EU-tiedote: Partnerihaku

Norrköpingin kunta Ruotsissa etsii partnereita Europe fo Citizens -projektiin. Projektin tavoitteena on vastata terveys- ja hyvinvointisektorilta nouseviin osaamistarpeisiin. Projekti pyrkii mm. tiivistämään koulutuksen ja työmarkkinoiden välistä yhteyttä, edistämään toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä löytämään uusia innovatiivisia yhteistoiminnan muotoja.

Projektilla pyritään:

  • nostamaan koulutuksen tasoa
  • löytämään keinoja, joilla vastata työmarkkinoiden tarpeeseen tulevaisuudessa – tehokkaasti ja edullisesti
  • määrittelemään laatukriteerit, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita
  • varmistamaan työssäkäyvien mahdollisuudet kouluttautua
  • tunnustamaan elinikäisen oppimisen kautta hankittu ammatillinen osaaminen
  • parantamaan palvelujen laatua

Mahdolliset projektikumppanit voivat olla:

  • Koulutuksen järjestäjiä
  • Terveys-ja hoivapalvelujen tarjoajia: työnantajia, kansalaisjärjestöjä, vapaaehtoistoimijoita

Projektihakemukset tulee jättää helmikuun 2010 loppuun mennessä.

Pikaiset yhteydenotot:

Inga-Lill Felizia

Puh: 0046 (0)1115 21 83

Sposti: [email protected]

Lähde: southfinland.org