Koulutuksen pilvipalvelu tuo opetuksen työvälineet käyttöön

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti
Pilviväylä-projekti | OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö rakentaa avoimeen lähdekoodiin ja rajapintoihin perustuvan palvelun, jossa koulut ja oppilaitokset voivat helposti ottaa käyttöön digitaalisessa muodossa olevia oppimateriaaleja ja sovelluksia. Palvelua voivat kehittää niin opettajat kuin vanhemmatkin.

Koulutuksen pilviväylä -palvelun tavoitteena on helpottaa pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönottoa nykyisissä ja tulevissa verkko-oppimisympäristöissä. Tavoitteena on uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja sekä antaa opettajille paremmat ja monipuolisemmat työvälineet opetukseen.

Projektissa ei rakenneta uutta ”moodlea”, eikä pakoteta kouluja hylkäämään nykyisiä verkko-oppimisalustoja. Sen sijaan rakennetaan portaalimainen koulutuksen pilvipalveluiden kohtaamis- ja vuorovaikutuspaikka erilaisille sidosryhmille. Lisäksi syntyy hankintaväylä, jonka kautta pilvipalvelut otetaan helposti käyttöön.

Palvelujen ja materiaalien basaari

Visiona on luoda avoin väylä oppimista tukeville palveluille ja materiaaleille, joita voivat tuottaa esimerkiksi yritykset, yhdistykset, opettajat ja oppilaat. Pilviväylän kautta materiaalit ja palvelut olisivat helposti käyttöönotettavissa opetuksessa ja niitä olisi mahdollista kehittää yhdessä. Basaarimainen palvelu sisältää perinteisten oppimateriaalien lisäksi toivottavasti myös pilvisovelluksia helpottamaan työskentelyä, interaktiivisia ja pelillistettyjä oppimateriaaleja sekä muita innovatiisia ratkaisuja tukemaan opetusta ja helpottamaan opettajien arkea.

Tarjolla olevat palvelut ja materiaalit voi laittaa paremmuusjärjestykseen ”peukuttamalla”. Opettajat yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa arvioivat niiden hyödyllisyyden ja puutteet.

Yhteisön ehdoilla ja työkaluilla

Materiaalista tai palvelusta voidaan pilvipalvelussa käydä julkista ja avointa keskustelua – muun muassa siitä, miten hyvin käsillä oleva tuote, materiaali tai palvelu soveltuu opetukseen, miten sitä käytetään viisaasti ja pedagogisesti järkevällä tavalla. Opettajat voivat jakaa pedagogisia malleja, kehittää yhdessä pedagogiikkaa sekä toimia toistensa tukena. Palveluiden tuottajille avoin keskustelu tuo esiin palveluiden hyvät ja huonot puolet, ja auttavat kehitystä jatkossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää palvelua yhdessä Viron koulutus- ja tiedeministeriön kanssa.

Portaalin sisältämät työkalut tarkentuvat kevään ja kesän aikana. Tällä hetkellä on varmistunut yksi työkalu. Portaalin palveluihin kuuluu pelillistetty ”koulutuksen stack overflow”, joka on paikka kysyä ja vastata pilvipalveluihin liittyviin kysymyksiin – joko pedagogiikkaan tai tekniikkaan liittyviä. Palvelussa hyviä kysymyksiä voi peukuttaa ylöspäin ja vastaavasti huonoja alaspäin. Lisäksi hyviä vastauksia voi peukuttaa, samoin kuin kommentteja. Käyttäjät saavat pisteitä muiden hyviksi arvioimista vastauksista ja muusta aktiivisuudesta. Tarpeeksi pisteitä keränneet jäsenet saavat palvelussa lisäoikeuksia eli toimivat moderaattoreina. Näin yhteisö rakentaa itselleen tietopankkia pilvipalveluiden käytöstä opetuksessa.

Lisätietoja
Jarkko Moilanen
Projektipäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Puh. +358 295 330 003