eEemeli-kilpailun pinkki e-kirjain, jonka ympärillä teksti paras suomalainen digitaalinen oppimisratkaisu

Suomen parhaat oppimisratkaisut palkittu eEemeli-palkinnolla

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain vuoden parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2021 kilpailun tulokset julkistettiin juhlavassa eEemeli-palkintogaalassa 5.5.2021. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaertsin johtama asiantuntijaraati palkitsi vuoden parhaana digitaalisena oppimisratkaisuna Four Ferriesin eMathStudion. Vuoden parhaana oppimisen ekosysteeminä palkittiin työn ja oppimisen ekosysteemi Crazy Town. Vuoden merkittävimmäksi oppimisen teoksi nousi CGI:n LUMA-etäkoulu.

Juhlavuoden raatia luotsasi Hanna Niemi-Hugaerts

Vuonna 2021 vietetään eEemeli-palkinnon 20-vuotisjuhlaa. Suomen eOppimiskeskus ry:n lisäksi kilpailun järjestämisessä olivat mukana Dustin, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Teknologiateollisuus sekä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE. Kilpailun arviointiraati muodostui yritysten ja julkisen sektorin pedagogiikan, koulutuksen ja oppimisteknologian asiantuntijoista. Raadin puheenjohtajana toimi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts.

Kolme sarjaa – kolme parasta digitaalista oppimisratkaisua

Vuoden 2021 eEemeli-kilpailussa haluttiin huomioida pandemia-ajan etäopetusjaksot ja nostaa esiin ratkaisuja, jotka tukevat oppimista innovatiivisin ja oppijan huomioivin keinoin. Kilpailusarjoja oli kolme: Merkittävä oppimisen teko, oppimisen ekosysteemi sekä tuotesarja: etä- ja hybridimallit opetuksessa. Pääpalkinto jaettiin tuotesarjassa. 

Kilpailun pääpalkinnon voitti Four Ferriesin eMathStudio. Raati kiittää tuotetta erityisesti pedagogisesta vahvuudesta sekä saavutettavuuden hyvästä huomioimisesta. Tuote on toiminnoiltaan monipuolinen, se motivoi oppimaan ja auttaa syventämään matematiikan ymmärrystä. 

Oppimisen ekosysteemi -sarjassa etsittiin laadukkainta oppimisen ekosysteemiä. Ekosysteemillä kilpailussa tarkoitettiin toimintamallia, jossa useat tahot toimivat yhdessä parantaakseen oppimisen laatua ja tuloksia. Ekosysteemien arvoinnissa kiinnitettiin huomiota toimintatavan uutuuteen, sen vaikutuksiin oppimisessa, eri tahojen väliseen vuoropuheluun sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Parhaana oppimisen ekosysteeminä palkittiin Crazy Town Oy:n työn ja oppimisen ekosysteemi (Powered by Skillhive). Raati kiitti erityisesti työelämälähtöisyyttä, verkostojen monialaisen osaamisen hyödyntämistä sekä osaamisten näkyväksi tekemistä verkostossa. Erityisenä arvona nähtiin ekosysteemin mahdollistama kustannustehokas toiminta ja osaamisen kehittämisen tuominen myös mikroyritysten saataville. 

Merkittävä oppimisen teko kannustaa LUMA-aineiden opiskeluun

Oppimisen ala on viimeisen vuoden aikana joutunut ennennäkemättömään mullistukseen. eEemeli-kilpailun Merkittävä oppimisen teko -sarja nosti esiin opetuksen ammattilaisten upeita tekoja vuoden varrelta. Kilpailusarjan voittaja valittiin yleisöäänestyksellä, joka oli käynnissä maaliskuun 2021 ajan. Sarjan voittajaksi nousi CGI:n LUMA-etäkoulu peräti 49 %:n äänisaaliilla.

Lisätietoja

Suomen eOppimiskeskus ry
www.eoppimiskeskus.fi/eeemeli
www.facebook.com/eEemeli.kilpailu

Yhteistyökumppanit

Logo Dustin
HAMK
Logo, jossa teksti ITK2021 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa
Omnian logo
Logo, jossa teksti Teknologiateollisuus
Suomen eOppimiskeskus ry:n logo