Neoxen ja Tampereen yliopisto tuovat pelit ja simulaatiot oppimisen tueksi

Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskus ja Neoxen tuovat simulaatioita ja pelillisyyttä oppimisratkaisuihin

Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskus ja Neoxen Systems syventävät yhteistyötään uuden vuorovaikutusteknologian hyödyntämisessä osana koulutyötä. Tutkimusyhteistyössä keskitytään erityisesti ilmiöiden visualisointiin ja simulointiin sekä pelien hyödyntämiseen oppimisessa.

”Neoxenin käynnistämä eOppiminen.fi-hanke on Suomen johtavia uuden sukupolven oppimisratkaisujen kehittäjäyhteisöjä Suomessa. Nopeasti kasvava käyttäjäkunta mahdollistaa uusien innovaatioiden laajamittaisen käyttöönoton.” kertoo professori Roope Raisamo Tampereen yliopiston TAUCHI-yksiköstä. ”Uusien sähköisten toimintaympäristöjen myötä voimme tuoda entistä kehittyneempää vuorovaikutusteknologiaa osaksi koulutyötä.Yhteiset tavoitteemme tutkimus- ja kehitystyössä kohdistuvat ilmiöiden visualisointiin ja simulointiin. Erityistä huomiota kiinnitämme teknologian käytöstä eniten hyötyvien oppiaineiden tukemiseen sekä pelien hyödyntämiseen opetuksessa. Tässä tutkimustyössä ja sen soveltamisessa käytäntöön Neoxen yhteistyökouluineen ja -kuntineen on meille tärkeä kumppani.”

”Tutkimusten mukaan ilmiöiden visualisoinnilla ja simuloinnilla voidaan merkittävästi vaikuttaa tiedon omaksumiseen. Tietyissä prosesseissa myös pelillisyydellä on todettu olevan selkeästi mitattavaa vaikutusta diginatiivin sukupolven oppimistuloksiin.” kertoo Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. ”Tampereen yliopisto on pitkään tehnyt tunnustettua tutkimus-ja kehitystyötä tällä sektorilla ja TAUCHI onkin maailman johtavia moniaistiseen vuorovaikutusteknologiaan erikoistuneita tutkimuskeskuksia. Konkreettisiin sovelluksiin tähtäävänä huippuasiantuntijana TAUCHI on meille erityisen tärkeä kumppani kehittäessämme entistä monimuotoisempia oppimisen ratkaisuja.”

Neoxen toimittaa tiedonhallinnan valmistuotteita kansainvälisesti sekä sertifioituja ryhmätyöskentelyn ja sähköisen työpöydän ratkaisuja yrityksille sekä julkisyhteisöille. Suomessa yhtiö kehittää yhdessä julkistoimijoiden ja kumppaniverkostonsa kanssa monikielistä, kaikille toimijoille avointa sähköistä toimintaympäristöä oppilaitoskäyttöön. Yleisesti käytössä oleviin perusteknologioihin ja avoimiin kansainvälisiin standardeihin perustuva ”eOppiminen.fi”-konsepti on Tekesin palkitsema ja rahoittama.

TAUCHI (Tampere Unit for Computer-Human Interaction) – Monitieteinen Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkimuskeskus, joka keskittyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen yhteistyössä yritysten kanssa. Keskuksen rahoitus on pääosin ulkopuolista rahoitusta Suomen Akatemialta, Tekesiltä, EU:lta ja muilta rahoittajilta. Tutkimushankkeissa on yhdessä yritysosapuolten kanssa kehitetty uutta teknologiaa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen parantamiseksi. TAUCHI:n keskeisiä erityisosaamisalueita ovat puheen, katseen ja tuntoaistin hyväksikäyttö, moniaistiset käyttöliittymät, emootioiden havaitseminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen sen perusteella, mobiili ja jokapaikantietotekniikka, sekä erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien tukeminen elämän eri vaiheissa.

Lisätietoja:
RoopeRaisamo, professori
TampereUnit for Computer-Human Interaction, TAUCHI
Kanslerinrinne 1
33014 Tampereen yliopisto
Puh. +358 (0)3 3551 6616
[email protected]
http://tauchi.cs.uta.fi

Neoxen Systems – Suomen ensimmäinen Microsoft ISVkultakumppani Neoxen Systems on nopeasti kasvava tiedon- ja osaamisenhallintaan erikoistunut ohjelmistotalo. Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja valmistuotteita sekä pitkälle tuotteistettuja ryhmätyöskentelyn ja oppimisen ratkaisuja.

Neoxenilla on tunnustettua asiantuntemusta tiedonhallinta-ja kommunikointi-järjestelmien toteuttamisesta hyödyntäen viimeisimpiäteknologioita sekä avoimia standardeja.

Lisätietoja:
Esa Tervo, toimitusjohtaja
Neoxen Systems
Puh. +358 2 232 2883
Faksi: +358 2 232 2884
[email protected]
www.eoppiminen.fi
www.neoxen.com