eEemeli 2009 -kilpailun tulokset


TeamingStream Oy – NoviCraft

Katso kooste tuotteesta (Windows Media video)

TUOTEKUVAUS:
NoviCraft on 3D-peliteknologiaan perustuva mukaansatempaava oppimisympäristö. Tuote on kehitetty johtamis-, tiimityöskentely-, yhteistyö-, ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua varten. NoviCraftia voi samanaikaisesti pelata 3-7 henkilöä, jotka joutuvat ratkomaan ongelmatehtäviä oppimiseen luodussa peliympäristössä. Yhdessä tapahtuva ongelmanratkaisu ja siihen liittyvä kommunikointi sekä vuorovaikutus pelaajien kesken on olennainen osa oppimisprosessia. Pelin jälkeinen reflektointi ja palautekeskustelu valmentajan / konsultin kanssa tuottaa itse oivaltamisen kautta syväoppimista, ja jättää osallistujalle pysyvän muistijäljen. www.teamingstream.com

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
NoviCraft on innovatiivinen ryhmän yhteistoimintaa kehittävää hyötypeli. Sen pelaaminen on haastavaa, hauskaa ja vie mukanaan. Tiiminä on helppo toimia ja yhteinen onnistumisen tunne palkitsee.


Kunniamaininta:

Virtua Education Oy – Virtua.fi

Katso kooste tuotteesta (Windows Media video)

TUOTEKUVAUS:
Virtua.fi on verkkovalmennuksen edelläkävijä Suomessa, jonka kehittämän Internet-pohjaisen oppimisympäristön myötä täysipainoiset valmennuskurssit ovat ensimmäistä kertaa saatavilla kaikkialla Suomessa. Virtuan kursseilla on mahdollista opiskella ajasta ja paikasta riippumatta oppimisympäristössä, jonka etuja ovat helppokäyttöisyys, opetusvideoiden ja harjoitusten rajaton kerrattavuus sekä yhteisöllisyys. Alan liiketoimintalogiikan uudelleenajattelun kautta Virtua.fi pystyy tarjoamaan asiakkailleen täysin uusia hyötyjä ja tehokasta valmennusta edulliseen hintaan.

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Laajasisältöiset kurssit antavat tasa-arvoisen mahdollisuuden valmentautua yliopisto-opintoihin eri puolilta Suomea. Kurssilaisten oma yhteisö lisää verkon mahdollistamaa vertaistukea. Tuote tulee tarpeeseen ja löytää varmasti kohderyhmänsä. Konsepti on laajennettavissa helposti muuallekin kuin pääsykoevalmennukseen. Virtua.fi luo uutta toimintakulttuuria pääsykokeisiin valmentautumiseen.


Muut finalistit:

Fakiirimedia Oy – Fakiiri webStudio

Katso kooste tuotteesta (Windows Media video)

TUOTEKUVAUS:
Fakiiri webStudio on www-selaimessa toimiva sovellus, jolla käyttäjä voi piirtää kuvia, animaatioita, tuoda kuvia ja muokata niitä, kuvata web-kameralla sekä editoida materiaalista valmiin esityksen. Valmiin työn voi tallentaa omalle tietokoneelle tai lähettää sen verkkopalveluun. Käyttökohteita webStudiolle ovat esimerkiksi lasten sivustot, kilpailut, mainoskampanjat sekä pedagogiset sovellukset. Kaikki webStudion ominaisuudet sekä ulkoasu ovat räätälöitävissä asiakkaan ja käyttökohteen mukaan. www.fakiirimedia.com

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Fakiiri webStudio on hieno ja hauskasti toteutettu animointi-ohjelma eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Tuote on oiva apu lasten mediakasvatuksessa. Lisäksi konsepti on laajennettavissa ja räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin.


Mercuri Online Oy – Mercuri International Online Business School

Katso kooste tuotteesta (Windows Media video)

TUOTEKUVAUS:
Mercuri International Online Business School on 14 monimuoto-oppimiseen liittyvää tuotteistettua valmennusohjelmaa. Ohjelmiin sisältyy aina valmennustilaisuus ohjelman alussa ja lopussa ja ohjelmasta riippuen 4-8 verkkomoduulia sekä henkilökohtainen tutorointi. Verkkomoduuleissa käytetään flash-animaatioita, videokuvaa, puhetta, tekstiä ja soveltavia tehtäviä. www.mercurionline.fi

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Ammattimainen kokonaisuus, jossa on kiinnostavasti yhdistetty videota, puhetta, tekstielementtejä ja testejä. Laaja koulutuspaketti herättää mielenkiinnon muihinkin verkko-opintoihin. Ehdottomasti hyödyllinen tuote maapalloistumisen edetessä.


Opetushallitus – Hitsaa hiirellä

Katso kooste tuotteesta (Windows Media video)

TUOTEKUVAUS:
Hitsaa hiirellä on verkko-oppimateriaali, jonka avulla voidaan opiskella ja harjoitella hitsauksen perusteita. Tuote on suunnattu 2. asteen ammatillinen koulutuksen opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille. Hitsaa hiirellä mahdollistaa puikkohitsauksen harjoittelun virtuaalisesti. Sen avulla paneudutaan suoritustekniikkaan ja parametrien säätämiseen. Opiskelija voi itse tehdä säätöjä ja nähdä niiden vaikutukset lopputulokseen. www.oph.fi

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Mielenkiintoinen, erilainen tuote, jossa visuaalisuus tukee hyvin tekemistä ja oppimista. Opettajat ja opiskelijat on otettu erikseen ohjeistuksessa huomioon ja tuotteella on mahdollisuuksia kehittyä edelleen. Tuote saa vakuuttuneksi, että hiirellä voi sekä oppia hitsausta että hitsata.


Tieturi Oy – Tekijänoikeudet tutuksi

Katso kooste tuotteesta(Windows Media video)

TUOTEKUVAUS:
Tekijänoikeudet tutuksi on Puolustusvoimien henkilöstölle suunnattu itseopiskelumateriaali, jonka avulla voi hankkia perusymmärryksen tekijänoikeuksista. Kurssin aineisto toimii myös helppokäyttöisenä tietopankkina, jolloin työhön liittyvään ongelmaan voi hakea ratkaisua. Puolustusvoimien henkilöstö kohtaa usein tekijänoikeuskysymyksiä päivittäisessä työssään kuten koulutus- ja opiskelumateriaalin käytössä, laadinnassa ja ulkopuolisessa tuotannossa, sekä viestinnässä ja tutkimustoiminnassa. Ratkaisulla kehitetään henkilöstön osaamista sekä edistetään tekijänoikeuksien tarkkaa huomiointia Puolustusvoimien toiminnassa ja siten tuetaan tähän liittyvää pysyvää toimintakulttuurin muutosta. www.tieturi.fi

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Runsas tietopaketti on esitetty rakenteellisesti helposti omaksuttavalla tavlla. Hyvät, helppokäyttöiset testit tukevat itseopiskelua. Erinomainen, huumorilla maustettu kuvitus.