Suomen oppimisteknologia hurjaan nousuun niin kotimaassa kuin kansainvälisesti?

Digitaaliset oppimisratkaisut ovat yksi tulevaisuuden menestymisen avaintekijöistä niin työelämässä kuin julkisessakoulutuksessakin. Laadukas suomalainen opetusmenetelmä- ja sisältöosaaminen yhdistettynä softakehitykseen synnyttävät uusia vientituotteita.

eEemeli 2011 kilpailussa haetaan vuoden Parasta Digitaalista Oppimisen ratkaisua!

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen järjestää kymmenennen kerran eEemeli-kilpailun parhaasta digitaalisesta e-oppimisen ratkaisusta.

eEemeli-kilpailun finalistit 2011 aakkosjärjestyksessä 

  • Creanex Oy, Työkoneiden koulutuksen virtuaaliympäristö
  • Flow Factory Oy, Pelitehdas
  • Gemilo Oy, Gemilo Social
  • Neoxen Systems, eOppiminen.fi
  • Prizztech Oy, Vesikoulu/ Vattenskolan
  • Viope Solutions Oy, Viope Python
  • Voctrainer Oy, WordDive
  • WSOYpro Oy, eYippee!

eEemeli-kilpailuun ilmoitetut työt olivat hyvin tasaväkisiä ja raadin valinta oli vaikea. Mukana kilpailussa oli myös uusia, toimintakulttuuria muuttavia ja motivoivia ratkaisuja. Töiden taso kuvastaa erinomaisesti suomalaisten digitaalisten e-oppimisen tuotteiden korkeaa laatua.

Raati valitsi finalistit kaksivaiheisessa prosessissa: pääraadin apuna toimi esiraati, joka arvioi ennakkoon kaikki kilpailutyöt. Esiraadin jäsenet koostuivat eri-ikäisistä henkilöistä, jotka työssään käyttävät digitaalisia e-oppimisen ratkaisuja. Esiraadin ja pääraadin jäsenten arvioinnin perusteella kahdeksan kilpailutyötä valittiin loppukilpailuun. Loppukilpailijoista raati valitsee yhden kilpailutyön voittajaksi. eEemeli-kilpailun tämänvuotinen voittaja julkistetaan eEemeli-gaalassa 7.4.2011 Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa – ITK’11-konferenssissa Hotelli Aulangolla, Hämeenlinnassa.

Kilpailutöiden arvioinnissa arvioidaan tuotteiden pedagogista ja teknistä käytettävyyttä, kaupallista hyödynnettävyyttä, skaalautuvuutta eri oppijoille, vuorovaikutteisuutta, elämyksellisyyttä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja käyttöikää. Erityisesti painotettiin tuotteiden kaupallisia mahdollisuuksia ja kansainvälistämisen näkökulmaa.

Kilpailun arviointiraati koostuu yritysten ja julkisen sektorin e-oppimisen, pedagogiikan ja koulutuksen asiantuntijoista.

 

Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyökumppaneina kilpailun toteutuksessa ovat

 

Lisätietoja eEemeli-kilpailusta:
Suomen eOppimiskeskus ry
http://www.eoppimiskeskus.fi
Titi Tamminen
kehityspäällikkö
[email protected]
gsm 040 869 6306

Suomen eOppimiskeskus ry verkottaa suomalaiset e-oppimisen toimijat. Yhdistys edistää e-oppimisen kehittämistä ja käyttöönottoa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Lisäksi se tiedottaa mm. alan tutkimuksista, julkaisuista, tapahtumista sekä uutisista.

Vuosittaisella eEemeli-kilpailulla nostetaan esille e-oppimisen ratkaisuja sekä edistetään alan tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua. Kilpailun tavoitteena on kannustaa yrityksiä luomaan ja kehittämään uusia e-oppimisratkaisuja sekä löytää uusia hyviä käytänteitä ja menestystarinoita.

Yhdistys toimii e-oppimisen kohtaamispaikkana, tietopalveluna ja tukiorganisaationa. Yhdistyksen yhteisöjäseninä on e-oppimisen alalla toimivia sekä e-oppimisesta kiinnostuneita yrityksiä, oppilaitoksia ja organisaatioita sekä henkilöjäseninä mm. e-oppimisen asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja käyttäjiä.