Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta

Opetusministeriön nimi muuttuu toukokuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimiala ja tehtävät säilyvät ennallaan.

– Opetus – ja kulttuuriministeriö kuvaa nykyistä paremmin ministeriön toimialaa. Nimenmuutos edistää sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä toimialan ja sen laajuuden hahmottamista. Lisäksi muutoksella luodaan näkyvyyttä kulttuurin yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvulle, toteavat opetusministeri Henna Virkkunen ja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Toimialaan kuuluvat koulutus ja tiede, taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö, arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, opintotuki sekä tekijänoikeus.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti  ministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin merkityksen kasvaa niin taloudellisena toimintana kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin ja sivistyksen keskeisenä tekijänä. Tälle kehitykselle voidaan osaltaan antaa näkyvyyttä ja yhteiskunnallista arvostusta huomioimalla kulttuuri ministeriön nimessä.

Opetusministeri Virkkunen ja kulttuuri- ja urheiluministeri Wallin esittivät lokakuussa 2009  ministeriön 200-vuotisen toiminnan kunniaksi valtioneuvostolle nimen muuttamista, jotta se vastaisi paremmin ministeriön tehtäväkenttää ja toimintaa.

Uusi nimi otetaan käyttöön 1.5.2010.

 

Lähde: www.minedu.fi