Opintopiirit aikuisoppijan tueksi

SeOppi 2/2019
Teksti & kuva: Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry


Aikuisopiskelu on verrattain yleistä Suomessa. Työikäiset haluavat kehittää ammatillista osaamistaan tai opiskella harrastuksenomaisesti. Opintoja suoritetaan sekä erilaisilla täydentävillä kursseilla lähiopiskeluna että itseohjautuvasti verkko-opiskeluna.

Verkko-opiskelu on monelle kätevä vaihtoehto kasvattaa omaa osaamistaan, sillä se mahdollistaa opiskelun itselle sopivaan aikaan ja paikasta riippumatta. Verkko-opintojen keskeyttämisen riski on kuitenkin suuri, sillä verkko-opinnot koetaan usein yksinäiseksi puurtamiseksi ja niihin kaivataan lisää vuorovaikutteisuutta. Opiskelussa sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on suuri.

Tästä lähtökohdasta yhdysvaltalainen Peer 2 Peer University (myöh. P2PU) on kehittänyt Learning Circles vertaisoppimisen mallin, joka vastaa lähinnä suomalaisille tuttua opintopiiri-käsitettä. P2PU:n kehittämässä mallissa yhdistetään verkkopohjaiset aineistot yhdessä tapahtuvaan oppimiseen. Tällöin 5-10 samasta aiheesta kiinnostunutta opiskelijaa käyttää samaa digitaalista aineistoa opintojen pohjana ja kokoontuu 6-8 kertaa opintojen aikana yhteen syventämään oppimaansa keskustelemalla ja reflektoimalla yhdessä muiden kanssa.

P2PU:n mallin mukainen opintopiiriopiskelu on täysin vapaaehtoista, pääsääntöisesti maksutonta eikä se johda tutkintoon tai todistuksen saamiseen. Opintopiirien työskentely on kuitenkin fasilitoitua eli jokaisella opintopiirillä on oma vetäjä. Opintopiirin vetäjänä voi toimia kuka tahansa opiskeltavasta aiheesta kiinnostunut. Vetäjän tehtävänä on ainoastaan kutsua oppijat koolle, tehdä paikkavaraukset, aikatauluttaa opinnot sekä herättää ja ylläpitää keskustelua yhteisissä tapaamisissa. Opintopiirin vetäjä ei siis toimi opettajan roolissa, eikä hänen tarvitse olla opeteltavan asian asiantuntija. Enemmänkin opintopiirin vetäjä on vertainen, kanssaoppija ja vierelläkulkija.

Opintopiirejä on pidetty jo mm. USA:ssa, joissakin Afrikan maissa sekä Saksassa. Suomen eOppimiskeskus ry aloittaa opintopiirikokeilut yhdessä kirjastojen kanssa Suomessa keväällä 2020. Kirjastot toimivat luontevana kokoontumispaikkana opintopiireille tarjoten matalan kynnyksen opintoja tiedonjanoisille. Mikäli sinua kiinnostaa tulla mukaan kokeilemaan opintopiiriopiskelua tai opintopiirin vetämistä niin ota rohkeasti yhteyttä!

Learning Circles in Libraries -hankkeen kansainvälinen toteuttajajoukko projektitapaamisessa Tampereella.
Learning Circles in Libraries -hankkeen kansainvälinen toteuttajajoukko projektitapaamisessa Tampereella. Kuvassa oikealla Suomen edustajat Piia Keihäs ja Tuulikki Alamettälä.

Learning Circles in Libraries on Erasmus+-rahoitteinen kolmevuotinen hanke, jota toteuttavat Suomen eOppimiskeskus ry:n lisäksi The Information Society Development Foundation, FRSI (koordinaattori, Puola), Cologne City Library (Saksa), Progress Foundation (Romania), Braga City Library (Portugali) ja Peer 2 Peer University (Yhdysvallat).

Tavoitteena on parantaa, laajentaa ja tehostaa oppimismahdollisuuksia aikuisoppijoille. Hankkeen avulla tarjotaan hyödyllisiä oppimissisältöjä verkossa sekä toteutetaan opintopiirityöskentelyä verkko-oppimisen tueksi. Opintopiirityöskentelyä fasilitoidaan ja avustetaan kirjastotyöntekijöiden toimesta. Opintopiirimalli on kehitetty P2P-yliopistossa.

Hankeaika: 1.9.2018 – 31.8.2021

Lisätietoja

[email protected]
https://eoppimiskeskus.fi/projekti/learning-circles-in-libraries/
https://www.p2pu.org/en/

Learning circles in libraries -hankkeen logo
Erasmus+-rahoitusohjelman EU-lippulogo