Yle pelillistää oppimista

SeOppi-lehti 1/23, artikkeli

Yleisradion eli Ylen tehtävänä on tarjota korkealaatuista ja monipuolista mediasisältöä kaikille suomalaisille. Ylen sisällöntuotanto on tärkeä osa suomalaista mediakulttuuria, ja tarkoituksena on kehittää sisältöjä, jotka vastaavat laajasti yleisön tarpeisiin. Tässä artikkelissa esitellään Yle Oppiminen, Yle Svenska, Yle Lapset, Yle Luonto ja Yle Innovations -osastojen ajatuksia asiasta.

Yle on kehittänyt useita pelejä ja pelillisiä oppimiskokonaisuuksia eri kohderyhmille alakoulusta lukioon. Pelillisiä oppimiskokonaisuuksia on käytetty esimerkiksi tietovisatyyppisesti journalistisissa yhteyksissä.

Ylen pelien rakentaminen tapahtuu talon sisällä tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kehityskumppanina Ylellä on pelifirmoja, opiskelijatiimejä ja yliopistotutkijoita.

Ylen pelit ja pelillisyys oppimisen tukena

Pelit tarjoavat oivalluksia ja oivallukset edistävät oppimista. Pelilliseen ilmaisuun on sisäänkirjoitettu ajatus aktiivisesta toimijuudesta, palkintojen saamisesta ja mukaansa tempaavasta tarinasta. Näitä pelimaailmasta tuttuja keinoja hyödynnetään myös asioiden opettamisessa. Yle Oppiminen valitsee peliensä aiheet siten, että ne auttavat ihmisiä ymmärtämään nykymaailman lainalaisuuksia ja toimimaan sen aktiivisina jäseninä.

“Yle Oppimisella on mm. suuri joukko tietovisoja, jotka tarjoavat varsin suoraviivaista palkitsemista ja etenemistä. Suuri osa pelillisistä sisällöistämme ovat jossain perinteisten pelien ja monivalintatestien välimaastossa. Onnistunut peli on koukuttava, uudelleen pelattava ja mielellään jännä. Näitä elementtejä tavoittelemme mm. määrittelemällä aikarajan vastauksille, antamalla pelaajalle rajatun määrän aikaa, elämiä tai energiaa. Perinteisten testien oikein/väärin-tulokset eivät saa sykettä nousemaan, mutta tikittävä kello ja nollaa lähestyvä energia saavat parhaimmillaan kämmenet hikoamaan. Ja siinä viihtymisen ohessa pelaaja voi oppia vaikka Suomen maantietoa tai faktoja näpyttelynopeuden tärkeydestä.” kertoo Yle oppimisen tuottaja Anna-Leena Lappalainen.

Yle Oppimisen suurin pelillinen panostus on vuonna 2020 julkaistu 12–16-vuotiaille nuorille suunnattu Trollibunkkeri-pakopeli. Peli pystyi pelaamaan sekä tietokoneella että mobiililaitteella. Trollibunkkeri noudattaa pakohuoneiden logiikkaa ja pelimaailmasta tuttua visuaalista ja äänellistä ilmaisua.

Trollibunkkerissa pelaaja jää jumiin valeuutisia tehtailevan trollin asuntoon, josta pääsee ulos pulmia ratkaisemalla. Pelin tehtävissä ovat esillä seuraavat aihealueet: trolliprofiilit, valeuutiset, kuvamanipulaatiot, kuvan rajaaminen ja huijaussähköpostit.

Trollibunkkeri on kerännyt paljon kiitosta sekä nuorilta eli kohderyhmältä että myös opettajilta: pelin sisältö koetaan hyvänä ja oppilaat pelaavat sitä mielellään. Peli on kerännyt yli 200 000 sivulatausta ja sen loppuunpelaamisprosentti on huikeat 40 prosenttia.

Oppimispelejä on tehty myös yhteistyössä Yle Luonnon kanssa. Vuonna 2022 Yle Luonto koodasi Naali-pelin tukemaan Punaisen listan pelastajat -kampanjaa. Pelin idea on yrittää pitää erittäin uhanalainen naali (ja myöhemmin myös sen pennut) hengissä. “Tausta-ajatuksena oli tarjota pelaamisen ohessa faktaa naalien haastavasta tilanteesta. Kohderyhmänä oli Ylelle yleensä haastavat nuoremmat yleisöt ja ne tavoitettiin hyvin verrattuna perinteisten artikkelien ulottuvuuteen” kertoo Tapio Kantele, tuottaja, Yle Luonto.

