DOT - data opiskelijan tukena -hankkeen logo

DOT – data opiskelijan tukena

Hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetaan aiheeseen liittyvä sanasto ja tietomalli sekä huomioidaan muu kehittämistyö, tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä simulaattoreista ja IoT-laitteista saatava data osaamisen kehittymisen seurannassa.

Tulevaisuuden työelämätaidoista oman osaamisen ja sen hankkimisen dokumentointitaitojen opetuksesta saadaan aiempaa parempia malleja. Hankkeen tuotosten avulla oppimisanalytiikan käyttöönotto helpottuu. Opiskelijaa, opettajaa, hoks-ohjaajaa ja opoja sekä hallintohenkilöstöä voidaan mallin avulla kouluttaa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä.

Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Hankeaika: 9.9.2019-31.12.2021

Lue lisää

Lisätietoja