EUTIn uutiskirje: Haun työohjelmat helposti saatavissa

Uutiskirje 13/11

Tiistai 9.8.2011

Uusia tapahtumia

European and National Strategies for Service Innovation
Hampuri, 6. – 7.9.2011 
Tekesin koordinoiman palveluinnovaatioiden kehittämiseen tähtäävän EPISIS Inno-Net -projektin tämänvuotisessa konferenssissa teemana on ”Service Innovation as a Driver of Value Creation”. Tervetuloa keskustelemaan, kuulemaan uusimpia kehityssuuntia ja tapaamaan alan toimijoita! 

CleanTech-yritysten partnerointitapahtuma
Zurich, 7.-8.9.2011 
Tilaisuus tarjoaa CleanTech-alan yrityksille mahdollisuuden verkostoitua, tehostaa vientiään ja tutustua mm. sveitsiläisiin alan yrityksiin. 

Tutkimuksen puiteohjelma

Kaikki syksyn hakukierroksen työohjelmat yhtenä tiedostona 
Puiteohjelman hakuaiheet ovat usein monitieteisiä, joten sopivia aiheita voi löytyä sellaisistakin työohjelmista, joiden teeman perusteella sitä ei heti osaisi arvata. Siksi EUTIn sivuilta löytyy nyt pdf-tiedosto, johon on koottu yhteen kaikki hakukierroksen 2012 työohjelmat. 

Hakukierroksen 2012 työohjelmat löytyvät helposti myös Cordiksesta 
Komissio on julkaissut vuoden 2012 hakusivut Europa-palvelimen osallistujaportaalissa, mutta sisältökuvaukset eli työohjelmat löytyvät myös komission Cordis-sivustolta. 

Komission uusi Cordis-partnerihaku avattu 
Uudessa portaalissa voit mm. luoda itsellesi profiilin ja muodostaa verkostoja kollegoidesi kanssa. 

EU:n tutkimuspolitiikka ja ERA

Raportit seuraavan puiteohjelman temaattisista työpajoista nyt netissä 
Komissio on julkaissut seuraavaa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa valmistelevien temaattisten työpajojen raportit netissä. 

Sinustako vuoden innovaattorinainen? 
Komissio on lanseerannut uuden palkinnon tuodakseen näkyvyyttä naisille, jotka ovat kehittäneet merkittäviä kaupallisia innovaatioita. Palkinto myönnetään kolmelle merkittävän innovaation kehittäjänaiselle, jotka ovat uransa aikana olleet mukana joko puiteohjelma- tai CIP-hankkeessa. Määräaika ehdotuksille palkinnonsaajiksi on 20.9. 

Raportti puiteohjelman, CIP-ohjelman ja rakennerahastojen synergiamahdollisuuksista 
Eri rahoitusinstrumenttien synergiamahdollisuuksia pohtiva työryhmä on julkaissut loppuraporttinsa heinäkuussa. 

Muita eurooppalaisia yhteistyömuotoja

Celtic-Plus -haku on avautunut, määräaika 10.10.2011 
Tietotekniikan ja telekommunikaation EUREKA-klusteri Celtic Plus on avannut toisen hakukierroksensa. Hakuprosessia on nopeutettu niin, että uusien hankkeiden odotetaan alkavan jo vuoden 2012 alkupuolella. 

COST-toimien avoin haku – ehdotusten koontipäivä 30.9.2011 
Sähköiseen tietokantaan jätettyjeä COST-hanke-ehdotuksia kansallisten tutkimusten verkostoitumiseen tarkastellaan seuraavan kerran viimeistään 30.9.2011. Valitut verkostot saavat yhteistyön toteuttamiseen keskimäärin 100 000 euroa vuodessa neljän vuoden ajan. 

Neuvoa antava haku bioenergiasta 
SET Planin Bioenergia-aloite selvittää aihealueelle suunnattavan rahoitushaun tarvetta ja sisältöä. Myös Tekes hyödyntää haun tuloksia päättäessään omista panostuk-sistaan alueelle. Informoithan siis myös Tekesiä (Sebastian Johansson tai Jukka Leppälahti), kun osallistut hakuun. 

Key Enabling Technologies – suositukset julkistettu 
Puiteohjelman sisältöön merkittävästi vaikuttava ryhmä on saanut valmiiksi työnsä aiheesta Key Enabling Technologies (KET). Näihin strategisiin tuotantoteknologioihin (nanoteknologia, mikro- ja nanoelektroniikka, edistyneet materiaalit, fotoniikka, teollinen biotekniikka ja edistyneet tuotantojärjestelmät) panostamalla on tarkoitus varmistaa Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessa. KET:iin valitut teknologiat nostetaan myös rahoituksen osalta tutkimuspolitiikkojen keskiöön, erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, mutta myös mm. aluekehitysrahoituksessa.