Työryhmä: Julkisen tiedon avaamisesta tehtävä poliittinen päätös

 

Julkisen tiedon saatavuutta edistävä liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että nykyinen hallitus tekisi selkeän poliittisen päätöksen julkisen tiedon maksuttomasta avaamisesta uudelleenkäyttöön. Työryhmän alustavat ehdotukset on julkaistu tuoreessa väliraportissa.

Hallituksen linjaus on välttämätön, jotta julkiset tietoaineistot saataisiin laajasti ja yhtenäisin käyttöehdoin sekä julkisten että yksityisten tahojen jalostettavaksi. Myös tiedon saatavuuteen vaikuttava lainsäädäntö on käytävä läpi ja arvioitava, kuinka laajoja lainmuutoksia tarvitaan, työryhmä toteaa.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan julkisen tiedon avaamisella luodaan innovaatioita ja uusia digitaalisia palveluita helpottamaan kansalaisten arkea. Yrityksille ja yhteisöille tietovarantojen avaaminen luo uusia toimintamahdollisuuksia.

– Uutta kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa valmistellaan parhaillaan. Julkisen tiedon uudelleenkäyttö tulee olemaan strategian yksi keskeinen teema, Lindén toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä korostaa tietosuojan ja tietoturvan varmistamista, kun tietoa luovutetaan eteenpäin. Teknisesti tämä on jo pitkälti ratkaistavissa, mutta käyttöoikeuksien hallinnan, tehtävien ja vastuiden määrittelyssä on vielä kehitettävää.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän väliraportti julkaistaan Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan sivustolla (www.arjentietoyhteiskunta.fi).

Suositukset täsmennetään toimenpiteiksi työryhmän jatkotyössä. Tarvittavien toimien toteutusta mm. lainsäädännössä ja tietopolitiikassa viedään eteenpäin yhdessä muiden työryhmien ja eri kehittäjätahojen kanssa.

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. (09) 160 28617 tai 040 715 5075

———————————————————

Tiedote lvm.fi-palvelussa:

http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1166185