Samassa verkossa – hybridiopetusta itseopiskellen

SeOppi-lehti 1/23, artikkeli

Hybridiopetuksen tavoitteena on tarjota monipuolinen opiskelukokemus, joka yhdistää perinteisen lähiopetuksen ja verkkopohjaisen etäopetuksen parhaat puolet. Tämä opetusmuoto on kasvattanut suosiotaan erityisesti viime vuosina teknologisen kehittymisen ja korona-ajan myötä.

Opettajat ovat nähneet hybridiopetuksen mahdollisuutena kehittää omaa osaamistaan pedagogiikan ja teknologian hyödyntämisen saralla.

Onnistuneen hybridiopetuksen peruslähtökohta on hyvä suunnittelu:

  • miten huomioin kaikki osallistujat samanarvoisesti osallitumistavasta huolimatta,
  • miten varmistan, että kaikki pysyvät mukana opetuksessa,
  • miten mahdollistan samanaikaiset ja eriaikaiset oppimistilanteet
  • miten rakennan joustavuutta opintoihin.

Vaikka hybridiopetus on mielenkiintoista ja joustavaa, on se myös kognitiivisesti kuormittavaa. Hybriditilanteissa seurattavia ja muistettavia asioita sekä uutta opittavaa on paljon.

Monet opiskelijat kokevat hybridiopetuksen myös positiivisena, sillä se tuo joustavuutta opintoihin omien aikataulujen ja tarpeiden mukaan. Hybridiopetus on myös luonut mahdollisuuden osallistua verkon välityksellä luokassa tapahtuvaan työskentelyyn. Erityisen arvokasta tämä on ollut niille opiskelijoille, joilla on esimerkiksi terveysongelmia tai muita esteitä, jotka hankaloittavat fyysistä läsnäoloa.

Hybridiopetus edellyttää opettajilta, opetuksen kehittäjiltä ja opiskelijoilta kykyä sopeutua ja kehittyä uudenlaisissa oppimisympäristöissä, joissa hyödynnetään sekä lähi- että etäopetusta. Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen järjesti Samassa Verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen -koulutuksen vuoden 2022 aikana. Koulutukseen osallistui noin 40 opettajaa eri opetusasteilta ympäri Suomen. Koulutuksessa hyödynnettiin videopohjaisia materiaaleja sekä opintopiirejä ja reflektiotapaamisia, joissa syvennettiin ja rikastettiin opittua yhdessä muiden samaa asiaa pohtivien kanssa.

Suomen eOppimiskeskus ry on julkaissut tähän koulutukseen pohjautuvat hybridiopetuksen itseopiskelumateriaalin, jossa käsitellään mm. hybridiopetuksen suunnittelua ja käsitteitä, tietoturvaa ja -suojaa, saavutettavuutta sekä opettajan jaksamista. Koulutusmateriaalia on ollut tuottamassa Suomen eOppimiskeskus ry, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, DiDacTEC Oy ja Qridi Oy. Itseopiskelumateriaali pohjautuu koulutuksen materiaaleihin ja opintopiirin havaintoihin.

Samassa Verkossa – laajasti oppia hybridiin -itseopiskelumateriaali: eoppimiskeskus.fi/projekti/samassa-verkossa/

Mukana on myös opetusmateriaali peruskoulun 4.-8. luokkalaisten opetuskokonaisuuteen, joka käsittelee tietosuojaa ja tietoturvaa. Materiaali soveltuu 45-90 min opetuskokonaisuuden pohjaksi. Materiaali koostuu seitsemästä kysymyksestä. Kysymysten tarkoituksena on ohjata oppilaiden kanssa käytävää keskustelua tietosuojasta ja tietoturvasta.

Lisämateriaali tietosuojasta ja tietoturvasta 4.-8. luokkalaisille

Teksti:

Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry

OPH:n, Suomen eOppimiskeskus ry:n, DiDac Tecin, Tieken ja Qridin logot.