Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus ja digipedagogiikka yhdistyksen teemoja vuodelle 2022

Seuraava teksti on katkelma Suomen eOppimiskeskus ry:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022.

Ennalta-arvaamattomuutta ja muuttuvia olosuhteita

Vihreä sydän

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään aina kevään kynnyksellä. Usein alkuvuosi on saatu startata rauhallisesti tilinpäätöstä ja toimintakertomusta viimeistellessä. Tänä vuonna vielä tammikuussa näytti siltä, että korona olisi edelleen vuoden suurin seurannan aihe. Helmikuussa Venäjä kuitenkin hyökkäsi Ukrainaan ja tällä hetkellä ihmiset pyrkivät pois sodan jaloista. Meidän läntistä maailmaamme hallitsee ennalta-arvaamattomuus. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja olosuhteet vaihtelevat. 

Pandemian jälkeistä aikaa peilaten Suomen eOppimiskeskus ry:n vuoden 2022 teemaksi hallitus valitsi kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden. THL:n määritelmän mukaan: 

“Sosiaalisesti kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Tärkeää on, että kehitys on ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. Sosiaaliseen kestävään kehitykseen liittyvät: resurssien ja toimintamahdollisuuksien oikeudenmukainen jakautuminen ja yksilön mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, osallisuus, yhteisöllisyys ja kiinnittyminen yhteiskuntaan.”

Tässä tilanteessa, jossa me maaliskuussa elämme, teema on entistä osuvampi.

Yhdistyksen toiminnassa tämä tarkoittaa painotusta hankkeisiin, koulutuskokonaisuuksiin, tapahtumiin ja toimintaan, jotka edistävät sosiaalisesti kestävää kehitystä digipedagogiikan ja digitaalisen opetuksen ja koulutuksen kehittämisen lisäksi. Tavoitteena on edelleen edistää jäsenistön osaamisen jakamista ja vahvistumista. 

Meillä Suomessa jatkuu tänäkin vuonna opetus- ja koulutussektorin voimakas kehittäminen. Liikkuvuus yli oppilaitosrajojen kasvaa. Oppivelvollisuuden pidentäminen, toisen asteen kehittäminen ja jatkuva oppiminen luovat tarvetta osaamisen jatkuvalle päivittämiselle ja  kehittämiselle. Koulutuksen pitää entistä vahvemmin vastata tarpeeseen ja mahdollistaa oppijan osaamisvajeiden tunnistaminen. Tämä luo myös yhdistyksellemme mahdollisuuden toimia aktiivisena verkottajana ja toimijana, joka tuo uusia ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen. 

Kaikki muutokset vaikuttavat paitsi pedagogiikkaan ja tietoteknisiin ratkaisuihin niin myös hallintoon. Oppijat tulee tunnistaa, jotta tarvittavat tiedot saadaan liikkumaan turvallisesti järjestelmien välillä. Yhtälailla oppijoiden heterogeenisyys tulee lisääntymään ja saavutettavuuden vaatimukset kasvamaan. Vuoden 2022 aikana EU:n esteettömyysdirektiivi tulee osaksi kansallisia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Näillä näkymin siirtymäkausi olisi päättymässä 2025. 

Covid-19 -pandemia näyttää hiljalleen olevan laantumassa. Sen jättämät jäljet ja toimintatapojen muutokset näkyvät läpi koko yhteiskunnan. Oppilaitokset ja työelämä muotoilevat tulevaisuuden toimintaansa ja samaan aikaan paikkaavat osaamis- ja hyvinvointivajetta sekä talousongelmia. EU:n elpymisvälineen rahoituksina on tulossa vuosina 2022-2023 hakuun erilaisia kokonaisuuksia, joiden mahdollisuuksia yhdistys tulee seuraamaan ja tiedottamaan jäsenistöään. 

Pandemian jälkeen, liikkumisrajoitusten hiljalleen purkautuessa, purkautuu myös tarve tavata toisiamme fyysisesti samassa paikassa. Tapahtumakalenterit ovat täyttyneet – varsinkin syksy 2022 näyttää erittäin vilkkaalta. Nyt onkin tärkeää löytää ne hybriditoiminnan muodot, joiden avulla saamme parhaalla mahdollisella tavalla tilaisuudet avoimeksi niillekin, jotka eivät livetapaamisiin paikalle pääse. Lähdetään kokeilemaan rohkeasti, analysoimaan mikä toimii, mikä ei ja luodaan yhdessä tulevaisuuden oppimisen ja työnteon hybridimaailma.