Esitys laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta lausunnolle

Suunnitelma perustaa muun muassa valtion taiteilijatukien myöntämisestä vastaava Taiteen edistämiskeskus etenee. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää valtion taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta uudistavasta esityksestä lausuntoja taiteen alan laitoksilta ja  järjestöiltä 16.8.2010 mennessä.

Lakkautettavan taiteen keskustoimikunnan toimintaa jatkava Taiteen edistämiskeskus muodostuisi hallintovirastosta ja itsenäistä päätäntävaltaa käyttävästä taidetoimikuntalaitoksesta. Tavoitteena on nykyistä selkeämmin erottaa hallintoasiat ja vertaisarviointiin  perustuvat taiteen edistämistehtävät.

Tavoitteena on kehittää myös päätöksentekoa ja valmistelua. Suurin osa uusista taidetoimikunnista olisi nykyistä laaja-alaisempia. Tarkoituksena on, että uudistuksen jälkeen valtion taidetoimikuntia olisi viisi: arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, esittävien taiteiden toimikunta, kirjallisuustoimikunta, musiikkitoimikunta ja visuaalisten taiteiden toimikunta. Taiteen edistämiskeskuksen hallintovirasto huolehtisi valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien hallinnosta.

Nykyisin Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä oleva valtion taideteostoimikunta siirrettäisiin Valtion taidemuseon yhteyteen.

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettu laki saatettaisiin vastaamaan Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta johtuvia muutoksia. Lisäksi taiteilijaprofessorin virat muutettaisiin kymmenvuotisiksi valtion taiteilija-apurahoiksi, joiden saajilla olisi apurahakauden ajan taiteilijaprofessorin nimike.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan vuoden 2011 alusta.

Uudistus käynnistyi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin aloitteesta. Taiteen keskustoimikunta teki taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisestä oman esityksensä, joka valmistui loppuvuodesta 2009.  Lausunnolle nyt lähetettävä luonnos eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Lisätietoja:
– kulttuuriasiainneuvos Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, puh. (09) 160 77497
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on saatavilla www-sivulta: