Kuva kerrostalotyömaalta

Osaamisen ylläpitoon uudet keinot – rakennusala panostaa e-koulutuksiin

SeOppi 2/2020
Teksti: Anni Autere-Kesti, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn apulaisrehtori
Kuva: Rakennusteollisuus RT


Rakentaminen mielletään käytännönläheiseksi käsityöammatiksi, mutta digitaalisuus on tosiasia rakennusalalla niin suunnittelusta dokumentaatioon ja projektinhallintaan kuin arjen työmaatoimintoihin ja työmaan yleisperehdytykseen. Rakennusalan koulutuksissa digitaalisuus ja teknologia on mahdollisuus. Osa ammattiosaamisen hankkimisesta, osaamisen ylläpidosta ja osaamisen tason nostosta voidaan hyvin viedä verkkoon. 

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOssa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä, kun koulutetaan työssään ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia ammattilaisia. Viimeisen neljän vuoden aikana RATEKOssa on panostettu sähköisten koulutusten tuottamiseen alan kannalta tärkeistä aiheista ja teemoista. Kolmen vuoden sisään on julkaistu neljä e-koulutustuotetta: ePerehdytys, eKierrätys, eKosteus ja eTeline.  

ePerehdytys uudistaa rakennusalan työkulttuuria ja työturvallisuusosaamista ja on konkreettinen esimerkki uudesta digitaalisuudesta työmaalla. Rakennusalan FinnBuild HighLights 2018 -palkinnolla palkittu koulutus on todettu “turvallisuutta ja laatua edistäväksi innovaatioksi, joka soveltuu sekä rakennus- että talotekniikkaväelle”. Koko alan kattavan koulutuksen ja rakennustyömaan työturvallisuuden yleisperehdytyksen on tehnyt jo yli 50 000 käyttäjää.

Keväällä 2020 julkaistu eKosteus antaa sekä työntekijöille että työmaajohdolle käytännön työkaluja rakentamisen aikaisen kosteuden torjuntaan. Koulutus sisältää asiaa niin kosteudenhallinnan perusteista kuin työmaan olosuhteiden hallinnasta, ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja rakentamiseen osallistuvien vastuista ja tehtävistä. eKierrätys on täsmäkoulutus rakennustyömaan jätteiden kierrätyksestä, ja eTeline kouluttaa telinetöihin ja erityisosaamista vaativiin tehtäviin.

Teknologia ja digitaalisuus mahdollistavat sen, että koulutukset palvelevat kattavasti ja valtakunnallisesti isoa joukkoa alan ammattilaisia sekä muita oppilaitoksia. Yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin kanssa on ollut äärimmäisen tärkeää koulutusten kehitystyössä. Rakennusalaa ja rakentamista ohjaavat monet lait, asetukset sekä ohjeistukset, kansalliset standardit ja yhteiseurooppalaiset säännökset. Yksittäisen koulutuksen tuottaminen vaatii runsaasti työtunteja, ja monialainen ohjaus- ja kehitysryhmä on välttämättömyys hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Logo: RT Rateko

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on 100-vuotiaan Rakennusteollisuus RT ry:n omistama elinkeinoelämän oppilaitos, ja se on toiminut vuodesta 1964 lähtien. RATEKO järjestää rakennusalan ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta, täydennyskoulutusta sekä henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa koulutusta. RATEKO tekee yhteistyötä alan muiden oppilaitosten kanssa ja tarjoaa mm. niille ilmaiseksi sähköisiä koulutuksia. Rakennusalan vetovoimatyön kautta RATEKO saavuttaa vuosittain noin tuhat perusopetuksen ja lukion opinto-ohjaajaa sekä kymmenentuhatta yläkouluikäistä ammatinvalintaa pohtivaa nuorta. RATEKO on vahvasti mukana myös Rakennusteollisuuden ja ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä.