:30

  Etäopetuksen päivä on Kvs-säätiön Etäkoulu Kulkurin sekä eOppimiskeskus ry:n järjestämä kaikille avoin Sivistyskulman verkkotapahtuma. Tämän vuoden teema on verkko-opetuksen laadun ja saavutettavuuden kehittäminen.

  https://kansanvalistusseura.fi/sivistyskulma/etaopetuksen-paiva-2022/

lauantai 5.11.
sunnuntai 6.11.
maanantai 7.11.
tiistai 8.11.
keskiviikko 9.11.
torstai 10.11.
perjantai 11.11.
lauantai 12.11.
sunnuntai 13.11.
maanantai 14.11.
tiistai 15.11.
 • Koko päivän Mindtrek Conference 2022
  Mindtrek Conference 2022

  Mindtrek is an international technology conference organized annually in the city of Tampere, Finland that offers a horizontal view into the field of future technology. It’s all about networking and exchanging ideas with people who come from different backgrounds and who have different areas of expertise. Mindtrek consists of several different sessions. Themes of the conference vary each year and can cover topics such as open source, open data, smart city, immersive tech, eHealth, IoT, AI and more.

  Themes 2022:
  * Smart Villages Development
  * Case Examples
  * EU Funding Opportunities

  More themes to be announced soon…

  https://www.mindtrek.org/

keskiviikko 16.11.
torstai 17.11.
perjantai 18.11.
lauantai 19.11.
sunnuntai 20.11.
maanantai 21.11.
tiistai 22.11.
keskiviikko 23.11.
 • Koko päivän OEB 2022
  OEB 2022

  Online Educa Berlin (OEB) is the annual global, cross-sector conference and exhibition on digital learning and training. The event has a unique focus, bringing you to the forefront of developments in learning technology. Since 1995, insights gained at OEB have pointed the way towards the future of learning.

  https://oeb.global/

torstai 24.11.
 • Koko päivän OEB 2022
  OEB 2022

  Online Educa Berlin (OEB) is the annual global, cross-sector conference and exhibition on digital learning and training. The event has a unique focus, bringing you to the forefront of developments in learning technology. Since 1995, insights gained at OEB have pointed the way towards the future of learning.

  https://oeb.global/

perjantai 25.11.
 • Koko päivän OEB 2022
  OEB 2022

  Online Educa Berlin (OEB) is the annual global, cross-sector conference and exhibition on digital learning and training. The event has a unique focus, bringing you to the forefront of developments in learning technology. Since 1995, insights gained at OEB have pointed the way towards the future of learning.

  https://oeb.global/

lauantai 26.11.
sunnuntai 27.11.
maanantai 28.11.
tiistai 29.11.
keskiviikko 30.11.
 • Koko päivän Digioppimisen areena 2022 - Rohkeasti ja vaikuttavasti digipedaa
  Digioppimisen areena 2022 - Rohkeasti ja vaikuttavasti digipedaa

  Tervetuloa kuulemaan digipedagogiikan ajankohtaiset kuulumiset kaikilta koulutusasteilta ja tapaamaan pitkästä aikaa kollegoita!

  Tämän vuoden teemoja ovat mm:

  – Kansalliset osaamiskuvaukset ja paikalliset digipolut – ajankohtaista Uudet lukutaidot -ohjelmassa
  – Oppimisanalytiikan hyödyntäminen
  – Erityisopetuksen digipedagogiikkaa
  – Erilaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja uuden osaamisen hankkimiseen
  – Digitalisaation johtaminen
  – Eurooppalainen perusdigitaitojen viitekehys.

  Tapahtumassa esitellään myös yhteiskehittämisen tuloksena syntyneitä pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja sekä uusia opetusteknologisia ratkaisuja Kokeiluareenalla.

  Ensimmäisenä päivänä on iltatilaisuus, jossa voit verkostoitua.


  https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri

Joulukuu 2022

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
torstai 1.12.
 • Koko päivän Digioppimisen areena 2022 - Rohkeasti ja vaikuttavasti digipedaa
  Digioppimisen areena 2022 - Rohkeasti ja vaikuttavasti digipedaa

  Tervetuloa kuulemaan digipedagogiikan ajankohtaiset kuulumiset kaikilta koulutusasteilta ja tapaamaan pitkästä aikaa kollegoita!

  Tämän vuoden teemoja ovat mm:

  – Kansalliset osaamiskuvaukset ja paikalliset digipolut – ajankohtaista Uudet lukutaidot -ohjelmassa
  – Oppimisanalytiikan hyödyntäminen
  – Erityisopetuksen digipedagogiikkaa
  – Erilaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja uuden osaamisen hankkimiseen
  – Digitalisaation johtaminen
  – Eurooppalainen perusdigitaitojen viitekehys.

  Tapahtumassa esitellään myös yhteiskehittämisen tuloksena syntyneitä pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja sekä uusia opetusteknologisia ratkaisuja Kokeiluareenalla.

  Ensimmäisenä päivänä on iltatilaisuus, jossa voit verkostoitua.


  https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri

perjantai 2.12.
lauantai 3.12.
sunnuntai 4.12.
maanantai 5.12.
tiistai 6.12.
keskiviikko 7.12.
torstai 8.12.
perjantai 9.12.
lauantai 10.12.
sunnuntai 11.12.
maanantai 12.12.
tiistai 13.12.
keskiviikko 14.12.
torstai 15.12.
perjantai 16.12.
lauantai 17.12.
sunnuntai 18.12.
maanantai 19.12.
tiistai 20.12.
keskiviikko 21.12.
torstai 22.12.
perjantai 23.12.
lauantai 24.12.
sunnuntai 25.12.
maanantai 26.12.
tiistai 27.12.
keskiviikko 28.12.
torstai 29.12.
perjantai 30.12.
lauantai 31.12.

Tammikuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
sunnuntai 1.1.
maanantai 2.1.
tiistai 3.1.
keskiviikko 4.1.
torstai 5.1.
perjantai 6.1.
lauantai 7.1.
sunnuntai 8.1.
maanantai 9.1.
tiistai 10.1.
keskiviikko 11.1.
torstai 12.1.
perjantai 13.1.
lauantai 14.1.
sunnuntai 15.1.
maanantai 16.1.
tiistai 17.1.
keskiviikko 18.1.
torstai 19.1.
perjantai 20.1.
lauantai 21.1.
sunnuntai 22.1.
maanantai 23.1.
tiistai 24.1.
keskiviikko 25.1.
torstai 26.1.
perjantai 27.1.
 • Koko päivän Educa
  Educa

  Maksuton Educa tarjoilee opetus- ja kasvatusalan uusimmat tuulet sekä polttavimmat puheenaiheet. Tapahtuman monipuolinen ja laadukas ohjelma sopii myös veso-koulutuspäiväksi. 

  https://educa.messukeskus.com/

lauantai 28.1.
 • Koko päivän Educa
  Educa

  Maksuton Educa tarjoilee opetus- ja kasvatusalan uusimmat tuulet sekä polttavimmat puheenaiheet. Tapahtuman monipuolinen ja laadukas ohjelma sopii myös veso-koulutuspäiväksi. 

  https://educa.messukeskus.com/

sunnuntai 29.1.
maanantai 30.1.
tiistai 31.1.

Helmikuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
keskiviikko 1.2.
torstai 2.2.
perjantai 3.2.
lauantai 4.2.
sunnuntai 5.2.
maanantai 6.2.
tiistai 7.2.
keskiviikko 8.2.
torstai 9.2.
perjantai 10.2.
lauantai 11.2.
sunnuntai 12.2.
maanantai 13.2.
tiistai 14.2.
keskiviikko 15.2.
torstai 16.2.
perjantai 17.2.
lauantai 18.2.
sunnuntai 19.2.
maanantai 20.2.
tiistai 21.2.
keskiviikko 22.2.
torstai 23.2.
perjantai 24.2.
lauantai 25.2.
sunnuntai 26.2.
maanantai 27.2.
tiistai 28.2.

Ei tapahtumia.

Maaliskuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
keskiviikko 1.3.
torstai 2.3.
perjantai 3.3.
lauantai 4.3.
sunnuntai 5.3.
maanantai 6.3.
tiistai 7.3.
keskiviikko 8.3.
torstai 9.3.
perjantai 10.3.
lauantai 11.3.
sunnuntai 12.3.
maanantai 13.3.
tiistai 14.3.
keskiviikko 15.3.
torstai 16.3.
perjantai 17.3.
lauantai 18.3.
sunnuntai 19.3.
maanantai 20.3.
tiistai 21.3.
keskiviikko 22.3.
torstai 23.3.
perjantai 24.3.
lauantai 25.3.
sunnuntai 26.3.
maanantai 27.3.
tiistai 28.3.
keskiviikko 29.3.
torstai 30.3.
perjantai 31.3.

Huhtikuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
lauantai 1.4.
sunnuntai 2.4.
maanantai 3.4.
tiistai 4.4.
keskiviikko 5.4.
torstai 6.4.
perjantai 7.4.
lauantai 8.4.
sunnuntai 9.4.
maanantai 10.4.
tiistai 11.4.
keskiviikko 12.4.
torstai 13.4.
perjantai 14.4.
lauantai 15.4.
sunnuntai 16.4.
maanantai 17.4.
tiistai 18.4.
keskiviikko 19.4.
torstai 20.4.
perjantai 21.4.
lauantai 22.4.
sunnuntai 23.4.
maanantai 24.4.
tiistai 25.4.
keskiviikko 26.4.
torstai 27.4.
perjantai 28.4.
lauantai 29.4.
sunnuntai 30.4.

