Osaamisen ketterä osoittaminen

SeOppi 1/2020
Teksti: Jyrki Kasvi, digivaikuttaja, TIEKE


Tutkintotodistukset eivät enää riitä osaamisen todentamiseen. Tarvitaan hienojakoisempia, jatkuvasti ylläpidettäviä osaamisen osoittamisen välineitä.

Digitalisaation myötä työelämän vaatimukset ovat muuttuneet ja osaaminen vanhenee nopeasti. Tutkintotodistus on käytännössä todiste siitä, että on sisäistänyt alan perustiedot ja pystyy omaksumaan uutta tietoa ja osaamista.

Tarve jatkuvalle osaamisen päivittämiselle on tunnustettu jo pitkään. Tähän asti tutkintotodistukset ja diplomit ovat olleet ainoita tapoja todentaa korkeakoulussa hankittua osaamista. Tutkintotodistus kertoo kyllä suoritetut opintokokonaisuudet arvosanoineen, mutta ei anna tietoa esimerkiksi opintokokonaisuuksien sisällöistä, vaativuudesta tai osaamistavoitteista.

Seinät eivät opeta

Open Badge -osaamismerkkien avulla voidaan osoittaa ja kuvata eri tavoin hankittua osaamista: oppilaitoksen koulutusohjelmassa, työssä oppimalla tai harrastuksissa. Monet ammattikorkeakoulut ovat ottaneet osaamismerkit käyttöönsä, ja niillä voi todentaa esimerkiksi järjestöissä hankittua osaamista.

Osaamismerkeillä on kaksi merkittävää ansiota: oppimista ei ole rajattu oppilaitosten seinien sisälle, ja merkki sisältää kattavan kuvauksen osaamisesta, joka merkillä osoitetaan. Lisäksi osaamismerkistä nähdään aina merkin myöntäjä, mikä kasvattaa merkin luotettavuutta.
Osaamista karttuu läpi elämän, ja Open Badget auttavat hallitsemaan sitä. Omista osaamismerkeistään voi koota sähköisen CV:n, kerätä ne Open Badge Passport -palveluun tai pitää ne esillä esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan, josta rekrytoijien on ne helppo löytää.

Aiheesta lisää TIEKEn ja Suomen Ekonomien yhteisblogissa: tieke.fi/nayton-paikka

Osaamismerkit TIEKEn hanketyössä

InPromptu-hankkeen logo, jossa kirjaimet I ja N mobiililaitteen näytöllä

InPromptu-hankkeessa valmennetaan työttömien yhdistysten toiminnassa mukana olevia tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, yhteisölliseen työskentelyyn sekä ohjaustoimintaan. Osaamismerkkejä on mahdollisuus hakea kolmesta eri valmennuskokonaisuudesta: verkostovalmennus, digiohjaajavalmennus sekä pajatoiminta. Merkit myönnetään TIEKEn toimesta, kun osallistujat ovat suorittaneet kaikki kuhunkin osaamismerkkiin vaadittavat tehtävät.

Vapaan sivistystyön digitutorin osaamismerkki

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa rakennetaan valtakunnallista vapaan sivistystyön digitutor-verkostoa. Osaamismerkkien avulla todennetaan ”digitutor-kelpoisuus”. Vapaan sivistystyön digitutor -metamerkin saa, kun on suorittanut digitutoreille suunnatuista viidestä osaamismerkistä vähintään neljä. Kaikki merkit haetaan merkkihakemuksilla, joissa tulee todentaa kyseiseen merkkiin vaadittu osaaminen.

Osuvat taidot -hankkeen logo, jossa Osuvat taidot -teksti sekä viisi eriväristä kuusikulmiota

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään valtakunnallinen osaamismerkistö työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Osaaminen voidaan hankkia koulutuksen yhteydessä tai se voi olla aiemmin hankittua. Osaaminen todennetaan merkkihakemusten avulla. Tämä OAMK:in koordinoima hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen valmis digitaitojen osaamismerkistö jää TIEKEn hallintaan.

Lisätietoja

tieke.fi/hankkeet
Merja Sjöblom, [email protected], 050 567 6893