Iloinen piirroshahmo, jonka ympärillä lentelee audio-, video- ja muuta aineistoa, joista hahmo nappaa videon.

Avoimet oppimateriaalit kaikkien saataville

SeOppi 1/2020
Teksti: Olli Lehto, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Kuva: Manfred Steger, Pixabay


Maaliskuussa julkaistiin OKM:n ja Opetushallituksen uuden palvelun Avointen oppimateriaalien kirjaston ensimmäinen versio. Palvelussa voi jakaa ja sieltä voi löytää erilaisia avoimia digitaalisia oppimateriaaleja. Kaikki koulutusasteet kattava valtakunnallinen palvelu on vapaasti ja maksutta kenen tahansa käytettävissä. Sitä voivat siis käyttää niin opettajat, oppijat kuin oppilaitosten ulkopuoliset henkilöt. Palvelu on suunnattu opetuksen ja oman osaamisen kehittämisen käyttöön kaikilla koulutusasteilla ja jatkuvassa oppimisessa.

Avointen oppimateriaalien kirjaston logo

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan erimuotoisia digitaalisia opetukseen ja oppimiseen tarkoitettuja oppimateriaaleja, jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä. Avoin lisenssi mahdollistaa oppimateriaalin jakamisen, käytön, päivittämisen ja muokkaamisen (esimerkiksi kääntämisen ja omaan opetukseen sopivaksi muokkaamisen) vähin tai olemattomin rajoituksin. Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyvät materiaalit lisensoidaan Creative Commons (CC) -lisensseillä. CC-lisenssit ovat helppotajuinen tapa ilmaista oppimateriaalien käyttöehdot ja ne alkavatkin olla kansainvälinen standardi avoimessa julkaisemisessa.

Suomessa tuotetaan jatkuvasti runsain määrin hienoja, laadukkaita avoimia oppimateriaaleja. Haasteena on kuitenkin näiden materiaalien löytäminen. Julkisrahoitteisissa hankkeissa tuotetut materiaalit saattavat unohtua verkkosivuille, joita ei enää ylläpidetä hankekauden päätyttyä. Opettajat jakavat oppimateriaaleja toisilleen someryhmissä, joissa jonkin tietyntyyppisen materiaalin löytäminen on hankalaa. Avointen oppimateriaalien kirjasto pyrkii tuomaan tähän helpotuksen.

Miksi keksiä pyörä aina uudelleen

Uudella palvelulla sujuvoitetaan avointen oppimateriaalien jakamista ja löytämistä sekä taataan niiden pitkäikäisyys. Aikaa ja kustannuksia säästyy, kun jo olemassa olevat materiaalit löytyvät yhdestä paikasta, eikä jokaisen tarvitse välttämättä tehdä materiaaleja itse alusta asti. Samalla palvelu tarjoaa mahdollisuuden samanhenkisten ihmisten verkostoitumiseen ja ajatustenvaihtoon.

Oppimateriaalien selaaminen ja lataaminen Avointen oppimateriaalien kirjastossa on mahdollista kaikille verkon käyttäjille ilman kirjautumista. Palvelusta löytyviä oppimateriaaleja voi hakea esim. koulutusasteen, oppiaineen tai oppimateriaalin tyypin perusteella. Materiaalien tallentaminen, kommentoiminen ja arvioiminen vaativat kirjautumisen, joka onnistuu Haka-, MPASSid- ja Suomi.fi-tunnistautumisella.

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Huhtikuussa saadaan käyttöön kokoelmaominaisuus, joka mahdollistaa ”soittolistojen” kasaamisen palvelusta löytyvistä materiaaleista. Syksyllä kehitetään automaattista kuvailua ja loppuvuodesta palvelusta löytyvät materiaalit ovat löydettävissä myös Finna.fi-palvelusta käsin.

Avointen oppimateriaalien kirjasto löytyy osoitteesta aoe.fi. Ajantasaista tietoa palvelusta saa myös Twitteristä tunnisteella AOE_Suomi.