SeOppi-lehden kansikuva: ihminen katsoo kohti laskien kädellä silmälaseja

Tekoäly hybridiopetuksen eri vaiheissa

SeOppi-lehti 2/23, artikkeli

Teksti: Jukka Lehtoranta & Heidi Pakarinen, Suomen eOppimiskeskus ry

Tekoälysovellusten pitkä historia on saavuttanut pisteen, jossa tekoäly värittää lähes jokaista oppimiseen linkittyvää keskustelua. Kuten Bill Gates on sanonut, tekoälyn aikakausi on alkanut ja se tulee mullistamaan opetuksen samalla tavalla kuin internet ja älypuhelimet aikanaan.

Edelliset mullistukset muuttivat oppimisen fokuksen muistamisesta kohti tiedon hakemista. Tapahtuuko nyt muutos kohti analysoinnin ja lukutaidon aikakautta, jossa monilukutaitoinen ihminen tunnistaa itsestään ihmisyyden piirteitä ja ulkoistaa tekemisen ajattelun sijaan? Vai ei-mitään-osaava ihminen luo loputonta puppua ulkoistettuine ajatuksineen?

Tekoälyn aikakausi luo uhkia ja tarjoaa mahdollisuuksia, sekä varmasti ainakin vaikuttaa meihin monella tavalla. Tässä artikkelissa kurkataan näihin vaikutuksiin hybridiopetuksen näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään hybridiopetuksen suurimman haasteen, vaaditun ajan, helpottamiseen.

Ennen opetusta

Ennen hybridiopetuksen alkua suunnitellaan ja valmistellaan opetusta, haetaan lähteitä ja oppimateriaaleja, luodaan dioja ja tehtäviä, huolehditaan niiden monipuolisuudesta ja saavutettavuudesta sekä tuotetaan erilaista lisämateriaalia. Tämä vaihe on usein hybridiopetuksessa työläs. Alle on koottu muutamia vaihtoehtoja näiden vaiheiden tueksi, ehkä löydät listalta itsellesi uudet suosikkityökalusi!

Oppitunnin aikana

Oppitunnin aikana tekoälyä hyödyntävät palvelut voivat olla opetuksen kohteena, oppijoiden välineenä tai hybridiopetuksen laatua parantamassa. Tärkeää on myös esitellä erilaisia työvälineitä osana opetusta ja näin mahdollistaa oppijoille modernia teknologiaa hyödyntävien palveluiden käyttäminen.

Hybridiopetuksessa tärkeää on erityisesti, että ääni kuuluu myös etäopiskelijoille, jotta opetuksen seuraaminen olisi mielekästä. Äänenlaatua voi parantaa esimerkiksi Krisp-työkalulla, joka parantaa mikrofonin äänenlaatua ja poistaa taustamelua hyödyntämällä tekoälyä. Lisäksi kannattaa tutustua monien etätyövälineiden omiin äänenlaatua parantaviin asetuksiin, joita säätämällä äänenlaatu voi parantua roimasti.

Erilaisia työkaluja opetukseen on monia. Mieluisen voit etsiä esimerkiksi Futuretools -työvälinelistauksen kautta. Esimerkkeinä työvälineistä mainittakoon Fermat, joka on tekoälyä hyödyntävä valkotaulusovellus, sekä Quillbot, joka pystyy nopeasti luomaan tiivistelmän käsiteltävästä aiheesta.

Oppitunnin jälkeen

ChatGPT-kielimallia voi käyttää monin tavoin säästämään aikaasi opettajana. Voit esimerkiksi syöttää tekstiä ja pyytää tekoälyä keksimään siihen sopivia kysymyksiä tai etsimään haluamiasi avainsanoja. Välttämättä aina et tarvitse edes pohjatekstiä, vaan voit antaa tekoälylle jonkin aiheen ja pyytää tekoälyä keksimään erilaisia väitteitä ja herätteleviä kysymyksiä, joiden avulla saatte oppitunnilla keskustelua aikaan.

Tekoäly on haka myös keksimään tietokilpailukysymyksiä, luomaan sanastoille synonyymeja sekä luomaan erilaisiin tehtävänantoihin eri vaikeustasoja eri tasoisille oppijoille. Arvioinnissa voit hyödyntää tekoälyä syöttämällä esseen, ja pyytämällä tekoälyä antamaan siitä palautetta sekä ehdottomaan parannuksia.

Tekoäly auttaa myös silloin, kun pitäisi aloittaa tyhjästä vaikkapa tuntisuunnitelman teko. Voit pyytää tekoälyä luomaan pohjaversion, jota voit sitten itse muokata mieleiseen suuntaan. Myös esimerkiksi erilaisten lupalappujen teko helpottuu, kun pyydät tekoälyä luomaan mallipohjia. Kokeile siis rohkeasti, kuinka tekoäly voisi tukea sinun arkeasi.

Teksti on julkaistu alunperin HOThybridi -blogissa, löydät linkit teksteissä viitattuihin palveluihin blogitekstistä.

HOT-hankkeen, SeOpin, HAMKin, Tavastian, Vipuvoimaa EU:sta ja EU:n sosiaalirahaston logot.