Ensimmäiselle arvoverkkohankkeelle TEKES-rahoitus

Hämeenlinnalainen Mikrolinna Oy on mukana kymmenen partnerin arvoverkkohankkeessa, joka on saanut nimen Suomen Verkko-Opisto. Tekes rahoittaa neljän yrityksen ja kuuden oppilaitoksen kokonaisuutta Oppimisratkaisut-ohjelmassa.

Projektin tavoitteena on kehittää Suomen Verkko-Opisto, joka on pysyvä yritysten ja oppilaitosten yhteistyöfoorumi. Tavoitteena on että Verkko-Opisto toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Vastaavaa kokonaisuutta ei aikaisemmin ole ollut olemassa. Verkko-Opisto palvelee kaikkia oppilaitostasoja sekä alan yrityksiä ja oppilaitosten opiskelijoita. Erityisesti se tulee palvelemaan niitä kansalaisia, joilla ei työtehtävien tai elämäntilanteen vuoksi ole mahdollisuutta osallistua muuhun koulutukseen. Verkko-Opisto edistää ja helpottaa elinikäistä oppimista digitaalisilla palveluillaan. Verkko-Opisto kehitetään ja testataan kotimaassa. Sen jälkeen se viedään kansainvälisille markkinoille.

Suomen Verkko-Opisto on tekninen, taloudellinen, juridinen, pedagoginen ja sosiaalinen ympäristö, johon kootaan mahdollisimman laaja joukko oppilaitoksia ja yrityksiä kansainvälistämään osaamistaan. Verkko-Opiston konkreettinen tavoitte on luoda yhteistyölle tuotantotiimimalli, tuotantomalli, tuotteistamismalli, sopimusmallit, rahoitusmallit ja ansaintalogiikka. Projektissa luodaan myös yritysten ja oppilaitosten liittymisperiaatteet ja laatukriteeristö mukaan otettaville tuotteille.

Suomen Verkko-Opistoon voi liittyä yhteyshenkilöksi ja projektin etenemistä voi seurata osoitteessa www.suomenverkko-opisto.fi. Projektille avataan myös sosiaalisen median sivut.

Mukana olevat yritykset: Promentor Solutions Oy (projektikoordinaattori), Mikrolinna Oy, Viope Solutions Oy ja Rockway Oy

Mukana olevat oppilaitokset: Espoon työväenopisto, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Tapiolan lukio, Tampereen ammattiopisto ja Virtuaaliammattikorkeakoulu

Lisätietoja 
Projektikoordinaattori, Juha Telkkinen Promentor Solutions Oy, puh 020 7981 211, [email protected]