eeemeli_2007

eEemeli 2007 -kilpailun tulokset

eeemeli_2007

KILPAILUN VOITTAJA:

Jyväskylän ammattiopisto ja Jussi Rautalampi Oy
eTaitava

Katso kooste tuotteesta(Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
eTaitava on työssäoppimisen mobiilityökalu ja kokonaan uusi malli oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikkayrityksen väliseen viestintään työssäoppimisen aikana. eTaitavan avulla voidaan kerätä jatkuvaa palautetta opiskelijalta, jolloin viestintä on luonnollista, helppoa ja nopeaa, järjestelmällistä ja analysoitavissa olevaa sekä paikasta riippumatonta ja reaaliaikaista. Ammatillisen koulutuksen arjesta viidennes tapahtuu työssäoppimalla koulun ulkopuolella, jolloin opettajan yhteys opiskelijaan ei ole kovin tiivis, eTaitavan avulla työssäoppimisen ohjauksen laatua voidaan kohentaa huomattavasti.

Raadin arvio tuotteesta:
”Tuote käsittelee mielenkiintoista aihetta. Se motivoi työssäoppimisen raportointiin ja sisällön mietintään. Tuote on helppokäyttöinen ja toimiva niin aloittelijalle kuin kokeneellekin. Se on hyvä työkalu käyttötarkoituksessaan ja kehityskelpoinen mobiilisovellus. Graafinen ulkoasu on yksinkertaisuudessaan selkeä.”


KUNNIAMAININNAT:

Humap Oy
Humap Tool 5.5

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Humap Tool on organisaation työtä ja toimintaa tukeva verkkotyökalu päivittäisen asiantuntijatyön tehostamiseen sekä laadullisesti että taloudellisesti. Humap Tool tekee työstä joustavaa ja mahdollistaa muiden kanssa työskentelyn samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Humap Toolin avulla kasvokkainen vuorovaikutus nivoutuu verkossa käytävään yhteistyöhön inhimillisesti ja vastavuoroisesti. Yhdistämällä sopivassa suhteessa aikaa kasvokkain ja verkossa päästään parhaaseen lopputulokseen.

Raadin arvio tuotteesta:
”Erinomainen työkalu yhdessä tekemiseen. Mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittämisen, toimii johtamisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena. Tuote edistää sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta organisaation sisällä. Perusteellisesti pohdittu ja yhteisöllistä kehittämistä monipuolisesti tukeva väline, joka osaamisen arvioinnin avulla herättää oppimisen halun.”


Melon Arbus Productions Oy

www.seitsemanveljesta.net

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
www.seitsemanveljesta.net on Aleksis Kiven Seitsemän veljestä romaanin pohjalta suunniteltu äidinkielen verkko-opetusohjelma. Ohjelmassa Kiven romaania lähestytään August Ahlqvistin kritiikin kautta. Ohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat juoni, päähenkilöt, kulttuurihistoriallinen ajankuva, rakkaus ja hurja voima romaanissa, auktoriteetit, uskomusmaailma sekä romaanin rakenne ja kieli. Ohjelma on monipuolinen ja näyttävä kokonaisuus, joka sisältää mm. arviointiaihioita, tietolähde-tyyppistä sisältöä, pelejä, videoita ja animaatiota sekä erilaisia e-oppimistyökaluja.

Raadin arvio tuotteesta:
”Erinomainen ratkaisu esittää suomalaista kirjallisuutta ja elävöittää äidinkielenopetusta. Tuote paneutuu yhteiskunnallisesti merkittävään teokseen asian vaatimalla kunnioituksella. Ottaa huomioon eri käyttäjät lapsista vanhuksiin ja kuulevista kuuroihin. eKansalaisuuden teemaan erittäin sopiva, mielenkiintoinen kokonaisuus, jota voi hyödyntää monella eri tavalla ja joka korostaa kansallista yhteisöllisyyttä.”


MUUT FINALISTIT:

3T Ratkaisut Oy
Maatilan suojaintietoiskut

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Maatilan suojaintietoiskut kertovat visuaalisesti ja käytännönläheisesti maatilojen vaaroista ja niiltä suojautumisesta henkilönsuojainten avulla. Motivaatiota suojainten käyttöön lisätään ymmärryksen kautta: miten vamma tai haitta syntyy, kuinka paljon ja minkälaisia turmia tosi elämässä on sattunut. Myös suojaimen valintaan ja oikeaan käyttöön opastetaan. Reilun 5 minuutin mittaisia tietoiskuja on 7 kpl: hengityksen, jalkojen, kuulon, käsien, pään ja silmien suojaus sekä työvaatteiden käyttö. Ne ovat vapaasti käytettävissä internetissä.

Raadin arvio tuotteesta:
”Hyvä kokonaisuus, johon on sisällytetty laaja aineisto. Tuotteessa on aihetta hyvin havainnollistavia animaatioita. Selkeästi esitetty ja hyväksi havaitulla keinoin toteutettu tuote. Informatiivinen ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus kohderyhmälleen. Sisällön tärkeys motivoi.”


Mediamaisteri Group
Raskone Rock

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Raskone Rock on henkilöstön ja organisaation osaamisen ja toiminnan kehittämiseen tuotettu toimintaympäristö. Rock sisältää verkkokursseja, kehityskeskustelu-, perehdyttämis- ja osaamisenhallintaympäristöt, aloitejärjestelmän sekä erityisryhmien käyttöön tuotetut virtuaaliset työtilat. Rock kehittää ja tukee Raskoneen 1000 hengen organisaation vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä sekä sisäistä viestintää.

Raadin arvio tuotteesta:
”Kokonaisjärjestelmä yrityksen osaamisen kehittämiseen ja yhdessä tekemisen foorumi yritykselle. Asiallinen ja systemaattinen ympäristö, joka tukee arjen työtä ja yhdessä tekemistä. Yrityskohtainen ratkaisu, joka voidaan muokata eri asiakkaille. Tuote kannustaa itsenäiseen tiedonhankintaan.”


Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Verensiirron ABO

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Verensiirron ABO opettaa kymmenille tuhansille terveydenhuollon ammattilaisille turvallisen verensiirron. Siihen on koottu selkeään ja helposti omaksuttavaan muotoon tärkeimmät tiedot, joita ammattilaiset tarvitsevat. Ohjelmaa ylläpidetään ajantasaisena ja se opettaa mm. potilaan tunnistamisen oikein, erilaisten verivalmisteiden käytön, verensiirron toteuttamisen vaihe vaiheelta sekä verensiirron haittavaikutukset. Ohjelmaan kuuluu myös tentti, jolla opiskelija voi itse arvioida oppimistaan.

Raadin arvio tuotteesta:
”Selkeä kokonaisuus ja erinomainen toteutus, jota on helppo käyttää. Kohderyhmälleen merkittävä apu ja hyvä työkalu päivittäisen työn tueksi. Mahdollistaa yksilöllisen itseopiskelun. Kerronta motivoi oppimaan ja korostaa sen tarpeellisuutta.”