Hämeenkyrön kouluissa Newline-kosketusnäytöt lisäävät opetustyön laatua ja monipuolisuutta

SeOppi 1/2024
Teksti: Avion Interactive Oy
Kuvat: Newline, Hämeenkyrön kunta

Hämeenkyrön kunnan opetustyön digiloikasta voi moni ottaa oppia. Kunnassa toimii kuusi koulua, jotka ovat ottaneet opetuksen kehittämisessä harppauksen nykyaikaisiin esitys- ja opetustekniikoihin. Liki 1300 oppilaan ja 170 opettajan joukosta löytyy hyvin erilaisia tapoja sisäistää opetusta sekä hallita uuden sukupolven AV-laitteita.

Opetushenkilöstö osallistunut innolla käyttökoulutuksiin

Hämeenkyrön kunnan ja maahantuoja Avion Interactiven yhteistyö alkoi vuonna 2020, kun koulujen laitteistoa alettiin pikkuhiljaa päivittää. Jo yhteistyön ensi metreiltä, yhteydenpito IT-laitteiden hankinnasta vastaavan Hämeenkyrön ICT-tukihenkilö Mira Viitasen kanssa on ollut tiivistä. Viitanen on osallistunut laitekoulutuksiin ja aktiivisesti ottanut selvää säännöllisesti päivittyvästä tuotevalikoimasta.

– Mitä enemmän laitteiden käyttöominaisuuksista oppii, sitä enemmän niistä kiinnostuu. Hämeenkyrön koulujen AV-teknologiaa on uudistettu tasaiseen tahtiin ja kouluissamme ehdoton tuoteryhmä ylitse muiden on Newline-kosketusnäytöt. Erinomaisella kuvanlaadulla olevat näytöt soveltuvat monenlaiseen opetus-, viihde- ja palaverikäyttöön, Viitanen paljastaa.

Vaikka hankintavastuu on nimetty kunnan ICT-tukihenkilölle yhdessä johtavan rehtorin kanssa, on Viitanen osallistanut myös kunnan opetushenkilöstöä ja kuullut opettajien tarpeita herkällä korvalla. Kaikilla kunnan opettajilla on mahdollisuus osallistua Avion Interactiven järjestämiin käyttökoulutuksiin.

Teknologialla tuetaan erilaisia oppijoita

Yksi innostuneimmista kosketusnäyttöjen puolestapuhujista on Kyröskosken koulun vararehtori, 5. luokan opettaja Johanna Majamäki. Opettajan arjessa Majamäki pitää kosketusnäyttöjä merkittävimpänä yksittäisenä opetustyön laatua parantavana tekijänä. Jo opettajankoulutuksessa yksilöiden erilaiset tavat oppia on nostettu keskiöön.

– Vaikka pidän perinteistä lukemista ja kirjoittamista yhä äärimmäisen tärkeänä lasten oppimisen kannalta, ovat kosketusnäytöt lisänneet opetukseen huomattavasti variaatioita. Perinteisen näytön tai videotykin heijastamisen sijaan, moni oppilas myös pystyy keskittymään opetukseen paremmin, kun opettajan on mahdollista esittää opetussisältöjä kosketusnäytöltä. Lasten ei tarvitse keskittää huomiota useaan paikkaan, Majamäki antaa konkreettisen esimerkin opetustyön kehityksestä näyttöjen myötä.

Opetustyössä käytetään kasvavissa määrin tietotekniikkaa monipuolisessa ja osallistavassa opetuksessa. Esimerkiksi eri laitteiden langaton peilaaminen on jo arkipäivää monissa Suomen kouluissa. Hämeenkyrössä myös dokumenttikamerat ovat kovassa käytössä. Vaikka laadukkaat dokumenttikamerat sekä kosketusnäytöt ovat pitkäikäisiä, on etenkin hybridiopetuksen lisääntyessä tärkeää huolehtia niiden ohjelmistopäivityksistä.

”Jos Newline-näyttö lähtee luokasta, niin lähden minäkin!”

Sekä Hämeenkyrön IT-hankinnoista vastaava Viitanen että konkreettisessa opetuskäytössä laitteet hyväksi havainnut Majamäki, kiittelevät teknologiakumppaniaan aktiivisesta yhteydenpidosta ja välittömästä käyttäjätuesta. Kunnan opetushenkilöstö osallistuu myös ilahduttavan aktiivisesti uusien tuotteiden esittelyihin sekä käyttökoulutuksiin.

– Koulutukset ovat mainioita paikkoja kysyä käytännön kysymyksiä näyttöjen lukuisista ominaisuuksista. Kun kouluttaja on ennestään tuttu, on koulutuksissa helppo esittää myös vähäpätöisempiä kysymyksiä. Joka kerta käyttökoulutusten jälkeen on uusia ideoita kosketusnäyttöjen hyödyntämiseen opetuksessa, Majamäki kuvaa Avion Interactiven käyttötukea ja -koulutuksia.

Hämeenkyrössä ei olla havaittu muutosvastarintaa uusia teknologioita kohtaan. Päinvastoin jokaisessa luokkahuoneessa, johon kosketusnäyttöjä tai muita teknologioita on asennettu, ovat myös opetusmuodot monipuolistuneet ja oppimistulokset parantuneet.

– Newlinen laitteisiin on totisesti helppo tykästyä ja aktiivinen yhteydenpito maahantuojan suunnasta on auttanut uusien opetusmahdollisuuksien hyödyntämisessä. Esimerkiksi Johannalla oli vielä vuosi sitten liki 10 vuotta vanha perinteinen näyttö. Kun sitten Johannan luokkaan asennettiin uusi Newline-näyttö, sain palautteen, että ”Jos näyttö joskus lähtee luokasta, niin lähden minäkin!”, Hämeenkyrön laitehankinnoista iloitseva Viitanen päättää.