Mitä lisätty todellisuus tuo lisää oppimiseen?

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti Pekka Qvist Metaverstas Oy

Kävijä astelee rauhaisan tunnelman ja kirkkolaulun säestämänä valoisaan kirkkorakennukseen. Kirkon rakenne, kattoholvit, korkeat kaari-ikkunat ja sisustuksen yksityiskohdat edustavat käsityötaidon huippua. Kirkko purettiin lopullisesti 1650-luvulla. Toisaalla Askaisissa Louhisaaren kartanolinnan äärellä meri pakenee rantakallioilta. Vuosisatainen merenpinnan lasku maankohoamisen seurauksena näkyy silmissä vain muutamien minuuttien aikana. Tämä kaikki tapahtuu samaan aikaan, kun Turun Luostarinmäellä vierailija temmataan mukaan 1800-luvun alkupuolen hääjuhliin – lisätyn todellisuuden avulla.

Futuristista historiaa

Turun Yliopiston Technology Research Centerin ja VTT:n yhteinen tutkimushanke Futuristic History on lähtenyt selvittämään lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia herättää uuden teknologian avustuksella historiallisia kohteita eloon – esimerkiksi matkailun ja museotoiminnan näkökulmista.

Hankkeen puitteissa on toteutettu sovellus, jossa kuvataan 1650-luvulla purettua Turussa sijainnutta Pyhän Hengen kirkkoa. Kyseinen kirkko sovelluskohteena on erityisen mielenkiintoinen, koska siitä on säilynyt pääosin ainoastaan arkeologisissa kaivauksissa vuonna 1983 löytyneet rauniot. 1500-luvun lopun kirkon virtuaalisen mallin toteuttamiseen on tarvittu monialaista tieteellistä osaamista, jossa historioitsijoiden ja arkeologien tuottama tutkimustieto kyseisen ajan oloista on avustanut modernin teknologian toteuttajia luomaan kuvan siitä, millainen kirkko olisi voinut olla.

Nykyään kirkon paikalla sijaitsee Pyhän Hengen kappeli, jossa kävijä voi lisätyn todellisuuden laitteen avulla saada silmiensä eteen näkymän, miltä kirkko on vuosisatoja sitten näyttänyt. Visuaalista puolta siivittää aikakauteen sopiva kirkkomusiikki, tietoiskut esineistöstä sekä vierailijaa vastaanottava pappi.

Hanke jatkuu vuoden 2014 aikana kohteiksi valittujen Askaisten Louhisaaren kartanon, Turun Luostarinmäen käsityöläismuseon sekä Turun keskusta-alueen vanhojen rakennusten parissa. Tutkimushankkeen sovelluskohteiksi on pyritty löytämään matkailun tai museotoiminnan kannalta merkittäviä ympäristöjä, joissa uusi teknologia voisi täydentää perinteisemmän museotoiminnan muotoja, kuten vaikkapa opaskierroksia tai esitteitä. Parhaimmillaan lisätty todellisuus voisi herättää oppaiden kertomat tarinat ja anekdootit myös visuaalisesti eloon kävijöiden silmien edessä.

Oppimisen näkökulmia uuteen teknologiaan

Vaikka edellä esitetyt esimerkit painottuvatkin lisätyn todellisuuden soveltamiseen erityisesti matkailun tai museotoiminnan alalla, voidaan suora yhteys vetää vaikkapa historian opetukseen ja oppimiseen. Virikkeellisyys, kokemuksellisuus sekä informaation tarjoama immersion eli uppoutumisen kokemus ovat polttopisteitä, joissa 2010-luvun oppimateriaalit joutuvat kilpailemaan huomiosta esimerkiksi Hollywoodin viihdeteollisuuden rinnalla. Vaikka kyseessä on uusi teknologia, niin keskiössä ovat tarinat, oppijan henkilökohtaiset kokemukset ja tekemällä sekä löytämällä oppiminen.

Kirjoittaja toimii virtuaalisten oppimisympäristöjen, pelillisen oppimisen, oppimispelien ja lisätyn todellisuuden erityisasiantuntijana.

Yhteystiedot
Pekka Qvist
pekka.qvist[at]metaverstas.fi
0440 555 662
www.metaverstas.fi