SeOppi-lehden kansikuva: ihminen katsoo kohti laskien kädellä silmälaseja

Verkoston voimaa ChatGPT:n kesyttämiseen

SeOppi-lehti 2/23, artikkeli

ChatGPT ja muut kielimallit ovat pohdituttaneet opetusalaa tänä vuonna. Miten suhtautua uuteen digiapulaiseen, joka vastaa opiskelijan puolesta suvereenisti essee-tehtäviin?

Hyvät uutiset ovat, että parhaimmillaan uudet tekoäly-chattibotit voivat auttaa opettajaa monissa aikaavievissä rutiinitehtävissä. Huonot uutiset taas ovat, että käytännössä on jo nyt liki mahdotonta erottaa opiskelijan ja tekoälyn vastauksia.

Viime vuoden lopulla tuli vapaasti saataville ensimmäinen kielimalleihin perustuva tekoäly ChatGPT3. Se tarkoittaa valtavaa, internetistä kopioitua aineistoa, jonka avulla chatbot generoi aidon kaltaisia ja ihmismäisiä vastauksia.

Vastaukset perustuvat kuitenkin vain todennäköisyyksiin. ChatGPT ei ymmärrä, mitä sille kirjoitetaan eikä mitä se vastaa. Se vastailee faktakysymyksiin usein silkkaa puppua, eikä sitä kannata käyttää täsmällisen tiedon etsintään. Sen sijaan ChatGPT on erittäin hyvä ideoinnin, jäsentelyn ja tiivistämisen apuri. Sen avulla voi tavoittaa erilaisia näkökulmia ja hahmottaa asiakokonaisuuksia.

ChatGPT haltuun TOT-verkostolla

ChatGPT:n ja muiden kielimallien on arvioitu vaikuttavan lähivuosina ja ensimmäisessä aallossa noin 300 miljoonan ihmisen työhön ja tehtäväkuvaan. Muutos on niin kattava ja nopeatahtinen, että kukaan ei yksin pysty tässä tsunamissa selviytymään.

Tekoäly heijastuu voimakkaasti opetusalalle, erityisesti digipedagogiikkaan. Alkuvuodesta 2023 perustettiinkin kotimainen opetusalan verkosto ottamaan yhdessä selkoa tekoälyn suhteesta opettamiseen, ohjaamiseen ja opiskeluun. Facebookiin avattu Tekoäly oppimisen tukena -verkosto (TOT) on vetänyt puolessa vuodessa yli 8 300 liittyjää.

Kuten muissakin ammattiverkostoissa, ryhmässä esimerkiksi kysytään ja jaetaan kokemuksia ja vinkkejä, kokoonnutaan perinteisesti ja fyysisesti samaan paikkaan sekä järjestetään webinaareja ja infotapahtumia.

TOT-verkostoa fasilitoi ja ylläpitää reilut kymmenen opetusalan ammattilaista eri oppilaitoksiksista ja muista organisaatioista. 

Maksuton ChatGPT-opas opettajille

Toukokuussa TOT-verkosto järjesti opettajille kyselyn siitä, mitkä asiat ChatGPT:ssa pohdituttavat eniten. 271 vastaajan tulokset koottiin ja jäsenneltiin teemoiksi.

Kysymysten pohjalta syksyllä 2023 julkaistu maksuton ChatGPT-opas Tekoälyn ensiapupaketti opettajalle (bit.ly/TOT-opas) on tehty yhteiskirjoitus-menetelmällä ja sen tekemiseen on osallistunut viitisentoista opetusalan ammattilaista.

Opas johdattelee ChatGPT:n peruskäyttöön sekä esittelee käytännössä testattuja syötteitä, joiden avulla saa tuntumaa kielimallin kanssa työskentelyyn. Lisäksi tarkastellaan laajempia teemoja, kuten ChatGPT:n eettisiä kysymyksiä ja tietoturvaa sekä kuinka oppilaitos saa kehitettyä ohjeistuksen ChatGPT:n käyttöön niin työntekijöille kuin opiskelijoille.  

Arkirealismia ja huumoria

Tekoäly itsessään ei ole uusi asia. Mutta uutta oli sen erittäin nopea siirtyminen asiantuntijoiden kammioista ja erilaisista teknisistä järjestelmistä jokaisen internetin käyttäjän saataville. Tosiasioiden tunnustaminen on koulumaailmassa tekoälykesyttäjän ensimmäinen askel. Tosiasioihin kuuluu se, että murroksessa ketään ei pidä jättää yksin. Kouluissa tukea ja suuntaa kaipaavat niin työntekijät kuin opiskelijat. Haittoja on paljon. Mutta tekoäly tuo myös leikillisyyttä ja yllätyksellisyyttä elämään. Ehkä tekoälyn kesyttäminen tukiälyksi herättää myös uusia yhteyksiä ihmisten välille, asettuu ihmisten joukkoon ja siitä tulee jonkinlainen ajatuskaveri.

Lue lisää bit.ly/TOT-opas

Teksti:
Anne Rongas ja Kari A. Hintikka, Otavia, Airut-hanke