Ryhmäkuvassa kuusi henkilöä

Nyt halutaan oppia digitaalista fasilitointia

SeOppi 2/2020
Teksti: Pauliina Venho, Customer Success Manager, Howspace
Ryhmäkuva: Eeva Murtolahti
Kirjoittajan kuva: Pauliina Venho


Digitaalisen ohjaamisen ja fasilitoinnin osaamiselle on juuri nyt suuri kysyntä. Sitä eivät tarvitse enää vain digi- tai fasilitointiasiantuntijat, vaan kaikki, jotka haluavat toteuttaa toimivaa dialogia digitaalisessa ympäristössä.

Vertaisoppimisryhmät täyttyivät tunnissa! 

Kevään ja kesän pandemia-aika oli kiireistä myös Howspacella. Pohdimme, miten voisimme vastata asiakkaiden kasvavaan koulutuksen ja ohjauksen tarpeeseen mahdollisimman nopeasti ja monipuolisesti. Syksyn alussa kyselimme tarvetta ryhmämuotoiseen koulutukseen ja tarjosimme asiakkaillemme kahta eritasoista vertaisoppimisen mahdollistavaa Howspace-akatemia-ryhmää. Ensimmäiset ryhmät tulivat täyteen tunnissa ja kymmenet asiakkaat toivoivat, että ryhmiä aikataulutettaisiin lisää. Ryhmiä muodostettiin lopulta kaikkiaan seitsemän.

Akatemiakoulutusten sisällöt määrittyvät ryhmien toiveiden ja osaamisen mukaan, mutta pääpaino on ollut Howspacen käyttötavoissa, sosiaalisessa oppimisessa, organisaatioiden kehittämisessä, workshopien & tapahtumien fasilitoinnissa sekä suurten yhteisöjen ja verkostojen osallistamisessa.

Poikkeustilanne käänsi huomion esittämisestä osallistujiin

Kun kevään etätyöskentelemisestä oli tullut arkipäivää, heräsi somessa runsaasti kiinnostusta verkkokouluttamista, fasilitointia ja webinaareja kohtaan. Tauottomat verkkokokoukset esityksineen eivät motivoineet osallistumaan aktiivisesti, vaan rinnalle kaivattiin hyviä vinkkejä.

Howspacen sydän on osallistujien vuorovaikutuksen ja ajatusten näkyväksi tekeminen. Toinen pääominaisuus on hälyttömän kokemuksen mahdollistaminen niin, että voidaan keskittyä olennaiseen tuomalla sisällöt ja aktiviteetit näkyviin, kun sen aika on.

Ohjausta voidaan tehdä osallistujien oman aktiivisuuden perusteella. Tekoälyominaisuuksien avulla voidaan ohjata syventämään keskustelua reaaliaikaisesti ryhmältä itseltään nousseiden teemojen pohjalta. Keskustelua voidaan fasilitoida vaiheittain antaen sen ensin ryöpytä ja ottamalla seuraavaksi käyttöön priorisoinnin työkalut, vaikkapa tykkäyksien muodossa. Ryhmän koko voi olla isokin, eikä fasilitoijan työtaakka silloinkaan kasva liian suureksi tai ryhmän ääni jää kuulematta. 

Riittävästi aikaa ja sopivasti luovuutta

Asia, jonka merkitys tuppaa toistuvasti unohtumaan on ajankäyttö. Liian usein annetaan liian vähän aikaa ajattelulle, tekemiselle, keskustelulle ja kirjaamiselle. Digitaalisessa ympäristössä kuunteleminen tapahtuu usein lukemalla, jolloin vuorovaikutuksen nyanssit jäävät pois tai niiden ymmärtäminen vaatii osallistujilta enemmän pureksimista. Kuuntelulle, reagoinnille, epäviralliselle kohtaamiselle ja tauoillekin on syytä antaa oma aikansa.

Luovuutta tarvitaan vaikkapa silloin, kun asiat eivät etenekään niin kuin oli ajateltu. On hienoa, miten poikkeustilanne on kasvattanut kokeilumieltä ja uskallusta. Ymmärretään, että digitaalinen työskentelykokonaisuus rakentuu yhdessä tehden. Kaiken ei tarvitse olla valmista etukäteen, eikä verkossakaan tarvitse olla aina niin vakava. Huumori ja hymy kuuluvat sielläkin asiaan.

Profiilikuva: Pauliina Venho

Pauliina Venho

Pauliina on Howspacen Customer Success Manager, joka tekee työtä osaamisen, organisaatiokehittämisen ja fasilitoinnin ammattilaisten kanssa.

Mikä Howspace?

Howspace on selainpohjainen alusta, jonka fokus on sosiaalisessa oppimisessa ja dialogissa, sisältö- ja materiaalivetoisuuden sijaan. Käytössä olevat ominaisuudet tukevat työskentelytapoja, joilla on mahdollista luoda aitoa osallisuutta sekä tehdä yksilön ja ryhmän ajattelu ja oppiminen näkyväksi.