Suomen parhaiden digitaalisten oppimisratkaisuiden kilpailu käynnistyy uudistuneena

Paras suomalainen digitaalinen oppimisratkaisu on vuosittain järjestettävä laatukilpailu, joka järjestetään jo 21. kerran. Kilpailun järjestää Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja myös kansainvälisille markkinoille.

Vuoden 2022 kilpailu käynnistyy tammikuussa 2022 ja kilpailussa on 3 sarjaa. 

  • Tuotesarja, jonka teemana on Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut.
  • Education Finland Award, joka keskittyy koulutusvientiin kahdella uudella sarjalla: 
    1. Suomen paras koulutusvientiratkaisu
    2. Paras kotimainen koulutuksen ratkaisu, joka soveltuisi koulutusvientiin. 

Suomen eOppimiskeskus ry:n pääyhteistyökumppanit koulutusviennin sarjoissa ovat Education Finland sekä Oppiva Invest Oy ja kaikkiin sarjoihin osallistuvat kilpailutuotteet arvioi asiantuntijaraati. 

Lisätietoja:

http://eoppimiskeskus.fi/eeemeli
[email protected]

Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa. Education Finland -kasvuohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oppiva Invest Oy on keväällä 2019 perustettu, operatiivisen liiketoimintansa loppuvuodesta 2020 aloittanut valtion erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus. Oppiva Invest järjestää avoimia rahoitushakuja kolme kertaa vuodessa. Yhtiön tehtävänä on rahoittaa erityisesti ammatilliseen opetukseen ja oppimisympäristöihin ratkaisuja ja palveluita tuottavia yrityksiä sekä koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä.