SeOppi-lehden kansikuva: ihminen katsoo kohti laskien kädellä silmälaseja

Pääkirjoitus: Yhdessä kohti digiturvallista tulevaisuutta

SeOppi-lehti 2/23, pääkirjoitus

Monessa oppilaitoksessa ja organisaatiossa pohditaan tänä syksynä sekä tietoturvaa että tekoälyä. Tekoäly nousi pinnalle ja tietoisuuteen nopeasti viime keväänä OpenAI:n lanseeraaman ChatGPT:n myötä. Toisaalta maailman tilanne ja yleiset kehityskulut vaativat entistäkin enemmän kiinnittämään huomiota tietosuoja- ja tietoturva-asioihin.

Tekoäly tai tukiäly, tuo digitaalinen avustajamme, on kiistatta tuonut elämäämme valtavan määrän mullistuksia. Se muuttaa tapaamme käsitellä ja hakea tietoa, luoda kuvia, tuottaa tekstiä ja tehostaa monia arkipäiväisiä tehtäviä. On kuitenkin hyvä huomata, että tässäkin kolikossa on kaksi puolta. Esimerkkinä voimme pohtia äidinkielen opettajaa, jonka oppitunneilla tekoäly avustaa oppilaita aineiden ja esitelmien kirjoittamisessa. Tämä on eittämättä hyödyllistä, mutta samalla asettaa opettajille ja oppijoille uusia
haasteita: miten arvioida ja tukea oppilaiden työtä oikeudenmukaisesti, miten varmistaa tekoälyn tuottaman tekstin oikeellisuus ja miten säilyttää terve kriittisyys?

Tekoälyn käytön estäminen tuskin on ratkaisu. Sen sijaan tarvitsemme työkaluja ja toimintakulttuurin muutoksia. Meidän on pohdittava, miten opetamme oppilaille kriittistä ajattelua ja kykyä arvioida tietoa, joka on tuotettu tekoälyn avustuksella. On välttämätöntä kehittää ymmärrystä siitä, miten voimme arvioida näiden tekoälyn luomien tuotosten oikeellisuutta ja luotettavuutta.

Toinen merkittävä aihe, joka ansaitsee huomiomme, on tietoturvan ja tekoälyn käytön välinen yhteys. Esimerkiksi ChatGPT oletusasetuksilla käytettynä tallentaa käyttäjän keskusteluhistorian, mikä herättää huolen yksityisyydensuojasta. Mielenkiinnolla odotamme tulevia tietosuojalinjauksia, erityisesti henkilötietoihin liittyen. Toiveena on, että tulevaisuudessa nämä linjaukset olisivat EU:n laajuisia. Tällä hetkellä suuryritykset tekevät usein maakohtaisia päätöksiä reaktiivisesti, mikä voi johtaa monimutkaisiin ja jakaantuneisiin käytäntöihin eri maiden välillä.

Valvonta ja normit ovatkin merkittäviä kysymyksiä. Voimmeko luottaa siihen, että yritykset hoitavat tehtävänsä niin hyvin, ettei kuntien tai valtion tarvitse näistä murehtia? Turvallisuus on asia, joka helposti unohtuu tekoälyn ja uuden teknologian huumassa.

Uusiin teknologioihin kannattaakin tutustua alkuun pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi erilaisissa hankkeissa ja piloteissa. Näiden avulla voidaan kokeilla ja kehittää uusia teknologioita ennen kuin ne otetaan laajamittaiseen käyttöön. Tämä mahdollistaa riskien rajaamisen samalla kun saamme syvempää ymmärrystä uusien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Meidän on oltava valmiita kohtaamaan uusien teknologioiden mahdollisuudet ja haasteet avoimesti. Tarvitsemme keskustelua, yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista, sillä yhdessä voimme luoda paremman ja turvallisemman digitaalisen tulevaisuuden.

Kirjoittaja

Silmälasipäinen mies katsoo kameraan.

Jari Harvio,
digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry