Vuosikokous

Suomen eOppimiskeskus ry:n vuosikokous 2020

Aika: 18.3.2020 klo 12-13
Paikka: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/vuosikokous/

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • esitetään tilintarkastajien kertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 • esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 • päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 • valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 • valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

Tutustu myös näihin