Tulevaisuuden oppimista Digioppimisen areenalla

Tässä tänään aamupäivällä pidimme Valanteen Tomin kanssa puheenvuoron Digioppimisen areenassa aiheena tulevaisuuden oppimisen. Olemme viime vuodet tehneet yhdessä töitä Data oppijan tukena – eli DOT-hankkeessa, jossa kehitetään työkaluja datan ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Kun puhutaan tulevaisuuden oppimisesta – painotus nyt sanalle oppiminen – ei siis osaaminen, voidaan varmaksi sanoa, että oikeaa vastausta ei varmasti ole – on vain arvauksia, jotka osuvat sitten lähemmäksi tai kauemmaksi maalia. 

Oppiminen sinänsä on aina tapahtunut korvien välissä – siihen tuskin on suoranaisesti tulossa jatkossakaan muutosta. Samat kysymyksetkin ohjaavat oppijaa

  • mitä opitaan
  • miten opitaan
  • missä opitaan
  • miksi opitaan

Miten sitten tuetaan oppimista kohtaan olevaa asennetta, motivaatiota, oppimisprosessia itseään?

Miten varmistetaan poisoppiminen – matkalla oppia tulee uutta oppia niin paljon, että entisestä täytyy luopua, jotta uutta voi ottaa käyttöön – konmarittaa korvien välissä.

Työelämä menee nyt lähitulevaisuudessa koko ajan kompleksikkaammaksi ja toisaalta työurat pirstaloituvat. Mielenkiintoisia uusia tutkimuksia ja selvityksiä on tulossa. Työterveyslaitos julkaisi maanantaina Hyvinvointia työstä 2030 – Suomalaisen työelämän uusi suunta -selvityksen. Siinä työelämässä nähdään 4 muutosvoimaa

  • Ajattelu- ja toimintatapojen muutos
  • Ikääntyvä ja monimuotoistuva työväestö
  • Teknologinen muutos
  • Ilmastonmuutos

Tomin kanssa näistä olimme hyvin samaa mieltä. Samat asiat näkyvät myös opetuksessa. 

Toimintatapoja on kehitettävä koko ajan, jotta pystymme toimimaan työelämässä. Sitran muutaman vuoden takaisessa selvityksessä Eväitä työelämään”, vuodelta 2017, listataan 6 työelämätaitoa: osaamisen ajan tasalla pitäminen; itsetuntemus; yhdessä tekeminen; verkostoituminen; yrittäjämäisyys; ja ongelmanratkaisukyky.

Miten näitä voidaan opettaa – miten vahvistaa metaosaamista – kykyä sietää muuttuvia tilanteita? (Sarvas, SAA SOVELTAA – Osaamisen ja kilpailukyvyn pieni käsikirja, 2019)

“Yksilökeskeisten mallien sijaan sekä koulutusjärjestelmissä että yritysmaailmassa tulisikin nähdä tietäminen ja oppiminen sosiaalisena tapahtumana. Tiedon käsittely ei tapahdu yhden yksilön pään sisällä vaan suhteena ympäristöön. Osaaminen ole yksilön korvien välissä oleva ominaisuus vaan yhteisön vuorovaikutuksen ominaisuus.”

Esko Kilpi, Saa soveltaa

Minusta tämä sitaatti Esko Kilven tekstistä Saa soveltaa -käsikirjassa aika hyvin kiteyttää ajatuksen, ettei oppimista pidä nähdä pelkästään yksilön työnä vaan yhteisössä tapahtuvana prosessina – Kai Hakkaraisen ja kumppanien asiantuntijuuden kasvuunkin tässä voisi viitata. 

Uuden oppimisessa ja taidossa harjaantumisessa on sellainen haastava puoli, että siinä täytyy tehdä työtä ja riittävästi toistoja. Usein oppiminen on aika rankkaakin. Teimme viime keväänä selvityksen miten etäopetusjakso sujui tutoropettajien mielestä ja siellä nousi esiin useammassakin avoimessa vastauksessa, että itsesäätelytaidot ja itseohjautuvuuteen liittyvät taidot saattoivat vaikuttaa etäopetusjakson onnistumiseen. 

Myös Saa soveltaa -käsikirjasssa puhutaan metaosaamisesta. “Keskeiseksi ominaisuudeksi metaosaajalla nousee kyky toimia tilanteissa, joita ei ole  ennalta määritelty: esim. erilaisia ihmisiä,  uutta teknologiaa, vanhoja rakenteita, epäselviä tavoitteita ja ristiriitaista dataa.“ (s.59).

Miten oppimisen intoa pystyttäisiin pitämään yllä ja toisaalta vahvistamaan juuri tuota metaosaamista?

Esityksen lopussa meillä oli ihan hetki aikaa omalle visiolle millainen olisi oman oppimisen visio! Minulla se kiteytyi Wordin klemmariin – Office assistantiin, joka halusi auttaa wordin käytössä. Siitä voisi kehittää sellaisen oman oppimisen tekoälypohjaisen botin.

Nämä vekottimet jo muutenkin seuraavat kaikkea tekemistä, kuuntelevat keskusteluja ja näkevät suurimman osan dokumenteista, viesteistä, palveluista, joita käyttää jne. Minun oma oppimisen klemmarini voisikin olla apuna oppimisen tunnistamisessa. “Hei me luettiin viime viikolla se artikkeli, siinä oli puhetta just näistä jutuista mitä sä tänään kirjoitit – oot sä oppinut jotain uutta?” ”Hei, mä löysin sulle uuden hyvä kirjoituksen tästä aiheesta – Tomi luki tän kanssa viime viikolla – haluisitko säkin lukea? Mä voin sulle kysyä Tomilta kantsiiko?” ”Nyt on aika paljon juttua tästä aiheesta, me ei taideta tietää tästä just mitään – kaivanko sulle vähän matskuja, että voisit silmällä – tästä on muuten Careeriassa alkamassa just yksi täykkärikurssi, jos mä ilmotan sut sinne? Saadaan siihen meidän osaamisprofiiliin se puuttuva mikrokompetenssi hankittua – eiks olis hyvä?”

Teksti: Kaisa Honkonen