Muistutus Kulttuuriohjelmasta – haku aukeaa juuri parhaaseen loma-aikaan heinäkuussa!

Euroopan komission Kulttuuri-ohjelma on perustettu tukemaan eurooppalaisille yhteistä ja yhteiseen kulttuuriperintöön perustuvaa kulttuurialuetta kehittämällä ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurialan toimijoiden välistä kulttuuriyhteistyötä. Tavoitteena on samalla edistää Euroopan kansalaisuuden kehittymistä. Kaudella 2007-2013 Kulttuuri-ohjelman kokonaisbudjetti on yhteensä 400 miljoonaa euroa.

Ohjelman erityistavoitteena on:

  • kulttuuri alalla toimivien ihmisten kansalliset rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
  • taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
  • kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen

Kulttuuri-ohjelma tukee hankkeita, organisaatioita, edistämistoimintaa ja tutkimusta kaikilla kulttuurin aloilla lukuun ottamatta audiovisuaalista alaa. Tukikelpoisten hakijoiden tulee olla oikeushenkilön asemassa toimivia julkisia tai yksityisiä organisaatioita, jotka toimivat pääasiallisesti kulttuurin alalla, ja joilla on rekisteröity toimipaikka jossakin ohjelmaan osallistuvista valtioista. Näitä organisaatioita ovat mm. yliopistot, järjestöt, yhdistykset, museot, kulttuuri-instituutiot. Tukikelpoiset maat ovat EU:n jäsenvaltiot, ETA-maat, EU:n jäsenyyttä hakevat valtiot sekä Serbia ja Montenegro.

Kulttuuri-ohjelman valintaprosessissa painottuvat muun muassa hankkeen tuottama eurooppalainen lisäarvo, ohjelman erityistavoitteiden täyttyminen, asiantuntijuuden taso, kumppanuuden laatu ja hankkeen arvioidut tulokset. Vuosittain ohjelmaan tulee hakemuksia noin 800 kappaletta, joista noin 260 valitaan. Eli noin 32.5 % hakijoista valitaan.

Kulttuuri-ohjelmassa on kolme ohjelmalohkoa:

1. Kulttuurihankkeiden tuki, jossa hankkeita tuetaan rajojen yli tapahtuvassa yhteistyössä ja kulttuuristen ja taiteellisten toimien luomisessa ja toteuttamisessa. Näihin hankkeisiin on mahdollista saada tukea 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Vuoden 2011 projektien hakujen viimeinen jättöpäivä on 1.10.2010. Ohjelmalohko koostuu seuraavista alalohkoista:

1.1 Monivuotiset yhteistyöhankkeet (kestoltaan 3-5 vuotta)

1.2.1 Yhteistyöhankkeet (korkeintaan 2 vuotta)

1.2.2 Kirjallisuuden käännösprojektit (korkeintaan 2 vuotta)

1.3 Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (korkeintaan 2 vuotta)

1.3.6 uutena alalohkona Festivaalit. Eurooppalaisille kulttuuri festivaaleille suunnattu tuki.

2. Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tuki. Kulttuuriorganisaatiot, jotka toimivat tai haluavat toimia Euroopan laajuisesti kulttuurin alueella voivat saada tukea toimintakustannuksiinsa. Vuoden 2011 projektien hakujen viimeinen jättöpäivä on 15.9.2010. Ohjelmalohkossa on kolme kategoriaa; kulttuurilähettiläät, kannatusverkostot ja vuoropuheluohjelmat.

  • Yksivuotinen toiminta-avustus eurooppalaisella tasolla aktiivisesti kulttuurin alalla toimiville organisaatioille.
  • Monivuotinen kumppanuussopimus (3 vuotta, 2011?2013) eurooppalaisella tasolla aktiivisesti kulttuurin alalla toimiville organisaatioille.

3. Analysointiin ja tiedon välittämiseen suunnattu tuki. Kulttuuri-ohjelman toimeenpanoa ja toteutuneiden hankkeiden tiedottamista varten suunnattu tuki.

3.2 Uutena alalohkona Kulttuuristen menettelytapojen analysoinnista ja arvioinnista käytännön kokemusta omaavien yksityisten tai julkisten organisaatioiden väliset yhteistyöprojektit.

Hakemusten jättöpäivä on 1.10.2010.

Lähde: southfinland.org