Oppimateriaalin valinta verkkokurssille

SeOppi 2/2019
Teksti:

  • Aino Helariutta, informaatikko, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Hanna Lahtinen, tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Jaana Latvanen, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Verkkokurssien tekijöiltä edellytetään yhä suurempaa ymmärrystä oppimateriaalien valinnassa, kun korkeakoulut avaavat verkkokurssejaan toisten korkeakoulujen opiskelijoille tai muille kiinnostuneille. Jotta opiskelu olisi sujuvaa, oppimateriaaliksi valitun painetun kirjallisuuden tulisi olla laajasti saatavissa eri kirjastoista. Monien elektronisten aineistojen, kuten e-kirjojen ja e-lehtien, käyttöön oikeuttavat lisenssit ovat organisaatiokohtaisia, mikä estää niiden tehokasta hyödyntämistä verkkokursseilla, joiden osallistujat ovat eri organisaatioista. Ratkaisuna tähän voivat olla avoimen verkon aineistot.

Ammattikorkeakoulujen OKM-rahoitteisessa eAMK-hankkeessa (2017-2019) on tuotettu verkkokurssien oppimateriaalien valintaa käsittelevä opas. Opas perustuu hankkeessa määriteltyihin laatukriteereihin sekä keväällä 2018 tehtyyn kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin, millaisia haasteita verkkokursseja tehneillä opettajilla oli ollut oppimateriaalien valinnassa ja millaista tukea he siihen kokivat tarvitsevansa. Oppaan tavoitteena on ohjata, miten laadukkaita oppimateriaaleja voi löytää ja tarjota käyttöön yhteisillä verkkokursseilla saavutettavasti ja tekijänoikeuksien mukaisesti. 

Korkeakoulukirjastojen kokoelmat

Korkeakoulukirjastojen kokoelmat asettavat painettujen kokoelmien osalta maantieteellisiä ja lisensoitujen e-aineistojen osalta käyttöoikeuskohtaisia rajoitteita opiskelijoiden pääsyyn oppimateriaaleihin. Oppaassa neuvotaan, miten kirjastojen kansallisen Finna.fi-palvelun avulla voi selvittää, missä kirjastoissa ja kuinka laajasti eri puolilla Suomea jokin tietty kirja on saatavana. Lisensoitujen e-aineistojen osalta oppaassa kerrotaan, mitkä ovat yleisimmät eri korkeakoulujen käytössä olevat aineistot, miten aineistojen käyttöehdot tarkistetaan ja miten niihin tulee viitata.

Avoimen verkon aineistot

Avoimen verkon aineistoilla tarkoitetaan verkosta vapaasti saatavia aineistoja. Oppaassa annetaan vinkkejä siitä, mistä laadukkaita avoimen verkon aineistoja kannattaa etsiä sekä miten avoimen verkon aineistoihin linkitetään, viitataan ja miten niitä siteerataan. Avoimen verkon aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus olipa kyseessä kirjoitettu teksti, valokuva, video tai mikä tahansa muu aineisto. Opas neuvoo sekä Kopioston kopiointiluvan että Creative Commons -lisenssien käytössä. On tärkeää, että verkkokursseja tehtäessä tiedetään, millä ehdoilla aineistoja voi hyödyntää oppimateriaalina. 

Opas opettajille aineistojen valintaan

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla -oppaan tavoitteena on tukea verkkokursseja tekeviä opettajia. Korkeakoulujen yhteisten verkko-opintojen ja ristiinopiskelun yhä yleistyessä ja tarjolla olevien aineistojen monimuotoistuessa myös oppimateriaalien valinta ja käyttöön asettaminen monimutkaistuu. 

Opas on julkaistu verkossa LibGuide-oppaana ja sitä toivotaan linkitettäväksi korkeakoulujen verkkosivustoille. Opasta on luettu kevään 2019 aikana 1827 kertaa.

Video: http://bit.ly/oppimateriaalivideo

Opas on verkossa vapaasti käytettävissä: http://libguides.laurea.fi/oppimateriaalienvalintajakayttoAMKienyhteisillaverkkoopintojaksoilla/etusivu

Lyhennetty osoite: http://bit.ly/oppimateriaaliopas