Rakennerahastovaroja jaetaan Itä-Suomen ELY-keskuksille

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 129/2013
25.6.2013

Rakennerahastovaroja jaetaan Itä-Suomen ELY-keskuksille

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 19.6.2013 jakaa 8,3 miljoonaa euroa Itä-Suomeen. Jako täydentää hallituksen helmikuussa tekemää päätöstä aluekehitysrahojen jaosta.

Nyt tehdyllä päätöksellä jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle sekä Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksille. Kevään kuluessa EAKR-yritysrahoitushankkeiden toteutus on edennyt kaikkien Itä-Suomen ELY-keskusten alueella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella on runsaasti yritysten investointihankkeita, joihin aiemmin jaetut varat eivät riitä, ja joihin nyt jaettavia varoja suunnataan. Rahoitus täydentää muuta varuskunnan lakkauttamiseen liittyvää tukirahoitusta.

– Itä-Suomessa on nyt virinnyt paljon uusia yrityshankkeita, joten lisärahoituksen myöntäminen tulee alueelle tarpeeseen. Aiemmin keväällä näytti, että kaikki suunnitellut hankkeet eivät eri alueilla välttämättä toteudu. Tässä taloustilanteessa investointi-innokkuus on kuitenkin varsin hyvä merkki rakennemuutoksessa olevalta alueelta, sanoo elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Muiden ELY-alueiden hanke-esitysten tilanne sen sijaan on vielä keskeneräinen, ja niiden osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen syksyn alussa.

ESR-hankkeiden osalta hankesuunnitelmat ovat kevään aikana kehittyneet, ja kolmen ELY-keskuksen alueella hankkeet ovat valmiita käynnistymään. Myös Kainuun ELY-alueella on syntymässä ESR-hankkeita, mutta suunnitelmat odottavat vielä tarkentumista.

Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantakomitean linjausten mukaisesti ESR-varat tulee kohdentaa nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja ikääntyviin. Rahoitettavilta hankkeilta odotetaan kustannustehokkuutta, ja uusien työpaikkojen luominen on ensiarvoisen tärkeää.

Nyt vielä jakamatta jätettävä vajaa 7 miljoonaa euroa osoitetaan syksyllä niille ELY-keskuksille, joiden rahoittamat hankkeet ovat toteutumassa.

ELY-keskuksilla on vielä myös sitomattomia valtuuksia, joita ne voivat käyttää hankkeiden rahoittamiseen. Ohjelmakauden 2007–2013 ohjelmien täysimääräinen toteutuminen edellyttää, että varat saadaan ajoissa sidottua toteutuskelpoisille ja ohjelmien linjauksia tukeville hankkeille.

Lisätiedot:
aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM, puh. 029 506 4935
neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi, TEM, puh. 029 504 9067

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2472&89522_m=110964