Media 2007 -ohjelmasta ehdotuspyyntö avoinna

Media 2007 -ohjelmasta on avautunut ehdotuspyyntö (EACEA/34/10). Tavoitteena on tukea toimia, joiden päämääränä on parantaa eurooppalaisten audiovisuaaliteosten liikkuvuutta huolehtimalla siitä, että Euroopan audiovisuaaliala voi osallistua ammattilaisille tarkoitettuihin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin myyntitilaisuuksiin, kannustaa elokuvien ja audiovisuaaliohjelmien kansallisia myynninedistämisorganisaatioita yhteistoimintaan sekä kannustaa taloudellisen kumppanuuden luomiseen MEDIA-ohjelmaan kuuluvien ja sen ulkopuolisten maiden ja ammattilaisten välillä sekä edistää keskinäistä tietämystä ja ymmärrystä.

Hakijakelpoisia organisaatioita ovat Euroopan unionin jäsenmaahan, MEDIA 2007-ohjelmaan osallistuvaan Euroopan talousalueen maahan (Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Sveitsiin ja Kroatiaan sijoittuneet toimijat. Hankkeiden yhteisrahoitukseen myönnettävä kokonaismäärä on arviolta 2 500 000 euroa. Hakemuksilla on kaksi erillistä jättöpäivää; 8.12.2010 ja 1.6.2011.

Ohjeiden kokonaisteksti ja hakulomakkeita on saatavissa täältä.

Lähde: southfinland.org