Tietokone pöydällä. Tietokoneen ruudulla auki Opinvoimalan sivusto.

Virtaa opiskelutaitoihin ja opiskeluhyvinvointiin – Opinvoimala opiskelijan ja henkilöstön tukena

SeOppi-lehti 1/23, artikkeli

“Silloin kun mieli on maassa ja mielessä pyörii vaan kaikki negatiivinen, en näe omaa tulevaisuuttani ja opiskelu tuntuu sen takia turhalta.” “Se ei kuitenkaan riittänyt enää siihen, että olisin saanut kymppejä todistukseen. Olen todella kriittinen itseäni kohtaan, joten se oli iso pettymys, joka vaikuttaa vieläkin.”

Motivaatio, itsekriittisyys, masennus, keskittyminen, uni, oppimisvaikeudet, opiskelustrategiat, aikataulutus ja ihmissuhteet. Moni asia voi muodostua oppimisen esteeksi, mutta näitä esteitä voi yhdessä purkaa ja osan kääntää oppimisen voimavaraksi. 

Opiskelukyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sisältävät niin opiskelutaitojen kehittämistä kuin mielen ja kehon hyvinvoinnista huolehtimista. Nettilukion ylläpitämä Opinvoimala.fi-sivusto on rakentunut erityisesti toisen asteen opiskelijoille palveluksi, joka kokoaa monipuolista tietoa, harjoituksia ja työkaluja opiskelukyvyn vahvistamiseen. 

Tukea opiskelutaitoihin

Opiskelutaitojen tukemiseksi Opinvoimalasta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä niin opiskelustrategioista kuin oppimisen haasteista. Materiaalit kannustavat arvioimaan omia opiskelutapoja ja kehittämään niitä. 

Motivaatiovarkaiden tunnistaminen, vinkit vitkuttelun vähentämiseen tai konkreettiset keinot oman opiskelun aikatauluttamiseen ja tauottamiseen auttavat opiskelijaa sujuvoittamaan omaa opiskeluarkeaan. Yleisten opiskeluvinkkien lisäksi Opinvoimalasta löytyy tietoa ja vertaistukea muun muassa oppimisvaikeuksista ja neurokirjosta.

Ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä

Opinvoimala tarjoaa opiskelijalle täydentävää ja ennaltaehkäisevää opiskeluhyvinvoinnin tukea. Opiskelukyvyn ylläpitäminenedellyttää fyysisestä, sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. 

Opinvoimalan tehtävä on tarjota opiskelijalle tietoa ja työkaluja omasta opiskeluhyvinvoinnista huolehtimiseen ja hyvinvoinnin haasteiden ennaltaehkäisyyn. Mikä vaikutus unella ja levolla on opiskeluun? Miten huolehtia jaksamisesta? Miten huolehtia riittävästä fyysisestä aktiivisuudesta?

Yhteistyössä ja yhdessä

Opiskelijan ääni kuuluu niin temaattisissa podcasteissa kuin osana tekstejä. Vertaiskokemusten jakaminen ja kuuleminen voi auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivan tavan olla ja toimia. 

Verkkosivun kehitystä, ryhmätoimintaa ja materiaalintuotantoa on tehty opettajien ja ohjaajien kanssa. Henkilöstö voi hyödyntää Opinvoimalan yksittäisiä sisältöjä tai laajempia materiaalikokonaisuuksia osana opetustaan ja ohjaustaan. 

Sisältöjä on kehitetty yhdessä myös muiden toimijoiden kanssa. HUS Mielenterveystalon kanssa tuotettu opiskelu-uupumuksen ennaltaehkäisyn materiaali ja Itä-Suomen yliopiston kanssa tehty perfektionismimateriaali ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten yhdessä tekemällä saadaan enemmän. 

“Nettilukiossa oon saanut lisää kokemusta itsenäisyydestä, kuin mitä lähilukio on mulle tarjonnut. Täyden vastuun ottaminen opintojeni sujuvuudesta ja edistymisestä on tuntunut vapauttavalta, kehittävältä ja samalla toki jännittävältäkin: osaanko?” (opiskelija)

Opinvoimala-verkkosivusto on tuotettu osana ESR-rahoitteista hanketta HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (2021-23). Tutustu www.opinvoimala.fi ja www.nettilukio.fi

Opinvoimalan avoimet materiaalit opiskelijoille 

  • Opiskelutaidot, oppimisvaikeudet, nepsy 
  • Jaksaminen, mieliala, jännitys, stressi 
  • Uni, liikkuminen, identiteetti 

Kirjautuneille käyttäjille 

  • Mahdollista toistaiseksi Nettilukion opiskelijoille. 
  • Ajanvaraus, chat, oma profiili. 

Opettajien ja ohjaajien avuksi 

  • Yksittäiset artikkelit ja testit ohjauksen ja opetuksen tueksi 
  • Materiaalikokonaisuudet ryhmätoimintaan

Teksti:

Aki Luostarinen

Kuva:

Juuso Kolehmainen