Opetusministeri Virkkunen: Turhat välivuodet historiaan

Opetusministeri Henna Virkkunen on tyytyväinen esityksiin siitä, kuinka parhaiten nopeutetaan nuorten siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin sekä koulutuksesta työelämään.

– Tavoitteena oli löytää keinot laskea korkeakouluopintojen keskimääräistä aloittamisikää vuodella ja karsia turhia välivuosia. Tässä tavoitteessa on onnistuttu ja vien esityksiä eteenpäin niin, että opiskelijavalintojen osalta ehdotukset vaikuttavat jo kevään 2011 valinnoissa, Virkkunen sanoi.

Virkkusen mukaan työryhmän ehdotukset täsmentävät hyvin hallituksen jo vuosi sitten puoliväliriihessä tekemiä linjauksia. Hallitus on sitoutunut nopeuttamaan uusien ylioppilaiden pääsyä korkea-asteen opintoihin ja uudistamaan pääsykoejärjestelmää yhdessä korkeakoulujen kanssa.

Työurien alkupäässä huomio on kiinnittynyt siihen, että suomalaiset nuoret aloittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnot keskimäärin vasta 21-vuotiaina. Korkeakouluihin hakeutumiseen tuhrautuu Virkkusen mukaan liian monella 2-3 vuotta.

Ministeri Virkkusen mukaan työryhmä on opiskelijavalintojen kehittämisen lisäksi aivan oikein kiinnittänyt huomiota opinto-ohjauksen tehostamiseen.

– Lukioiden opinto-ohjauksen kehittämiseksi käynnistämme pilotit heti ensi syksynä, Virkkunen kertoi.

Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman teko lukiossa sekä työelämäyhteyksien vahvistaminen toisella asteella ovat erinomaisia keinoja tukea onnistuneita opiskeluvalintoja. Opinto-ohjauksen tehostaminen edellyttää myös riittävien resurssien varmistamista ja opinto-ohjaajien koulutuksen vahvistamista.

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505

Lähde: www.minedu.fi