Pääkirjoitus: Sukupolvien yli oppien

SeOppi 1|2015
pdf | Slideshare

Teksti Ville Venäläinen Suomen eOppimiskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja

Suomen eOppimiskeskuksen tämän vuoden teemana on sukupolvien yli oppiminen. Aikaisemmin on kannettu huolta siitä, miten suurten ikäluokkien hiljainen tieto saadaan välitettyä seuraaville sukupolville. Huoli on aiheellinen edelleen. Samalla teema on varsin monisyinen. Kehitys on osittain nurinkurista. Nuoret sukupolvet ottavat luonnostaan uuden teknologian haltuunsa, samalla kun iäkkäämmät kompuroivat uuden tekniikan haltuunotossa niin haltuunoton kuin hieman asenteidensakin puolesta. Nuoret eivät kuitenkaan tekniikan kautta omaksu sitä viisautta, mitä kokemus tuo tullessaan. Osaaminen ja viisaus asustavat monesti eri päissä. Tekniikka ei myöskään itsessään ohjaa tunnistamaan kestäviä arvoja. Kokemus ja nuorten luontainen taipumus omaksua tämän hetken uudet keinot pitää saada kohtaamaan tavalla tai toisella.

Teknologiassa sukupolvet vaihtuvat kiivaaseen tahtiin. Eri aikakausien teknologiaosaajat eivät hajaannu samalla tapaa enää ikäryhmittäin. Enemmän näyttäisi painavan se, missä ja milloin on työuransa aloittanut ja millaisissa tehtävissä. Kuvaavaa on se että Suomessa on jo perinteistä verkkopedagogiikkaa harjoittavia opettajia. Sellaisia työskentelee taloissa, joissa verkko-opetus on aloitettu muuta kenttää aikaisemmin. Ihminen juurtuu helposti siihen tapaan minkä on aikanaan oppinut. MOOC:it ja muut tavat toteuttaa verkko-opetusta jäävät vieraiksi, ellei itse seuraa aktiivisesti aikaa ja kokeile rohkeasti uutta.

Jo pelkästään niinä reiluna kymmenenä vuotena, minkä Suomen eOppimiskeskus on ollut olemassa, on teknologisessa kehityksessä nähty useita sukupolvia ja vaiheita. Verkko-oppimisessa ja -opetuksessa on vilahdellut kaikenlaisia lyhenteitä ja kirjaimia vuosien varrella. Kaikki alkoi aikanaan e:stä, niin kuin tämän yhdistyksen nimikin kertoo. Mobiilioppimisen myötä edettiin aakkosissa m:ään, nyt ilmassa on merkkejä siitä että päädymme aakkosissa jo t:hen tai peräti ä:hän. Tekoäly nostaa näyttävästi päätään työelämässä ja myös oppimisessa. On hyvin luultavaa että siitä syntyy sähköisen oppimisen seuraava suuri aalto. On myös hyvin luultavaa, että tästä seuraa suurempi yhteiskunnallinen muutos samaan tapaan kuin verkko on myllertä- nyt niin työtä, oppimista kuin koko yhteiskuntaakin.

Vielä kymmenen vuotta sitten sosiaalinen media oli uusi ja vieras asia monelle. Nyt se on jo täysin arkipäiväinen ilmiö ja sen työkalut sekä mukanaan tuomat toimintatavat alkavat olla tuttuja. Sosiaalinen media ja verkko yllätti meistä monet aikanaan nopealla tulemisellaan. Mikään ei viittaa siihen, että tämä aika olisi yllätyksellisyydessään mitenkään poikkeuksellinen.

Yhdistyksen yksi keskeinen tehtävä on tukea jäseniään ja heidän etujaan. Miten turvaamme sen, että jäsenistömme pysyy kehityksessä mukana jatkossakin? Missä te jäsenet tunnistatte tarvitsevanne tukea tässä ajassa? Nämä ovat teemoja, joista toivomme kuulevamme teiltä lisää.