Ei tapahtumia.

Toukokuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
maanantai 1.5.
tiistai 2.5.
keskiviikko 3.5.
torstai 4.5.
perjantai 5.5.
lauantai 6.5.
sunnuntai 7.5.
maanantai 8.5.
tiistai 9.5.
keskiviikko 10.5.
torstai 11.5.
perjantai 12.5.
lauantai 13.5.
sunnuntai 14.5.
maanantai 15.5.
tiistai 16.5.
keskiviikko 17.5.
torstai 18.5.
perjantai 19.5.
lauantai 20.5.
sunnuntai 21.5.
maanantai 22.5.
tiistai 23.5.
keskiviikko 24.5.
torstai 25.5.
perjantai 26.5.
lauantai 27.5.
sunnuntai 28.5.
maanantai 29.5.
tiistai 30.5.
keskiviikko 31.5.

Ei tapahtumia.

Kesäkuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
torstai 1.6.
perjantai 2.6.
lauantai 3.6.
sunnuntai 4.6.
maanantai 5.6.
tiistai 6.6.
keskiviikko 7.6.
torstai 8.6.
perjantai 9.6.
lauantai 10.6.
sunnuntai 11.6.
maanantai 12.6.
tiistai 13.6.
keskiviikko 14.6.
torstai 15.6.
perjantai 16.6.
lauantai 17.6.
sunnuntai 18.6.
maanantai 19.6.
tiistai 20.6.
keskiviikko 21.6.
torstai 22.6.
perjantai 23.6.
lauantai 24.6.
sunnuntai 25.6.
maanantai 26.6.
tiistai 27.6.
keskiviikko 28.6.
torstai 29.6.
perjantai 30.6.

Ei tapahtumia.

Heinäkuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
lauantai 1.7.
sunnuntai 2.7.
maanantai 3.7.
tiistai 4.7.
keskiviikko 5.7.
torstai 6.7.
perjantai 7.7.
lauantai 8.7.
sunnuntai 9.7.
maanantai 10.7.
tiistai 11.7.
keskiviikko 12.7.
torstai 13.7.
perjantai 14.7.
lauantai 15.7.
sunnuntai 16.7.
maanantai 17.7.
tiistai 18.7.
keskiviikko 19.7.
torstai 20.7.
perjantai 21.7.
lauantai 22.7.
sunnuntai 23.7.
maanantai 24.7.
tiistai 25.7.
keskiviikko 26.7.
torstai 27.7.
perjantai 28.7.
lauantai 29.7.
sunnuntai 30.7.
maanantai 31.7.

Ei tapahtumia.

Elokuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
tiistai 1.8.
keskiviikko 2.8.
torstai 3.8.
perjantai 4.8.
lauantai 5.8.
sunnuntai 6.8.
maanantai 7.8.
tiistai 8.8.
keskiviikko 9.8.
torstai 10.8.
perjantai 11.8.
lauantai 12.8.
sunnuntai 13.8.
maanantai 14.8.
tiistai 15.8.
keskiviikko 16.8.
torstai 17.8.
perjantai 18.8.
lauantai 19.8.
sunnuntai 20.8.
maanantai 21.8.
tiistai 22.8.
keskiviikko 23.8.
torstai 24.8.
perjantai 25.8.
lauantai 26.8.
sunnuntai 27.8.
maanantai 28.8.
tiistai 29.8.
keskiviikko 30.8.
torstai 31.8.

Ei tapahtumia.

Syyskuu 2023

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
perjantai 1.9.
lauantai 2.9.
sunnuntai 3.9.
maanantai 4.9.
tiistai 5.9.
keskiviikko 6.9.
torstai 7.9.
perjantai 8.9.
lauantai 9.9.
sunnuntai 10.9.
maanantai 11.9.
tiistai 12.9.
keskiviikko 13.9.
torstai 14.9.
perjantai 15.9.
lauantai 16.9.
sunnuntai 17.9.
maanantai 18.9.
tiistai 19.9.
keskiviikko 20.9.
torstai 21.9.
perjantai 22.9.
lauantai 23.9.
sunnuntai 24.9.
maanantai 25.9.
tiistai 26.9.
keskiviikko 27.9.
torstai 28.9.
perjantai 29.9.
lauantai 30.9.

Ei tapahtumia.

Tutustu myös näihin