Vihreää eOppimista -uusi blogisarja esittäytyy

Tammikuiset terveiset eOppimiskeskuksen uunituoreelta kestävän kehityksen osastolta! Blogissani tuon esille ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä teemoja. Opiskelen koulutuskeskus Syklillä, sekä päivitän osaamistani jatkuvasti erilaisten webinaarien, artikkeleiden ja kaiken sen laajan materiaalin avulla, mitä tällä hetkellä kestävän kehityksen ympärillä pyörivä hyvä pöhinä tuo tullessaan.

© Juulia Puukari

Ilmastoviisautta digihankintoihin

Tieken luotsaaman Green ICT -hankkeen viimeaikaiset webinaarit ovat olleet anniltaan erittäin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia. Voisi jopa väittää, että olemme lähes uuden äärellä ja vaikka ilmastoasiat, luonnonvarojen suojelu, kestävä kehitys ja kiertotalous ovatkin olleet jo pitkään ja kasvavasti kaikkien huulilla, on digitalisaatioon ja teknologian kehitykseen liittyvä energiatehokkuus ja resurssienhallinta vielä osin tuntematonta maaperää. Todellisuus on, että olemme lähes koko ajan sähköisesti linjoilla, globaalisti yhteydessä ympäri maailman.

Päästöjen kokoluokka yllättää

Paljonko energiaa jatkuva verkkopresenssimme kuluttaa? Jopa lentoliikenteen aiheuttamat päästöt kalpenevat sen rinnalla miten virtuaalisesti singahtelemme planeettamme laidalta toiselle. Laskentatavasta riippuen ICT-ratkaisut aiheuttavat jopa 5 % globaaleista kasvihuonepäästöistä. Vertailun vuoksi ilmailun arvioidaan aiheuttavan n. 2-3 % kaikista maailman päästöistä. Kulutuksen kasvuvauhti on kiihtyvä, informaatioteknologialta kun odotetaan samaan aikaan ratkaisuja monen eri toimialan tulevaisuuden kehitykseen. Tietoliikenteeseen kuluva energia tulee näin ollen kilpailemaan jo valmiiksi vähenevistä resursseista, joten ekologisempi, vihreä kehitys tälläkin saralla on erittäin perusteltua.

Ilmastoystävällinen kilpailutus kannattaa

Mitä tarkoitetaan ilmastoviisailla digihankinnoilla? Voi olla, että monella toimijalla kestävä kehitys on jo otettu huomioon organisaation sisäisessä toiminnassa, mutta samaa ei välttämättä tule odotettua sidosryhmiltä, erityisesti erilaisten hankintojen kohdalla. Myös eOppimiskeskus on havahtunut asiantilaan ja haluaa jatkossa toiminnallaan ulottaa kestävän kehityksen teemojen tukemisen esimerkiksi kilpailuttaessaan omia hankintojaan. Kilpailutuksessa kannattaa ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari, millaiset tuotantoketjut sillä on jo pohjallaan, toteutuuko eettisyys ja vastuullisuus, entä mitä kaikkea hyvää kiertotalouden suuntaan meneminen tuo pidemmällä aikavälillä.

Nopeus ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä

Web-palvelujen hankinnoissa, eli niin sanotuissa aineettomissa tuotteissa huomiota kannattaa kiinnittää tehokkuuteen. Hyvinkin suunniteltujen nettisivujen toimivuutta hidastavat harmillisen usein monenlainen analytiikka ja trackerit eli kolmannet osapuolet, eli kansantajuisesti markkinointi, mutta tehokkuutta voi edistää muilla keinoin, jos näistä ei ole mahdollista tinkiä. Näyttävyyttä, ilman soseutuvaa tehoa voidaan lisätä esimerkiksi mikro- tai vektorianimaatioilla, sekä kuvien ja videoiden optimoinnilla. Aina olisi hyvä miettiä tarkoituksenmukaisuutta, sopiva toiminto oikeaan kohtaan, mitä toteutetulla ratkaisulla ensisijaisesti haetaan.

Vihreä koodi

Green ICT -hankkeen webinaarien asiantuntija-esiintyjien viesti on, että ohjelmointi/koodaaminen ei valitettavasti ole menossa vihreämpään suuntaan. Alalle kaivattaisiin lisää läpinäkyvyyttä, jotta dataa tiedonsiirrosta saisi julkisemmaksi, ja näin ollen päästäisiin luomaan myös toimivaa mittarointia, joka taas voi johtaa sopivien ekologisten standardien ja sertifikaattien syntyyn. Palvelinsalien energiatehokkuudessa taas voitaisiin kiinnittää huomiota siihen miten esimerkiksi jäähdytys on järjestetty, energiahukan välttämiseen ja lämpöhukan valjastamiseen hyötykäyttöön.

Vihreään koodaamiseen liittyen syventävää lukemista löytyy tästä artikkelista: https://www.mustread.fi/artikkelit/ratkaisu-on-vihrea-koodi-monet-digitaaliset-palvelut-on-suunniteltu-huonosti-ja-ne-vievat-valtavasti-energiaa/

Seuraava julkaisu kestävän kehityksen aiheista jatkaa aiheilla Green ICT-hankkeen etenemisestä ja perehtyy syvemmin kestävään ohjelmistotuotantoon. Pysykää kuulolla!

Kauniin valkeita talvipäiviä vihreiden visioiden äärellä vietellen,

Juulia Puukari, Kestävän kehityksen harjoittelija, eOppimiskeskus

Teksti kirjoitettiin käyttäen hyväksi Tieken Green ICT -hankkeen 1.12.2021 järjestettyä webinaaria, linkki tapahtumasivulle esityksineen ja materiaaleineen löytyy tästä: https://tapahtumat.tieke.fi/ilmastogreenict

© Juulia Puukari