LUDOCRAFT: Virtuaaliset peliympäristöt vahvistavat yhteisöllistä oppimista

TIEDOTE 24.5.2011

LudoCraft

 

Virtuaaliset peliympäristöt vahvistavat yhteisöllistä oppimista

Oppimisen tutkija Johanna Bluemink on laajassa kolmiosaisessa väitöstutkimuksessaan analysoinut ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta sekä luokkahuonekeskusteluissa että peliympäristöissä.

– Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että tiimitoiminnan onnistumisessa keskeistä on yhteisen tiedon rakentaminen ja jaetun ymmärryksen luominen. Työtiimit ovat usein hajautettuja, eivätkä tapaa toisiaan päivittäin. Tämä tuo haasteita arkeen. Peliympäristö muodostaa tiimille vahvan yhteisen tilan, joka vahvistaa keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista, Bluemink tiivistää vuorovaikutuksen merkittävyyttä ja pelimaailmojen mahdollisuuksia.

Tutkimuksessa on hyödynnetty kahta virtuaalista peliympäristöä: eScape ja GATE for Collaboration. Molemmat pelit olivat erikseen tutkimuskäyttöön räätälöityjä koejärjestelmiä. Tämä lisää tutkimuksen merkittävyyttä.

– Tulokseni osoittavat, että aidosti yhteisöllisiä tilanteita tavoiteltaessa pelin tehtävät täytyy vaiheistaa niin, että ne vaativat kaikkien osallistumista ja pitävät ryhmää virtuaalisesti yhdessä. Tutkimuksessani käytetyt peliympäristöt muodostivat hajautetuille ryhmille vahvan jaetun tilan ja avatarien kautta osallistuminen vahvisti yksilöiden toimijuutta pienryhmän osana, Johanna Bluemink kiteyttää ja jatkaa:

– Valitettavasti vieläkään ei osata hyödyntää riittävästi teknologisia mahdollisuuksia, että saataisiin ihmiset laadukkaaseen vuorovaikutukseen keskenään. Peli on tähän erinomainen ratkaisu. Se motivoi ja helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä. Pelin avulla voidaan luoda oppimisen kannalta keskeisiä ja houkuttavia tilanteita, jolloin oppimisesta tulee seikkailu.

Blueminkin tutkimuksen vuorovaikutukseen liittyviä tuloksia voidaan käyttää tukena tulevaisuuden virtuaalisten ympäristöjen suunnittelussa. Peliteollisuus on erittäin kovassa kasvussa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hyödyllisten pelien markkinoiden arvioidaan olevan vielä suuremmat kuin viihdepeleillä. Johanna Blueminkin ammattitaitoa on jo hyödynnetty tiimivalmennuspeli NoviCraftin suunnittelussa ja toteutuksessa. Pelistudio LudoCraftin toteuttamaa peliä tuotteistaa ja myy TeamingStream, jonka osakas ja varatoimitusjohtaja Bluemink on. NoviCraft on ainutlaatuinen 3D-peliympäristö, jossa osallistujat voivat harjoitella johtamis- ja tiimityötaitojaan.

Blueminkin Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä tekemä väitöstutkimus koostuu kolmesta eri osatutkimuksesta. Ensimmäisessä hän analysoi korkeakouluopiskelijoiden pienryhmäkeskustelua luokkahuonetilanteessa. Lähitapaamiset toimivat kurssilla hajautetun kansainvälisen verkkotyöskentelyn tukena.

Toisessa osatutkimuksessa Bluemink tarkasteli, voiko hajautettua yhteisöllistä oppimista rikastaa puhevälitteisen monenpelaajan peliympäristön avulla. Pelin tehtävät suunniteltiin ja vaiheistettiin yhteisöllistä toimintaa vaativiksi sekä jaetun ymmärryksen rakentamista tukeviksi. Analyysissa Bluemink keskittyi korkeakouluopiskelijoiden pelinaikaisen keskustelun ja ongelmanratkaisutilanteiden tarkasteluun. Kolmannessa osatutkimuksessa Bluemink selvitti, mitä osatekijöitä työelämäkontekstista tulleet osallistujat joutuivat hallitsemaan puhevälitteisessä monenpelaajan pelissä. Hän analysoi video- ja haastatteluaineistot laadullisen sisällönanalyysin menetelmin.

Johanna Blueminkin väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa perjantaina 27.5. klo 12.00 salissa KTK 112.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen akatemia, Kulttuurirahasto ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot ja haastattelut:

Tutkija, varatoimitusjohtaja Johanna Bluemink, johanna.bluemink (at) teamingstream.com, 050-3709505

Viestintäjohtaja Ville Wittenberg, ville.wittenberg (at) ludocraft.com, 040-4835179

Väitöksen tiedote ja linkki väitöskirjaan:

http://www.hallinto.oulu.fi/viestin/vaitos11/bluemink.html

Tietoa eScapesta, GATE for Collaborationista ja NoviCraftista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/NoviCraft_tiimivalmennuspeli