Jari Harvio

Pääkirjoitus: Haasteista kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia

SeOppi 1/2024
Teksti: Jari Harvio, digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki | Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry

Tervehdys digikehittämispäällikön pöydän takaa, jossa kevään kiireet ovat jo täydessä vauhdissa. Kuntasektorilla, kuten täällä Hämeenlinnassa, on viime aikoina kohistu digitaalisen opetuksen haasteista, joita korona-aikana kiihtyneen sovelluskäytön myötä on kertynyt entistäkin enemmän. Sinänsä verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten lisääntyneessä käyttöönotossa on paljon hyvääkin, mutta myös haasteita ja korjausvelkaa. Olemme päivittäneet digistrategiaamme, tutkineet uusia sovelluksia pedagogisesta ja tietoturvallisuuden sekä tietosuojan näkökulmasta ja maailman muuttuessa syventyneet myös kyberturvan saloihin. Monien muutosten ja haasteiden keskellä korostuu tarve jatkuvalle järjestelmälliselle arvioinnille ja kehittämistyölle.

Tekoälyn esiinmarssi on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita, jotka vaativat paitsi pysähtymistä ja nykytilan arviointia, myös konkreettisia toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi. Tietoturvan ja tietosuojan huomioimisen tulee olla koko ajan läsnä kaikessa digitaalisessa kehittämisessä, muistuttaen siitä, että digitaalisen maailman hyödyntäminen ei saa tapahtua käyttäjien turvallisuuden kustannuksella.

Kuntien vastuulla on huolehtia, että kunnan opetushenkilöstö on riittävän osaava ja valmis kohtaamaan digitaalisen opetuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Tässä valossa koulutusten järjestäminen ja pedagogisen sekä tietoturvallisen osaamisen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta jo useat esimerkit ovat osoittaneet, kuinka kriittisten järjestelmien luokittelu ja järkevä sovellusten käyttö parantavat pedagogista laatua ja tietoturvaa. Suunta on hyvä, haasteista ja alkukankeudesta huolimatta.

Tämä muutosvaatimus ei ole pelkästään yksittäisen kunnan tai oppilaitoksen vastuulla. Laajemmat yhteistyöverkostot ovat avainasemassa tukemassa ja ohjaamassa kuntia kohti turvallisempaa ja pedagogisesti rikkaampaa digitaalista opetusympäristöä. Esimerkiksi tekoälyn käyttöön on nyt julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimesta ensimmäisiä suosituksia ja suuntaviivoja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja toisella asteella. Korkeakouluilla on jo lukuvuoden verran ollut yhteistyössä luotuja yhtenäisiä ja konkreettisia ohjeita tekoälyn käyttösuosituksista ja rajoituksista. Kuten kentältä kuuluu, tulevaisuudessa ei ole kyse siitä, estetäänkö digitaalisen opetuksen ja oppimisen kehitys perinteisten opetusmenetelmien rinnalla, vaan siitä kuinka varmistamme kehityksen kulun tapahtuvan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, kaikkien oppijoiden ja opettajien parhaaksi. Digitaalisen kehityksen pyörä pyörii yhä kovempaa – on aika hypätä kyytiin, varmistaa turvavyöt ja nauttia matkasta kohti tulevaisuuden opetusta.