Kutsu: Suomen eOppimiskeskus ry:n vuosikokous 2023

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 15.3.2023. Tilaisuus järjestetään hybridimuodossa.

Aika: 15.3.2023 klo 12.00-13.30
Paikka: Omnia, Itätuulenpiha 1, Espoo – saapumisohjeet Omnian sivuilla
Etäyhteys: Ilmoitetaan myöhemmin

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • esitetään tilintarkastajien kertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 • esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 • päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 • valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 • valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

Lisätietoja

[email protected]
Vuosikokous
Yhdistyksen säännöt