Yle Oppimisella on parhaillaan työn alla uusi 3D-peli, jonka julkaisu ajoittuu syksyyn 2023. Sen teemana on koodaaminen. Aiemmin Ylellä on kehitetty Rosan koodi -niminen pelillinen oppimiskokemus, jonka ideana oli madaltaa lasten ja etenkin tyttöjen kynnystä opetella koodaustaitoja. “Motivaationa ei niinkään ollut itse koodauksen opettaminen, koska sitä varten on parempia tahoja. Kokonaisuus ei kuitenkaan olisi toiminut ilman pelillistä koukkua ja opetusmateriaaleja.” kertoo Wesa Aapro, Metaverse Lead, Yle Innovations.

Pelillisen sisällön avulla lapsi voin tutkia, leikkiä ja ilahtua

Ylen tuotannoissa pelit ja pelillisyys toimivat motivaation ja innostuksen lähteinä, mikä tekee oppimiskokemuksesta mielekkään ja hauskemman. Ylen tunnetuimpia lasten pelillisiä sisältöjä ovat Pikku Kakkosen kaksi alle kouluikäisille suunnattua sovellusta: Pikku Kakkonen – ja Pikku Kakkosen Eskari -sovellukset. Alakouluikäisille tehdään myös Galaxin sovellusta.

“Pikku Kakkosen sovelluksen taustalla on ajatus, että lapsi voi tutkia, leikkiä ja ilahtua Pikku Kakkosen maailmassa tuttujen hahmojen kanssa. Sovellus kutsuu vuorovaikutukseen ja luovaan leikkiin”, kertoo Hanna-Mari Hieta, vastaava tuottaja, Yle Lapset.

“Pikku Kakkosen Eskari puolestaan kehottaa kokeilemaan, oivaltamaan ja innostumaan eri aihealueiden parissa. Muistakin sisällöistä tuttu Reppu-Heppu johdattaa ja innostaa lasta eteenpäin lukivalmiuksien, matematiikan, koodauksen, musiikin ja eri kielten parissa. Galaxin sovellus puolestaan tarjoaa kurkistuksen Galaxin maailmaan.” Hanna-Mari Hieta jatkaa.

Yle panostaa myös ruotsinkieliseen materiaaliin. “Ensisijainen tuote on BUU-klubben -applikaatio, joka on yhteistyötoteutus Svenska Ylen ja Pikku Kakkosen kanssa” kertoo Kristoffer Söderlund.

Kohti Metaversea ja kestävän kehityksen teemoja

Ylellä pelejä ja pelillisyyttä kehitetään jatkuvasti. Olennaista on kohderyhmälle relevanttien ja kiinnostavien pelikokonaisuuksien kehittäminen, uudistaminen ja ylläpito. Pelien avulla voidaan esimerkiksi kasvattaa ihmisten tietoisuutta kestävän kehityksen teemoista ja innostaa heitä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja myös arkielämässään.

“Metaverse on yksi esimerkki pelillistetystä ympäristöstä, joka voi liittyä kestävään kehitykseen”, pohtii Wesa Aapro ja jatkaa: “Metaverse mahdollistaa hienojen yhteisten kokemusten luomisen täysin digitaalisesti ilman sähkönkulutusta suurempaa jalanjälkeä. Lisäksi se voi tarjota tilan ja mahdollisuuden ihmisten ympäristötietoisuuden ja kestävien elämäntapojen edistämiseen”.

“Svenska Ylen pelituotannossa kestävä kehitys on aina vakavasti otettava aihe. Pelien sisällöt liittyvät tuotannon tavoitteisiin ja mittareihin, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi ympäristöystävällisten valintojen esilletuomista pelin juonessa tai kestävän kehityksen edistämiseen kannustavia palkintoja”, kertoo Kristoffer Söderlund.

Pienille lapsille kestävän kehityksen teemoja voidaan tuoda pelillisesti esille esimerkiksi Pikku Kakkosen Tellustajat -minipelissä. “Pelillä lisätään lasten ympäristötietoisuutta ja autetaan oppimaan kestävän kehityksen periaatteita leikin kautta” kertoo Hanna-Mari Hieta.

Ylellä tehdään monipuolista työtä pelillisyyden parissa. Pelit ja pelillisyys nähdään hyödyllisenä työkaluna oppimisen edistämisessä. Yle tarjoaa pelillistä sisältöä kaikenikäisille ja monesta eri teemasta.

Teksti:

Piia Keihäs ja Sara Vihinen,
Suomen eOppimiskeskus ry