Suomen eOppimiskeskus ry:n 10 toimintavuotta luonut perustan laajapohjaiselle digitaalisen koulutuksen kehittämiselle

TIEDOTE 28.3.2012

Suomen eOppimiskeskus ry piti vuosikokouksensa tiistaina 27. maaliskuuta 2012 Hämeenlinnan Raatihuoneella tavallista juhlavammin, sillä yhdistys viettää merkkivuotta. Toiminnan aloittamisesta on tullut täyteen tasan 10 vuotta. Yhdistyksen toiminta on laajentunut merkittävästi uusille alueille ja mukana ovat Suomen johtavat digitaalisen koulutuksen asiantuntijatahot. Vuosikokouksen jälkeen oli juhlaseminaarin vuoro. 
 
Yhdistyksen uusi hallitus valittiin kokouksessa. Siinä on kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Ville Availa Ambientia Oyj:stä. 
 
Uuden hallituksen jäseniä ovat: Leena Vainio pj (HAMK), Ville Availa,(Ambientia Oyj), Maarit Hynninen-Ojala (Metropolia AMK), Tuomas Kuusivaara (Discendum Oy), Ari-Matti Auvinen, Jarmo Tanskanen, Tarmo Toikkanen ja Ville Venäläinen. Varajäseniä ovat Timo Väliharju (Mediamaisteri Oy) Hanna Nordlund (Teknologiakeskus Innopark Oy), Risto Korhonen (Ilona IT Oy), Harto Pönkä (Innowise), Irma Mänty, Jarmo Viteli, Mika Kantola, Juha Särestöniemi. Uusia kasvoja näistä ovat Hynninen-Ojala ja Särestöniemi.
 
Juhlaseminaarissa alustivat professori Kai Hakkarainen Turun yliopistosta, senioripartneri Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy:stä ja professori Marko Nieminen Aalto Yliopistosta. 
 
Luentojen tallenteet tulevat jakoon eOppimiskeskuksen verkkosivujen kautta  (www.eoppimiskeskus.fi) huhtikuun alussa.
 

Verkostotyö 10 vuotta toiminnan perustana
 

Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Toiminnan ydintä on verkostojen muodostaminen tarkoituksiin, joilla digitaalisen koulutusalan tuloksellista yhteistyötä voidaan vahvistaa.
 
Yhdistys perustettiin tammikuun lopulla 2002 Hämeenlinnassa, mistä käsin se edelleenkin toimii. Yhdistyksen perustamista pidettiin tärkeänä, koska e-oppiminen oli selvästi kasvava ala, mutta alan toimijat olivat vain satunnaisesti  yhteistoiminnassa keskenään. Niinpä alan aktiivit katsoivat tarpeelliseksi yhdistää voimiaan ja vaikuttamismahdollisuuksia yhdistyksen kautta. Ensimmäisessä hallituksessa oli edustajia tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta, yliopistosta, yrityksistä ja teknologiakeskuksesta.
 
Suomen eOppimiskeskus ry on toimintansa aikana hankkinut vaikuttavuutta alan asiantuntijaorganisaationa. Toimintatavoissa on mukana runsaasti niitä piirteitä, joita varten yhdistys perustettiin. Yhdistyksen tarkoituksena oli – ja on edelleen – lisätä oppilaitosten, yritysten, palvelutuottajien, käyttäjien ja muiden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi perustajat halusivat mm. kehittää korkealaatuisia verkko-opetusratkaisuja ja edistää suomalaisen e-oppimisalan liiketoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys päivittää jäsenistöään, alan toimijoita ja sidosryhmiä seminaaritoiminnalla, joista kansainvälisin on vuosittainen DCL (Digital Competence and Learning) -konferenssi Hämeenlinnassa. 
 
eOppimiskeskus on historiansa ajan ollut mukana koulutuksen kansallisissa kehittämisstrategioissa ja vaikuttanut niiden muotoiluihin ja toteutuksiin. Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen on ollut tärkeää, ja siinä on saavutettu tuloksia mm. projekti- ja julkaisutoiminnan kautta.
 
eEemeli-laatukilpailu on saanut alkunsa yhdistyksen perustamisajoilta. Uusin järjestyksessään 11. eEemeli-pääpalkinto jaetaan ITK’12-konferenssissa huhtikuussa Hämeenlinnan Aulangolla.
 
Viime vuosien merkittävimmät hankkeet liittyvät koulutuksen avointen toimintatapojen ja sisältöjen edistämiseen. Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoituksella yhdistys on laajan toimijaverkon kanssa toteuttanut vuosina 2008-2011 Avoimet verkosto oppimiseen (AVO1) -hankkeen. Siinä on kehitetty toimintamalleja erilaisiin koulutusprosesseihin, julkaistu ohjeistusta ja neuvontaa mm. sosiaalisesta mediasta sekä luotu yhteistoimintaverkostoja. Raportit hankkeesta julkaistaan ITK’12-konferenssissa. AVO2:ksi nimetty uusi laaja hanke aloitettiin kuluvan vuoden alussa. Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hanke keskittyy yhteisöllisen, osallistavan ja verkostomaisen toimintakulttuurin synnyttämiseen mukana olevien toimijoiden välille.
 

Lisätietoja: 

Hallituksen puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Leena Vainio 
Suomen eOppimiskeskus ry
Puhelin (03) 6464 380, 040 727 6601
Sähköposti [email protected]
 
Kehityspäällikkö Titi Tamminen
Suomen eOppimiskeskus ry
Puhelin 040 8696306 
Sähköposti [email protected]
 

Verkossa:

Suomen eOppimiskeskus: www.eoppimiskeskus.fi