Kokeilusta käytäntöön – kysely avoimista toimintatavoista ja sosiaalisen median käytöstä

Kyselyllä selvitetään sosiaalisen median käytön ja siihen läheisesti liittyvien avointen toimintatapojen yleistymistä vuosien 2009-2011 aikana. Kysely on suunnattu kaikille aihealueella toimiville. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastauksia käsitellään ja hyödynnetään osana AVO-hankkeen hanketutkimusta ja loppuraportointia. Vastausaikaa on 2.10.2011 asti.

  
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Lisätietoja antavat Joanna Kalalahti (Tampereen yliopisto) [email protected] ja Tiina Front-Tammivirta (Suomen eOppimiskeskus ry) [email protected]. Kiitos etukäteen vastauksistasi!
  
Kyselylomake